24 septembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Dialogul, ca formă de instruire și informare

Loading
Без рубрики Dialogul, ca formă de instruire și informare
Dialogul, ca formă de instruire și informare

 

 

floresti

Foto: vocea.md

Recent, în incinta primăriei orașului Florești, s-a desfă­şurat seminarul de instruire pentru liderii sindicali din Consiliul teritorial al Sin­dicatului „SindLUCAS” din acest raion.

 

La seminar au participat preşe­dinţi şi membrii comitetelor sindi­cale din opt primării, ai Direcţiei asistenţă socială, sănătate şi pro­tecţia familiei, de la SA „Servicii Salubrizare Floreşti”, SRL „Fleri­xon”.

În cadrul seminarului au fost puse în discuție mai multe chesti­uni, structurate în două module: 1. „Protecţia social-economică a membrilor de sindicat. Rolul şi implicarea organizaţiilor sindicale în dialogul bilateral. Modalităţi de colaborare eficientă între parte­nerii sociali. Acţiuni care trebuie întreprinse pentru a promova efi­cienţa dialogului social la nivel de unitate”, prezentat de Ana Moldo­vanu, şefă a Departamentului pro­tecţie social-economică al Confede­raţiei Naționale a Sindicatelor din Moldova. 2. „Provocări ce însoţesc racordarea activităţii sindicatelor din Moldova la rigorile UE: capaci­tatea de a face faţă noilor evoluţii”, prezentat de Liliana Posţan, dr., cercetător la Institutul Muncii al Sindicatelor din Moldova.

Deja a devenit o tradiție ca președintele Sindicatului „Sind LUCAS”, Valentina Mazur, să se întâlnească cu activul sindical din teritoriu în ajunul ședinței anuale a Consiliului Național al Sindi­catului, să prezinte o informaţie despre măsurile întreprinse pri­vind protecția socială a salariaților și să discute proiectul planului de activitate al Sindicatului „SindLU­CAS” pentru anul în curs. În cadrul seminarului au fost puse în discu­ţie punctele forte şi cele slabe ale organizaţiilor sindicale primare, teritoriale, naţionale, problemele actuale ale salariaţilor din cadrul Sindicatului „SindLUCAS” şi acţi­unile întreprinse în vederea solu­ţionării lor, precum şi probleme-le consolidării Sindicatului „SindLUCAS, a creşterii numărului membrilor de sindicat.

Toate subiectele propuse au ge­nerat dezbateri şi discuţii aprinse. Participanţii s-au arătat mulţu­miţi de seminar şi au apreciat înalt informațiile prezentate.

 

Valeriu FURDUI,

preşeintele Consiliului teritorial al Sindicatului „SindLUCAS” din raionul Floreşti

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand