20 martie 2023
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Rebutul în producție vs. retribuirea muncii

Loading
Cetăţeanul şi legea Rebutul în producție vs. retribuirea muncii
Rebutul în producție vs. retribuirea muncii
unif.pro

Vă rog să ne explicați ce înseamnă rebut în proce­sul de producție și care sunt condițiile de retribuire a muncii în caz de producere a rebutului?

Vladimir Prepeliță, Chișinău

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze. Linia fierbinte la tel.: 0 800 800 20 (luni şi joi de la 14.00-16.00).

 

Ion PREGUZA

expert

în Departamentul juridic al CNSM

 

Rebutul în procesul muncii sau de producție înseamnă produs care nu corespunde condițiilor calitative stabilite prin standarde, norme interne, contracte și altele, și care nu poate fi utilizat direct în scopul pentru care a fost realizat.

Prevederile art. 162 din Codul muncii (CM) stabilește unele particularități ale retribuirii muncii în caz de producere a rebutului.

Astfel, condițiile de retribuire a muncii, în caz de producere a re­butului, sunt determinate de constatarea vinovăției salariatului sau de lipsa acesteia. Și anume, alin. (1) al art. 162 din CM stabilește că rebutul produs fără vina salariatului (de pildă, din cauza materiei prime de proastă calitate sau necorespunderii cu standardul etc.) este retribuit la fel ca și articolele bune.

Totodată, dispoziția alin. (2) al aceluiași articol din CM prevede că rebutul total din vina salariatului (de exemplu, în urma aflării acestuia la locul său de muncă în stare de ebrietate alcoolică, nar­cotică sau toxică, documentată în modul stabilit conform art. 76 lit. k) CM) nu este retribuit. În acest sens, art. 76 lit. k) CM prevede că prezentarea la locul de muncă în stare de ebrietate alcoolică, în stare cauzată de substanțe stupefiante sau toxice se constatată prin certificatul eliberat de instituția medicală competentă sau prin actul comisiei formate dintr-un număr egal de reprezentanți ai angajato­rului și ai salariaților.

În cazul în care rebutul este produs parțial din vina salariatu­lui, retribuirea, potrivit alin. (3) al art. 162 din CM, se efectuează în funcție de gradul de utilitate a produsului, conform unor tarife reduse. Alin. (4) al aceluiași articol dispune că asemenea tarife re­duse se stabilesc în contractul colectiv de muncă sau într-un alt act normativ la nivel de unitate.

 

Gradul de utilitate a produsului fabricat se determină de către angajator

 

Din conținutul acestei norme deducem că gradul de utilitate (măsura) a produsului fabricat se determină de către angajator de sine stătător. Aceasta nu exclude, în unele cazuri, abordarea su­biectivă și evaluarea părtinitoare a rebutului (în sensul diminuării nejustificate/artificiale a gradului de utilitate a produsului fabricat, urmată de micșorarea inevitabilă a sumei retribuției acestui rebut parțial).

În acest caz, este oportun ca în procesul de stabilire a gradului de utilitate a producției fabricate să ia parte și salariatul din vina căruia a avut loc rebutul parțial, (deși reglementările legale nu obli­gă direct acest lucru), care poate invoca argumentele sale ce pot elucida mai deplin sau mai fondat cauzele rebutului comis.

Pe de altă parte, la stabilirea tarifelor reduse, nu prin contractul colectiv de muncă, dar prin intermediul unui alt act normat la nivel de unitate (art. 162, (alin.(4) din CM), de asemenea, nu se exclude abordarea subiectivă în vederea stabilirii cuantumului tarifelor re­duse, deoarece la elaborarea acestor acte nu participă nemijlocit reprezentanții salariaților/sindicatele.

În asemenea cazuri, urmează să se țină cont de dispoziția art. 42 alin.(2) din CM, care prevede participarea salariaților la admi­nistrarea unității, care poate fi realizată prin participarea la elabo­rarea proiectelor de acte normative în domeniul social-economic, precum și prin participarea la aprobarea actelor normative la nivel de unitate în cazurile prevăzute de CM și de alte acte norma­tive.

În sfârșit, procedura de retribuire a muncii în caz de produce­re a rebutului de către salariatul vinovat poate fi reglementată suplimentar sau detaliat de părțile contractante în CCM, fapt care corespunde principiului de bază (art.5, lit. j) din CM, conform căru­ia se garantează îmbinarea reglementării de stat și a reglementării contractuale a raporturilor de muncă.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor