17 iunie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Concediul de odihnă nefolosit: ce prevede legislația

Loading
Cetăţeanul şi legea Concediul de odihnă nefolosit: ce prevede legislația
Concediul de odihnă nefolosit: ce prevede legislația
agora.ru

Din anumite motive și cu înțelegerea angajatorului, nu am folosit concediul de odihnă anual pentru peri­oada de lucru începând cu 2019. Vă rog să-mi spuneți dacă mai am dreptul la aceste concedii nefolosite sau dacă mai sunt ele valabile?

Denis Bordian, Căușeni

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze. Linia fierbinte la tel.: 0 800 800 20 (luni şi joi de la 14.00-16.00).

 

Ion PREGUZA

expert

în Departamentul juridic al CNSM

 

Dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat pentru toți salariații prin art. 43 alin. (2) din Constituția țării. Dispoziția art. 112 alin. (3) din Codul muncii concretizează în acest sens că orice salariat care lucrează în baza unui contract individual de muncă beneficiază de dreptul la concediu de odihnă anual.

Astfel, dreptul la concediul anual este garantat pentru toți salariații, indiferent de tipul contractului individual de muncă încheiat, fie pentru o perioadă nedeterminată sau pentru o perioadă determinată, sau la muncă prin cumul, sau pentru îndeplinirea lucrărilor sezoniere etc.

În contextul întrebării adresate sunt relevante prevederile art. 119 alin. (3) din Codul muncii, care dispun că, în perioada valabilității con­tractului individual de muncă, concediile nefolosite pot fi alipite la concediul de odihnă anual sau pot fi folosite aparte (în întregime sau fracționat) de către salariat în perioadele stabilite prin acordul scris al părților.

Este important de menționat faptul că angajatorul are obligația de a lua măsurile necesare pentru ca salariații să folosească concediile de odihnă în fiecare an calendaristic.

În cazuri excepționale, dacă acordarea integrală a concediului de odihnă anual salariatului în anul de muncă curent poate să se răs­frângă negativ asupra bunei funcționări a unității, o parte din con­cediu, cu consimțământul scris al salariatului și cu acordul scris al reprezentanților salariaţilor, poate fi amânată pentru anul de mun­că următor. În asemenea cazuri, în anul de muncă curent, salariatului i se vor acorda cel puțin 14 zile calendaristice din contul concediului de odihnă anual, partea rămasă fiindu-i acordată până la sfârșitul anului următor.

 

Refuzul neîntemeiat al salariatului privind utilizarea zilelor nefolosite din concediul anual, conform programării stabilite, este nul

 

În conformitate cu prevederile art.118 alin. (4) din Codul muncii, este interzisă neacordarea concediului de odihnă anual timp de doi ani consecutivi, precum și neacordarea anuală a concediului de odihnă salariaţilor în vârstă de până la 18 ani și salariaţilor care au dreptul la concediu suplimentar în legătură cu munca în condiții vătămătoare.

Este de precizat și faptul că, potrivit art. 118 alin. (4 prim) din Co­dul muncii (introdus prin Legea nr. 47 din 14.03.2024, în vigoare din 01.04.2024), în cazul în care salariatul, din motive întemeiate, confir­mate documentar, nu își poate folosi concediul de odihnă anual la care avea dreptul în anul calendaristic corespunzător, cu acordul sala­riatului în cauză, angajatorul este obligat să-i acorde acestuia concediul de odihnă nefolosit în decurs de doi ani, începând cu anul următor celui în care i s-a acordat dreptul la concediul de odihnă anual.

Aceeași normă legală dispune că, la finele fiecărui an calendaristic, angajatorul informează salariatul, în formă scrisă pe suport de hâr­tie sau în formă electronică, despre numărul zilelor de concediu de odihnă anual acumulate/nefolosite, termenul de expirare a acestora și dispune utilizarea zilelor de concediu de odihnă anual acumula­te/nefolosite de către salariat, conform programării stabilite de co­mun acord. Refuzul neîntemeiat al salariatului privind utilizarea zilelor acumulate/nefolosite din concediul de odihnă anual, conform progra­mării stabilite, este nul.

Or, în cazul în care salariatul, din motive întemeiate, nu își poate folosi concediul de odihnă anual la care are dreptul, legislația nu in­terzice acordarea acestui concediu nefolosit și după perioada de doi ani, începând cu anul următor celui în care i s-a acordat dreptul la concediul de odihnă anual.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand