19 august 2022
Chisinau
Social

Ziua de 7 iunie în viziunea unor lideri sindicali

Loading
Social Ziua de 7 iunie în viziunea unor lideri sindicali
Ziua de 7 iunie în viziunea unor lideri sindicali
Vocea poporului

Zilele trecute, în Republica Moldova a fost marcată Ziua Sindicalistului. Cu acest prilej, ziarul „Vocea poporului” a solicitat opinia unor lideri de sindicat despre semnificația acestei zile, dar și despre cât de dificil le-a fost să facă față situației în condiții pandemice.

Ghenadie DONOS, președintele Federației Sindicale a Educației și Științei din R. Moldova

„Tot mai multe încercări din partea sus-pușilor de a neglija parteneriatul social”

– Pe 7 iunie a fost Ziua Sin­dicalistului. Ce semnificație are această zi, dle Donos? Vă întreb pe Dvs. ca pe un sin­dicalist cu o poziție neclin­tită, care sunteți sprijinul de nădejde al lucrătorilor din educație?

– Ziua Sindicalistului ne duce cu gândul, în primul rând, la so­lidaritatea sindicală, la necesita­tea consolidării mișcării sindicale din Republica Moldova, la com­baterea încercărilor de a ne dez­bina. Înverșunarea noastră, ca sindicaliști, trebuie orientată și spre aceste aspecte, din motiv că în ultimul timp tot mai des se ates­tă încercări din partea sus-pușilor de a subestima drepturile sindi­cale, de a neglija principiul parte­neriatului social, ceea ce, desigur, nu este corect. Cât ne privește pe noi, suntem într-un dialog per­manent cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, cu Ministe­rul Finanțelor vizând negocierea Convențiilor ramurale. Ne aflăm într-o permanentă colaborare cu autoritățile publice locale, îndeo­sebi cu direcțiile educație, cu pri­măriile, cu care negociem condiții mai bune de activitate pentru pe­dagogi și de studii – pentru elevi. Nu pot să afirm că avem rezultate bune sută la sută, dar în majori­tatea instituțiilor există toate pre­misele pentru ca liderii sindicali să manifeste inițiative care să fie resimțite de membrii noștri de sindicat. Faptul că în 2021 avem cu două mii de membri de sindi­cat mai mulți decât în anul prece­dent ne dă curaj, or, e un semn că suntem apreciați de către colegii din ramură, drepturile cărora ne străduim să le apărăm.

– În ultimii ani, cât de mult v-a reușit să promovați inte­resele angajatului?

– Cred că un răspuns obiectiv la această întrebare l-ar putea oferi membrii de sindicat, dar vă asigur că suntem în permanentă legătură cu colectivele pedagogice. Liderii sindicali din organizațiile primare sunt mesagerii noștri, prin inter­mediul cărora încercam să prin­dem pulsul activității instituțiilor, intervenind acolo unde se cere, în limita competențelor, bineînțeles. Avem mai multe exemple de pro­movare a intereselor angajaților, dar voi menționa una mai recen­tă – aprobarea Legii nr. 38 din 19.03.2021 privind amendarea art. 299 din Codul muncii (Concediul de odihnă anual prelungit).

– Ce realizări în protecția so­cial-economică a salariatului ați reușit să obțineți în ulti­mul an?

– Deoarece se cuvine să vor­bim mai concret, e necesar să menționez negocierea și semna­rea a două Convenții Colective de muncă la nivel de ramură. S-a soli­citat și s-a obținut cu greu, după o campanie de scrisori cu argumen­te din partea noastră și din partea a peste 300 de organizații sindi­cale din țară către Guvern, Par­lament, achitarea primei pentru rezultatele anului 2019. S-a moni­torizat achitarea salariilor integral, în pofida unor încercări de a plăti, pentru „șomaj tehnic”, două treimi din salariu etc.

S-au dat un șir de avize și re­comandări la o serie de acte nor­mative importante pentru sistem, s-au acordat ajutoare cu echipa­ment de protecție și bani medi­cilor din prima linie, s-au asigurat școli și grădinițe cu dezinfectant etc. Desigur, nu în măsura care ar corespunde necesităților celor care s-au adresat, dar ne-am stră­duit să oferim orice fel de sprijin, în limita posibilităților noastre.

– Cu ce mesaje veniți pentru sindicaliști, de ziua lor?

– Felicitări, stimați colegi sindicaliști, consecvenți și profesi­onali! Sindicatele naționale mai au șanse să redevină organizație cre­dibilă și eficientă pentru salariați, însă este necesar să schimbăm abordările, acțiunile și să ne unim eforturile!

Margareta STRESTIAN, președinta FSCRE

„Sindicatele au cunoscut urcușuri, probleme, dar și schimbări structurale”

– Anul 2020, continuare în 2021, a fost și este cu mul­te provocări pentru întreaga lume. Cum a fost această peri­oadă pentru Margareta Stres­tian, președinta Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Mol­dova, care au fost provocările social-economice cu care s-au confruntat salariații, membri de sindicat și cum ați reușit să faceți față?

–  Obiectivul comun al părților parteneriatului social în anul 2020 a fost orientat spre implementa­rea măsurilor urgente de protecție social-economică și de securitate a sănătății salariaților din ramură, în legătură cu declararea situației pandemice în R. Moldova. În sco­pul asistării financiare a membri­lor de sindicat pentru procurarea medicamentelor, acoperirea chel­tuitelor pentru investigații medi­cale în cazul infectării cu Covid-19 și efectuării tratamentului post Covid, neacoperit de polița me­dicală, Consiliul General a hotărât ca ajutorul material să fie acor­dat potrivit contribuției materiale personale la formarea bugetului sindical, determinat în anii trecuți. Astfel, pe parcursul anului 2020 au beneficiat de ajutor material 448 de membri de sindicat. Deoarece pe parcursul anului 2021 numărul cazurilor de infecție cu Covid-19 în rândul membrilor de sindicat a fost în creștere, Federația a con­tinuat acordarea ajutoarelor ma­teriale, până la ora actuală au be­neficiat de ajutor material 462 de membri de sindicat.

– Care sunt obiectivele de bază a FSCRE în acest an?

– În cadrul Congresului VII al FSCRE, a fost adoptată Strategia Federației pentru anii 2020-2025, care reprezintă rezultatul acumu-lării experienței, a cunoștințelor, bunelor practici și stabilește prioritățile pe următorii cinci ani pentru realizarea misiunii de bază a FSCRE – apărarea drepturilor și in­tereselor profesionale, social-eco­nomice și de muncă ale salariaților membri de sindicat. Obiectivul primordial pentru anul 2021 este negocierile colective pentru com­pletarea și modificarea Convenției colective nivel de ramură pentru anii 2022-2025, prin care ne pro­punem să sporim garanțiile soci­ale și economice ale membrilor de sindicat, să extindem progra­mele de prevenire a accidentelor de muncă şi a maladiilor profesi­onale, să includem prevederi spe­cifice privind sănătatea şi secu-ritatea la locul de muncă a fe­meilor, să includem beneficii şi garanții suplimentare pentru ti­nerii salariați, să implementăm un mecanism practic de soluționare a litigiilor individuale şi conflictelor colective de muncă pe cale amia­bilă (extrajudiciară) etc.

– Cu ce mesaj veniți de Ziua Sindicalistului?

– Sindicatele din Republica Mol­dova au trecut, de-a lungul anilor, prin diferite etape de dezvoltare, au cunoscut urcușuri, probleme, schimbări structurale, dar este im­portant că au reușit să asigure o evoluție sănătoasă în dezvoltarea instituțională. Activitățile sindicale și realizările obținute se datorează vouă, liderilor sindicali, membrilor de sindicat, Comisiei de Femei și Comisiei de Tineret ale FSCRE.

Cu această ocazie, vă aduc sincere mulțumiri pentru devota­mentul și contribuția la protejarea drepturilor și a intereselor profe­sionale, economice și sociale ale membrilor noștri de sindicat.

Vă doresc multă sănătate, să obțineți succese remarcabile în munca pe care o desfășurați și îm­preună să contribuim la asigurarea unui trai decent și la bunăstarea salariaților, membri de sindicat.

Sindicatele trebuie să rămână o forță și să dea dovadă de consoli­dare, verticalitate și justiție!

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor