17 iunie 2024
Chisinau
Social

Cetățenii moldoveni care lucrează în Spania vor putea solicita prestații sociale

Loading
Social Cetățenii moldoveni care lucrează în Spania vor putea solicita prestații sociale
Cetățenii moldoveni care lucrează în Spania vor putea solicita prestații sociale
theguardian.com

Acordul în domeniul securității sociale între Republica Mol­dova și Regatul Spaniei, semnat la Madrid pe 21 iulie 2022, va intra în vigoare pe 1 iunie anul curent. Acest lucru va aduce beneficii importante pentru cetățenii Republicii Moldova care muncesc sau au muncit în Spania. Implementarea acor­dului va contribui la protejarea drepturilor și bunăstării lucră­torilor migranți și a familiilor lor, anunță Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

În baza acordului, cetățenii mol­doveni care muncesc sau au mun­cit legal în Spania vor avea dreptul să solicite diferite tipuri de prestații sociale, cum ar fi pensii pentru li­mită de vârstă, pensii de dizabilita­te cauzată de o afecțiune generală, pensii şi indemnizații de dizabilitate cauzată de un accident de muncă sau o boală profesională, precum și pensii de urmaş.

Astfel, fiecare stat va calcula și va achita pensia proporțional cu perioada de asigurare realizată pe teritoriul său, în conformitate cu legislația națională. Pentru a be­neficia de pensii și de alte prestații sociale prevăzute de acordurile in­ternaţionale în domeniul securităţii sociale la care Republica Moldova este parte, persoanele îndreptățite trebuie să depună o cerere la Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) sau la instituția competen­tă a celuilalt stat contractant.

Informații cu privire la țările cu care Republica Moldova a înche­iat acorduri de securitate socia­lă, tipurile de prestații stabilite și instituțiile responsabile de imple­mentarea acestora din partea ce­luilalt stat contractant, pot fi găsite pe site-ul Ministerului Muncii și Protecției Sociale – social.gov.md. De asemenea, informații utile pen­tru lucrătorii migranți sunt disponi­bile pe pagina cnas.md, la rubrica Relaţii internaţionale.

Cetățenii moldoveni aflați în străinătate pot solicita suport consultativ apelând și la misiuni­le diplomatice şi oficiile consulare ale Ministerului Afacerilor Externe din Republica Moldova. Datele de contact ale misiunilor diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova în alte state le puteți găsi pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe – mfa.gov.md.

Conform datelor oficiale, în prezent, în Regatul Spaniei sunt stabiliți circa 22 de mii de cetățeni ai Republicii Moldova.

Republica Moldova a încheiat acorduri de securitate socială cu 18 țări: Austria, Bulgaria, Portu­galia, România, Marele Ducat de Luxemburg, Estonia, Cehia, Rega­tul Belgiei, Polonia, Ungaria, Litu­ania, Republica Federală Germa­nia, Turcia, Belarus, Italia, Letonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, dintre care 17 sunt deja în vigoare. Doar pe parcursul anului 2023, în baza acordurilor sus-menționate, au fost stabilite 339 de prestații sociale, între care 294 de pensii pentru limită de vârstă, 38 de pen­sii de dizabilitate, șapte pensii de urmaș.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand