9 august 2022
Chisinau
Social

Deplasarea de serviciu: cine poate fi trimis și pe ce durată

Loading
Social Deplasarea de serviciu: cine poate fi trimis și pe ce durată
Deplasarea de serviciu: cine poate fi trimis și pe ce durată
leisurevans.com

Vă rog să ne explicați care sunt particularitățile juridice ale raporturilor de muncă în cazul deplasării de serviciu sau care este regimul de muncă, durata maximă a depla­sărilor și care categorii de salariați nu pot fi trimiși în de­plasare de serviciu?

Tatiana Noscov, Bălți

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze. Linia fierbinte la tel.: 0 800 800 20 (luni şi joi de la 14.00-16.00).

 

Ion PREGUZA

expert

în Departamentul juridic al CNSM

 

Potrivit art. 174 din Codului muncii (CM), prin deplasare în interes de serviciu se înțelege delegarea salariatului, conform ordinului, dispoziției, deciziei sau hotărârii angajatorului, pe un anumit termen, pentru executarea obligațiilor de muncă în afara locului de lucru permanent. Mecanismul juridic privind aplicarea deplasării în interes de serviciu îl constituie Regulamentului cu privire la delegarea salariaților entităților din Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2012 (Regulamentul nr. 10/2012).

Termenul delegării/deplasării salariaților se determină de că­tre conducătorii unităților în conformitate cu prevederile CM (pct. 10 din Regulamentul nr.10/2012). În acest sens, art. 70 din CM prevede că trimiterea salariatului în deplasare în interes de serviciu poate fi dispusă pentru o perioadă de cel mult 60 de zile calendaristice.

Pe durata deplasării în interes de serviciu, salariatul rămâne în raport juridic de muncă numai cu unitatea care a dispus această plecare, nu și cu unitatea la care s-a deplasat salariatul respectiv.

Salariatul trimis în deplasare în interes de serviciu urmează să respecte normele de disciplină și de securitate și sănătate în muncă în unitatea în care își execută obligațiile de muncă, dar răspunderea sa disciplinară poate fi angajată numai față de an­gajatorul la care este încadrat salariatul în cauză. Pentru preju­diciile cauzate unei alte unități, în timpul aflării în deplasare în interes de serviciu, salariatul vinovat nu va răspunde potrivit CM fată de unitatea păgubită, întrucât nu se află în raporturi juridice de muncă cu aceasta.

Or, în asemenea situație, răspunderea salariatului va fi una de natură civilă delictuală și, ca urmare, va putea fi angajată potrivit dreptului comun, conform Codului civil.

Totodată, se cere relevat faptul că, potrivit pct. 14 din Regu­lamentul nr. 10/2012, la delegarea persoanei care lucrează prin cumul, salariul mediu se păstrează la acea entitate care a delegat persoana respectivă. În cazul delegării în același timp de la lucrul de bază și de la cel prin cumul, salariul mediu se păstrează la am­bele funcții, iar cheltuielile pentru plata deplasării se repartizează de comun acord între entitățile care îl deleagă.

În ceea ce privește regimul de muncă, menționăm că asu­pra salariaților aflați în deplasare se extinde regimul timpului de muncă și de odihnă al acelor entități în care ei sunt delegați. La întoarcerea din deplasare, în locul zilelor de odihnă nefolosite în timpul deplasării, acestora nu li se acordă alte zile de odihnă.

Nu se admite trimiterea în deplasare în interes de serviciu a următoarelor categorii de salariați: persoanele cărora deplasa­rea le este contraindicată conform certificatului medical (art. 249, alin. (1) din CM); salariații în vârstă de până la 18 ani, salariații din instituțiile audiovizualului, din teatre, circuri, organizații cinema­tografice, teatrale și concertistice, precum și din cele ale sportivi­lor profesioniști (art. 256 din CM).

Persoanele cu dizabilități severe și accentuate, femeile gra­vide, părinții singuri care au copii în vârstă de până la 14 ani, salariații care au copii în vârstă de până la patru ani sau copii cu dizabilități, persoanele care îmbină concediile pentru îngrijirea copilului, prevăzute la art.126 și 127 alin.(2), cu munca, precum și salariații care îngrijesc de un membru al familiei bolnav, în baza certificatului medical, pot fi trimiși în deplasare numai cu acordul lor scris. Totodată, angajatorul este obligat să informeze în scris salariații menționați despre dreptul lor de a refuza plecarea în deplasare.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor