16 august 2022
Chisinau
Varia

„Vocea poporului”, o publicație care își face datoria cu onestitate și professionalism

Loading
Varia „Vocea poporului”, o publicație care își face datoria cu onestitate și professionalism
„Vocea poporului”, o publicație care își face datoria cu onestitate și professionalism
Vocea poporului

Timpul se scurge nemilos. Ai senzația că planeta Pământ se învârte mai repede de­cât pe timpuri. Vorba poetului, „trec anii, trec lunile-n goană și-n zbor săptămânile trec”… Și uite așa am ajuns că s-au împlinit 30 de ani de la fondarea ziarului „Vocea po­porului”. O voce care, pe parcursul anilor, a făcut mult pentru a-i informa pe mem­brii de sindicat şi nu numai pe ei, despre viaţa sindicală cotidiană, despre succesele obţinute de organizaţiile primare, despre problemele cu care se confruntă angajaţii din diverse ramuri ale economiei naţiona­le. O voce care este auzită pe tot teritoriul R. Moldova, de la Naslavcea la Giurgiulești, inclusiv în Transnistria și Găgăuzia.

Colectivul redacției este mereu între oamenii din organizații primare, care tind spre standardele europene și doresc să construiască Europa la noi acasă. Desigur, este un obiectiv extrem de greu de atins, care solicită multă muncă, solidaritate şi perseverenţă. Pentru a realiza acest de­ziderat, echipa redacției se străduiește să fie mereu alături de cititori, atât de lim­ba română, cât și de rusă, ca împreună să facem un lucru bun, pentru a rezolva problemele dureroase cu care se confrun­tă societatea. Și dacă vocea noastră este auzită, înseamnă că munca noastră este eficientă, dă rezultate. Deoarece o publi­caţie poate exista numai prin cititorii săi, cu interesele şi doleanţele acestora, fiind o oglindă fidelă a realităţii, cu toate cele bune sau mai puţin bune. Noi ne dorim din tot sufletul să aducem lumină şi adevăr în casele oamenilor.

Acum șapte ani, când a avut loc un rebranding al ziarului, după 23 de ani de activitate, noi, echipa nouă, ne-am trasat niște sarcini pe care, după părerea mea, am reușit să le realizăm în comun. Am pre­conizat să atragem cât mai mulţi cititori, membri de sindicat: studenţi, muncitori, ingineri, profesori, medici şi lucrători de alte profesii, care să găsească în pagini­le ziarului informaţii care prezintă interes pentru ei.

Avem o colaborare strânsă și fructu­oasă cu toate organizațiile primare ale tuturor sindicatelor, inclusiv cu Comisia de Tineret, Comisia de Femei. Această colaborare frumoasă se datorează des­cinderilor noastre permanente în teri­toriu, pentru a vorbi direct cu oamenii și a auzi din prima sursă problemele și doleanțele acestora. Și nu numai de a le auzi, ci și a le aborda în paginile ziarului, ca mai apoi să monitorizăm cum s-au re­alizat, cum au fost soluționate.

 

Tribuna sindicatelor, care a fost alături de dvs. și la bine, și la greu, a împlinit 30 de ani

 

În scurt timp după rebranding, am venit cu propuneri de schimbare a as­pectului ziarului existent şi a modului de prezentare a materialelor. Am elabo­rat un nou logo. Ziarul a apărut o bună perioadă în format color, cu 16 pagini, una mai interesantă ca alta. După o vre­me, din cauza situației social-economi­ce precare din țară, care s-a răsfrânt și asupra sindicatelor, volumul publicației a fost redus la opt pagini, fiind editată în alb-negru.

Recunoaștem că suntem o publicație specifică, ce reflectă activitatea sindica­telor, însă popularitatea noastră a cres­cut grație faptului că abordăm probleme stringente, foarte utile pentru oameni de diferite profesii și vârste. Practic, suntem unicul ziar care nu se axează pe proble­me politice. Nu favorizăm un partid sau altul. Am constatat că este imperios ne­cesar ca în paginile publicaţiei să se re­găsească comentariile la legile aprobate recent, la proiecte ale actelor normative şi legislative, opinii şi reflectări din ac­tivităţile sindicatelor, scrise într-un lim­baj profesionist și accesibil pentru toți. Apropo, la capitolul legislaţie, indiferent de ramură, inserăm opinia juristului, a avocatului, a economistului. Prezentăm informaţii din experienţa internaţională în domeniu. Conlucrăm strâns cu sindi­catele de ramură, cu organizaţiile teri­toriale, avem o legătură permanentă cu comitetele sindicale de la întreprinderi, pentru a scoate în evidenţă succesele lor, dar şi problemele cu care se confruntă.

În paginile ziarului deseori se regăsește poziţia Confederaţiei Naţionale a Sindica­telor din Moldova în relaţiile cu Guvernul ţării şi cu Confederaţia Naţională a Pa­tronatului, atât în cadrul comisiei tripar­tite, cât şi în relaţiile bilaterale, inclusiv cu organizaţiile internaţionale ITUC, ILO și VKP, dar și cu sindicatele din România și din alte țări, cu care colaborăm.

Pentru voi, stimați susținători, ușile redacției noastre sunt mereu deschise. Iar noi, echipa redacției, aducem sincere mulțumiri întregii conduceri a CNSM în frunte cu președintele Oleg Budza, care ne-a sprijinit din start și continuă să ne acorde suport, președinților federaţiilor sindicale ramurale, tuturor comitetelor sindicale, reprezentanţilor din teritoriu, tuturor cititorilor fideli ai ziarului.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor