20 martie 2023
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul economistului. Salarizarea șoferilor pe clase și categorii de calificare

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul economistului. Salarizarea șoferilor pe clase și categorii de calificare
Sfatul economistului. Salarizarea șoferilor pe clase și categorii de calificare
Vocea poporului

Cum sunt salarizați șoferii? Se achită spor pentru clase și în ce act normativ este specificat acest lucru?

Denis Ivanov, Chișinău

 

Ana MOLDOVANU

consilier superior

în Departamentul protecție social-economică al CNSM

 

În sectorul bugetar, șoferii sunt salarizați în baza anexei nr. 10 din Legea nr. 270/2018 privind siste­mul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

Șoferul (conducător auto) se regăsește cu codul funcției H6174, clasa de salarizare 30 și coeficientul de salarizare 1,83.

Clasa de salarizare indicată în tabel pentru funcția „Șofer” este stabilită pentru conducătorul au­tocamioanelor și al automobile­lor-furgon cu destinație generală având sarcina maximă de până la trei tone și pentru conducătorul mijloacelor de transport cu motor.

În cazul dat, salariul de bază al șoferului ar fi: 1800 (v/referință) x 1,83 = 3294 de lei.

În funcție de tipul de transport condus și complexitatea lucrări­lor executate, clasele de salarizare pentru funcția „Șofer” se majo­rează față de cea indicată în tabel după cum urmează:

 • cu două clase succesive – pen­tru conducătorii de autocamioane și automobile-furgon cu destinație generală având sarcina maximă de la trei până la 10 tone; pentru șoferi, inclusiv cei care conduc automobi­le speciale și automobile sanitare (cu excepția ambulanțelor); pentru șoferii de autobuze cu lungimea de până la 7 metri;
 • cu trei clase succesive – pentru șoferii de autocamioane și auto­mobile furgon cu destinație gene­rală având sarcina maximă de la 10 până la 40 de tone; pentru șoferii de ambulanțe și de automobile operative cu semnale sonore spe­ciale (tip „Sirena”), precum și de autobuze speciale și ambulanțe; pentru șoferi de autobuze cu lun­gimea de 7–12 metri;
 • cu 4 clase succesive – pentru șoferii de autocamioane și automo­bile furgon cu destinație generală, având sarcina maximă de peste 40 de tone; pentru șoferi de autobuze cu lungimea de peste 12 metri;
 • cu 5 clase succesive – pentru conducătorii de camioane pen­tru transportarea cimentului, a substanțelor chimice toxice, a ca­davrelor, a amoniacului anhidru, a apei amoniacale, a gunoiului pu­tred, a dejecțiilor;
 • cu 6 clase de salarizare – pen­tru șoferii de autobuze școlare.

În sectorul real, șoferii sunt salarizați în baza anexei nr. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 743/2002 cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financi­ară.

Astfel,

1) Șoferii de camioane şi auto­mobile-furgon de destinație gene­rală cu sarcina maximă:

 • până la 3 tone – categoria 3
 • de la 3 până 10 tone – cate­goria 4
 • de la 10 până la 40 de tone – categoria 5
 • peste 40 de tone – categoria 6

2) Șoferii de autoturisme, inclu­siv speciale şi pe automobile sa­nitare (cu excepția salvărilor) – ca­tegoria 4

3) Șoferii de ambulanțe şi pe automobile operative cu semnale sonore speciale (tip „Sirena”), pre­cum şi autobuze speciale şi salvări – categoria 5

4) Șoferii de autobuze, inclusiv speciale şi sanitare (cu excepția salvărilor) cu dimensiunea autobu­zelor:

 • până la 7 metri – categoria 4
 • de la 7 până 12 metri – ca­tegoria 5
 • de la 12 până la 15 metri – ca­tegoria 6
 • peste 15 metri – categoria 7

5) Șoferii de motociclete – cate­goria 3.

Totodată, în funcție de tipul de transport condus, la determinarea mărimilor salariilor tarifare pe uni­tate de timp sau a salariilor lunare pentru șoferi, se aplică următorii coeficienți, pornind de la comple­xitatea lucrărilor executate:

 • camioane şi automobile-fur­gon de destinație generală; auto­turisme (inclusiv speciale) – 1,15
 • automobile specializate şi speciale: autobasculante, cisterne, furgoane, refrigeratoare, mașini de transportat containere, mașini de pompieri, asistența tehnică, de curățat zăpada, de spălat, stropit şi măturat străzile, automacarale, au­totractoare, autoîncărcătoare etc.; automobile sanitare (cu excepția salvărilor) – 1,20
 • autobuze, inclusiv speciale – 1,25
 • salvări şi automobile operative cu semnale sonore speciale tip „Si­rena” (precum şi autobuze speciale şi salvări), cu capacitatea cilindrică a motorului:

– până la 3,5 litri – 1,25

– peste 3,5 litri – 1,30

 • camioane pentru transportarea cimentului, a substanțelor chimice toxice, cadavrelor, amoniacului an­hidru, a apei amoniacale, gunoiului putred, dejecțiilor – 1,30.

Salariile tarifare ale șoferilor pe automobile cu remorcă, salarizați pe unitate de timp, se majorează până la 20 la sută.

În afară de aceasta, șoferilor li se pot acorda adaosuri şi sporuri la salariu cu caracter compensatoriu, mărimea lor minimă fiind stabilită în anexa nr. 6 la Hotărârea respectivă.

Astfel, șoferilor de autocamioa­ne, autoturisme şi autobuze – pen­tru clasele de calificare: cel puțin 10% din salariul tarifar șoferilor de clasa II şi cel puțin 25% – șoferilor de clasa I, pentru timpul lucrat în calitate de șofer.

Clasa III de calificare se acordă conducătorului auto la angajare în muncă după finalizarea formă­rii profesionale, iar clasa II și I – în timpul activității de muncă prin formare profesională continuă. Acordarea claselor de calificare II și I se efectuează de către comisia de calificare a unității în care ei ac­tivează. La întreprinderea unde nu sunt specialiști de profil, evaluarea urmează să fie susținută la o altă întreprindere, care dispune de o astfel de comisie.

Condiția de bază pentru acor­darea clasei de calificare este ab­solvirea cursurilor unei școli auto, susținerea examenelor de calificare și obținerea permisului de condu­cere în modul prevăzut de Regula­mentul privind procedura de exa­minare pentru obținerea dreptului de a conduce vehicule, emiterea și valabilitatea permisului de condu­cere, aprobat prin Hotărârea Gu­vernului nr.181 din 23.03.2022.

E de menționat că unitățile din sectorul real sunt în drept să sta­bilească șoferilor supliment pentru intensitatea muncii până la 25% din salariul tarifar și să majoreze adaosurile şi sporurile specificate în anexa nr. 5, precum şi să stabi­lească alte adaosuri şi sporuri cu caracter compensatoriu, în limitele mijloacelor proprii prevăzute pen­tru aceste scopuri în contractele colective de muncă sau regula­mentul cu privire la remunerarea muncii.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor