20 august 2022
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul avocatului. Rezerva succesorală

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul avocatului. Rezerva succesorală
Sfatul avocatului. Rezerva succesorală
advokatnasimov.ru

Am rămas singură cu un copil minor, după ce soţul a decedat într-un accident rutier. La deschiderea succesiunii, am aflat că soţul a întocmit un testament în timpul vieţii şi a lăsat toată averea sa mamei sale. Are oare copilul mi­nor dreptul la moştenire în aşa caz?

Maria V., Chişinău

 

Liubomir DUDULICA

avocat

avocatmd@gmail.com

 

Pentru situaţia descrisă, le­gea prevede noţiunea de moș-tenitori rezervatari. Aceştia sunt moștenitorii legali de cla­sa întâi – descendenții defunc­tului (copiii acestuia), părinții defunctului, precum și soțul supraviețuitor dacă, la data deschiderii moștenirii, defunc­tul avea nemijlocit față de re­spectivul moștenitor o obligație de întreținere conform Codului familiei.

Potrivit art. 74 alin. 1 din Co­dul familiei, părinţii sunt obli­gaţi să-şi întreţină copiii minori şi copiii majori inapţi de muncă care necesită sprijin material. Deci, copilul minor al defunctu­lui are calitatea de moștenitor rezervatar.

Moștenitorii rezervatari păs­trează dreptul de a moșteni, independent de conținutul tes­tamentului, cel puțin jumătate din cota succesorală ce s-ar fi cuvenit fiecăruia în caz de moștenire legală (rezervă suc­cesorală).

La determinarea cotei succe­sorale pentru fiecare moștenitor rezervatar se iau în considerare toți moștenitorii legali chemați la moștenire, dacă nu ar fi exis­tat testamentul. Moștenitorii legali care au renunțat la moș-tenire nu se iau în considerare. Moștenitorii testamentari nu se iau în considerare dacă ei nu sunt moștenitori legali.

Dacă moștenitorul rezerva­tar renunță la cota sa din re­zerva succesorală, cotele din rezerva succesorală ale altor moștenitori rezervatari nu se majorează. În acest caz, cota moștenitorului rezervatar tre­ce la moștenitorii testamentari proporțional cotei succesorale testate lor.

Dacă moștenitorul rezerva­tar este în același timp și legatar (i-a fost acordat prin testament un drept patrimonial, o sumă de bani sau oricare alte avanta­je patrimoniale fără a-l desem­na în calitate de moștenitor), el va putea pretinde la rezervă doar dacă renunță la legat. În caz contrar, el pierde dreptul la cota succesorală în calitate de moștenitor rezervatar în mări­mea valorii legatului.

Dacă testamentul nu se refe­ră la întreaga avere succesorală, rezerva succesorală reduce în primul rând cotele care le revin moștenitorilor legali din par­tea de avere a defunctului ce nu a fost inclusă în testament, iar în cazul insuficienței aces­tor cote, rezerva succesorală reduce cotele succesorale ale moștenitorilor testamentari.

Cota succesorală a moș-tenitorului rezervatar se trans­mite prin moștenire și este transmisibilă conform regulilor generale.

Dacă moştenitorul legal duce un mod de viață atât de risipitor sau dacă are atâtea da­torii încât ceea ce el va dobândi ulterior este supus unui pericol considerabil, testatorul poate limita dreptul descendentu­lui la rezerva succesorală prin dispoziția testamentară în care se stipulează că, după moartea descendentului, moștenitorii le­gali ai acestuia vor primi, în cali­tate de moștenitori subsecvenți sau legatari subsecvenți, cota succesorală lăsată lui sau rezer­va succesorală care i se cuvine, în conformitate cu cotele suc­cesorale ale acestora în caz de moștenire legală.

În privința unor asemenea dispoziții testamentare se apli­că în mod corespunzător pre­vederile legale cu privire la dezmoștenire. Aceste preve­deri sunt lipsite de efect dacă, după momentul deschiderii moștenirii, descendentul, în de­cursul unei perioade îndelun­gate, nu mai duce un mod de viață risipitor sau nu mai există supraîndatorarea care a servit drept temei pentru asemenea dispoziție testamentară.

Deci, copilul minor al defunc­tului este descendent, având dreptul, ca persoană care era la întreţinerea defunctului, de a moşteni jumătate din cotă-par­te din ceea ce i s-ar fi cuvenit în cazul în care nu era întocmit testamentul.

Potrivit Codului familiei, mama este reprezentantul legal al copilului, deci urmează să îl reprezentaţi pe copil în faţa notarului şi a celorlalţi moşte­nitori.

Trebuie să apelaţi la moş­tenitorul testamentar (mama defunctului) ca să vă comunice numele şi adresa notarului care a deschis dosarul de succesi­une şi să solicitaţi să fie inclus copilul în rândul moştenitorilor. Notarul va perfecta şi elibera certificat de moştenitor în care va fi determinată cota din ave­rea tatălui decedat pe care o va moşteni.

Partajul averii succesorale între moştenitori se efectuează potrivit prevederilor legale co­respunzătoare.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor