27 iunie 2022
Chisinau
Social

CNSM critică unele propuneri de modificare a Codului muncii

Loading
Social CNSM critică unele propuneri de modificare a Codului muncii
CNSM critică unele propuneri de modificare a Codului muncii
Vocea poporului

Propuneri de modificare și completa­re a Codului muncii din partea Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) au fost puse în discuție, recent, într-o ședință a Consi­liului permanent privind piața muncii, raporturile de muncă și politica salari­ală. Acestea vin în contextul examinării proiectului de Lege pentru modificarea unor acte normative, înaintat cu titlu de inițiativă legislativă (nr. 146 din 20.04.2022) de un grup de deputați.

Respectivul proiect de lege prevede peste 30 de modificări și completări la Codul muncii, reprezentanții parteneri­lor sociali convenind doar asupra câtorva dintre ele. În rest, acestea nu au fost exa­minate în cadrul grupului de lucru tripartit sau nu s-a convenit asupra lor. Mai mult, în trei cazuri, normele propuse contravin actelor internaționale și Directivelor Euro­pene în baza cărora a fost ajustat cadrul legal național. Iar în cel puțin zece cazuri, aceste norme afectează semnificativ drep­turile, garanțiile și interesele de muncă ale salariaților și, cu siguranță, vor provoca situații litigioase și adresări în instanțele de judecată, menționează sindicaliștii.

Potrivit CNSM, majoritatea propuneri­lor din proiectul de lege, asumate de un grup de deputați și de Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS), aparțin de fapt, preponderent, reprezentanților mediului de afaceri din Republica Moldova, iar o parte din ele au constituit obiectul mai multor discuții în cadrul grupului de lucru tripartit, creat sub egida MMPS, din reprezentanți ai partenerilor sociali (Guvern, Sindicate, Pa­tronate), asupra cărora discuțiile nu au fost finalizate.

Modificările și completările propuse de sindicate se referă la limitarea informației salariaților despre funcțiile vacante sau modificările la contractul colectiv de mun­că, prin plasarea unui anunț public pe un panou la sediul unității, doar pentru anga­jatorii cu numărul salariaților mai mare de 50; excluderea obligației angajatorului de a prezenta la angajare informația despre condițiile de muncă; prelungirea duratei perioadei de probă de la trei până la șase luni pentru toate categoriile de salariați, cu excepția muncitorilor necalificați; exclude­rea interdicției privind stabilirea perioadei de probă pentru salariații angajați prin con­curs.

O altă modificare se referă la stabilirea dreptului angajatorului la modificarea uni­laterală a condițiilor de muncă reglemen­tate de contractul individual de muncă; ex­cluderea obligației achitării tuturor plăților salariale în cazul demisiei salariatului, în ziua eliberării sau cel târziu în ziua imediat următoare; stabilirea dreptului angajatoru­lui de a alege între restabilirea salariatului la locul de muncă sau plata compensației în cazul unei concedieri declarate ilegală; extinderea numărului maxim anual al ore­lor de muncă suplimentare.

O altă completare propusă de sindicate se referă la stabilirea termenului de prea­viz de două luni, în cazul salariatului care dorește să revină din concediul pentru în­grijirea copilului, dar și excluderea sporului de minim 50 la sută din salariu pentru în­deplinirea obligațiilor de muncă ale salari­atului temporar absent și altele.

„Prin urmare, în scopul asigurării unui echilibru al intereselor partenerilor soci­ali, asupra propunerilor de modificare a Codului muncii, solicităm excluderea din proiectul de lege nr. 146/20.04.2022 a ar­ticolelor criticate de sindicate, în vederea revenirii asupra lor în cadrul grupului de lucru tripartit pentru identificarea unor soluții normative reciproc acceptabile asu­pra acestora. În cazul ignorării obiecțiilor și a propunerilor noastre, ne rezervăm drep­tul de a sesiza Biroul Internațional al Mun­cii pentru a raporta contradicțiile dintre cadrul legal național și normele dreptului internațional la care Republica Moldova este parte, în vederea asigurării respectă­rii drepturilor și a intereselor de muncă ale salariaților”, precizează sindicaliștii.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor