14 august 2022
Chisinau
Social

Riscurile de corupție în cadrul Inspectoratului de Stat al Muncii, o temă detabuizată

Loading
Social Riscurile de corupție în cadrul Inspectoratului de Stat al Muncii, o temă detabuizată
Riscurile de corupție în cadrul Inspectoratului de Stat al Muncii, o temă detabuizată
kitchendecor.club

În actele normative de bază ale Inspectoratului de Stat al Muncii (ISM) există un șir de norme care nu corespund în totalitate prevederilor cuprin­se în Legea privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, nu sunt dez­voltate suficient și nu au fost ajustate la noile modificări le­gale. Astfel, în Legea privind Inspectoratul de Stat al Muncii avem prevederi concurente și confuze referitor la efectuarea controlului în afara progra­mului de activitate al agentu­lui economic.

E constatarea studiului „Anali­za riscurilor de corupție în cadrul ISM, realizat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative So­ciale (IDIS) „Viitorul”.

Studiul cuprinde o analiză a riscurilor în cadrul ISM, care re­ies din reglementările existente în cadrul normativ și din rezulta­tele activității ISM. Documentul are cinci compartimente, care descriu contextul actual și scopul studiului, analizează factorii de risc generați de actele normative în domeniu, existența instrumen­telor de integritate prevăzute de cadrul normativ și modalitatea de implementare a măsurilor de asi­gurare a integrității instituționale.

Studiul continuă cu analiza factorilor de risc operaționali, care pot apărea din gestiona­rea informației de serviciu, ges­tionarea mijloacelor financiare, achizițiile publice, neimplementa­rea adecvată a controlului intern managerial. Un compartiment aparte este dedicat analizei ris­curilor aferente procesului de efectuare a controlului de stat, de la etapa de planificare, la cea de emitere a deciziilor. Urmează analiza transparenței decizionale și accesului la informație în cadrul Inspectoratului de Stat al Muncii. În final, au fost întocmite conclu­zii generale și înaintate mai multe recomandări în vederea eliminării riscurilor existente în cadrul ISM.

Studiul scoate în evidență neconcordanțele prevederilor din cadrul normativ, care se referă la activitatea de control a ISM, fapt ce creează confuzii și implemen­tarea inadecvată a normelor exis­tente în practică. În plus, au fost evidențiate prevederile din cadrul normativ, fie lipsa acestora, care poate afecta independența ISM.

Referitor la achizițiile publi­ce, a fost remarcată lipsa de transparență, prin nepublicarea tuturor informațiilor și documen­telor prevăzute de cadrul normativ în domeniu, fapt ce poate favori­za apariția riscurilor de corupție și conflicte de interese. Este notată probabilitatea scăzută de apariție a riscurilor de corupție, întrucât ISM a desfășurat puține achiziții publice și acestea au o valoare redusă.

În raport se constată lipsa unei evidențe corecte a datelor despre numărul controalelor planifica­te, numărul controalelor efectu­ate și rezultatele acestora, fiind identificate discrepanțe majore în informațiile publice prezentate în rapoartele anuale de activitate ale ISM și în Registrul de stat al con­troalelor.

Analiza datelor statistice afe­rente controlului de stat, efec­tuat de către ISM în ultimii trei ani, scoate în evidență mai mul­te aspecte, care ridică anumite semne de întrebare. Pot semnala prezența unor elemente de co­ruptibilitate, subliniază în multe cazuri pregătirea insuficientă a inspectorilor de muncă, dar și indică necesitatea unei analize minuțioase și întreprinderea mă­surilor necesare din partea mana­gementului instituției.

Pentru realizarea studiului a fost desfășurat un interviu cu reprezentanții ISM, în care au fost abordate aspecte ale ca­drului legal, ale modului de funcționare a instituției, proce­durile interne ce țin de asigura­rea integrității instituționale și a personalului, precum și cele care vizează capacitățile financiare ale instituției și modul în care aceasta utilizează resursele publice.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor