17 august 2022
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul avocatului. Procedura contravenţională simplificată

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul avocatului. Procedura contravenţională simplificată
Sfatul avocatului. Procedura contravenţională simplificată
basarabia.md

În timp ce conduceam automobilul, am fost oprit de către un poliţist pentru încălcarea regulilor de circulaţie rutieră. Inspectorul m-a întrebat dacă nu doresc să fie aplicată pro­cedura simplificată. Neştiind ce e asta, l-am rugat să îmi explice. Am primit un răspuns foarte succint şi, nefiindu-mi clar ce e aceasta, am refuzat. Am înţeles că este o procedură nouă. Ce fel de procedură este şi cum se aplică.
S. Vasilencu, mun. Chişinău

 

Liubomir DUDULICA

avocat

avocatmd@gmail.com

 

La 12 octombrie 2018, au fost introduse modificări şi comple­tări la Codul contravenţional, in­clusiv procedura simplificată de constatare şi examinare a con­travenţiei.

Procedura dată se aplică în cazul unor anumite condiţii. În cazul depistării unei fapte ce constituie contravenţie, agentul constatator nu încheie proces-verbal cu privire la contravenţie, dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiţii: contraven­ţia poate fi constatată în temeiul constatărilor personale ale agen­tului constatator şi nu necesită acumulare de probe; persoana acceptă constatările agentului constatator, ca fiind suficiente pentru demonstrarea vinovăţiei, şi recunoaşte săvârşirea contra­venţiei; examinarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii ţin de com­petenţa agentului constatator; contravenţia nu este pasibilă de sancţiunea confiscării bunurilor. În cazul dat, agentul constata­tor va emite o decizie prin care va aplica o sancţiune egală cu o doime din minimul sancţiunii sub formă de amendă prevăzută pentru comiterea contravenţiei constatate.

Decizia privind examinarea contravenţiei în temeiul con­statării personale a agentului constatator este un document executoriu, care va include: data (ziua, luna, anul), ora şi locul în­tocmirii deciziei; calitatea, nume­le şi prenumele agentului con­statator, denumirea autorităţii pe care o reprezintă; numele, prenu­mele, domiciliul şi/sau reşedinţa, datele din buletinul de identitate al contravenientului, iar în cazul persoanei juridice – denumirea, sediul, codul ei fiscal, datele per­soanei fizice care o reprezintă; fapta contravenţională, locul, timpul şi circumstanţele cauzei care au importanţă pentru stabi­lirea faptelor şi consecinţelor lor juridice, identitatea victimei, eva­luarea eventualelor pagube cau­zate de contravenţie; încadrarea juridică a faptei, norma materială contravenţională şi indiciile cali­ficative ale elementelor constitu­tive ale contravenţiei; aducerea la cunoştinţa contravenientului a drepturilor şi obligaţiilor sale, precum şi a consecinţelor exami­nării contravenţiei în procedură simplificată; declaraţia contrave­nientului despre recunoaşterea săvârşirii contravenţiei şi accep­tarea constatărilor agentului constatator ca fiind suficiente pentru demonstrarea vinovăţiei contravenientului.

Partea rezolutivă a deciziei va cuprinde: încadrarea juridică a faptei contravenţionale, decizia agentului constatator de sancţi­onare a contravenientului, contul de virament al instituţiei bancare la care se va transfera valoarea amenzii, calea de contestare.

Decizia se semnează de către agentul constatator şi contrave­nient şi se înmânează o copie contravenientului şi ыафегдvictimei, dacă există.

Deciziile privind examinarea contravenţiei în temeiul con­statării personale a agentului constatator pot fi contestate cu recurs de către contravenient, victimă, procuror sau de către conducătorii autorităţilor din care fac parte agenţii constata­tori, în termen de 15 zile din data aplicării sancţiunii, în instanţa de judecată conform competenţei teritoriale.

Aceste decizii pot fi contes­tate doar în baza următoarelor temeiuri: nu au fost respectate dispoziţiile privind competenţa materială; contravenientul a fost sancţionat pentru o faptă care nu este prevăzută de Codul contra­venţional; s-au aplicat sancţiuni în alte limite decât cele prevăzu­te în lege.

De asemenea, poate fi înche­iat un acord de colaborare care este o tranzacţie încheiată între agentul constatator, după caz, procuror şi contravenient, care îşi recunoaşte vina, integral, în schimbul unei pedepse reduse. În cazul încheierii acordului de colaborare, contravenientului i seva aplica o sancţiune ce nu de­păşeşte o doime din maximul sancţiunii sub formă de amendă prevăzută pentru contravenţia comisă.

După încheierea acordului, agentul constatator, după caz, procurorul încetează acumularea probelor, iar contravenientul nu mai este în drept să-şi retragă acordul.

În cazurile descrise rămâne aplicabilă regula: contravenien­tul este în drept să achite jumă­tate din amenda stabilită dacă o plăteşte în cel mult trei zile lucrătoare de la data aducerii la cunoştinţă a deciziei de aplicare a sancţiunii contravenţionale.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor