26 noiembrie 2022
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Transferul la alt loc de muncă și concediul de odihnă anual

Loading
Cetăţeanul şi legea Transferul la alt loc de muncă și concediul de odihnă anual
Transferul la alt loc de muncă și concediul de odihnă anual
sfs.md

Activez la o întreprindere din construcție  la care am fost angajat prin transfer de la o asociație agricolă, unde nu am folosit concediul de odihnă pentru trei ani de muncă. Doresc să aflu care sunt condițiile an­gajării prin transferare a salariatului de la o unitate la alta și când poate fi acordat primul concediul anual în asemenea caz?

Nicolae Plămădeală, Nisporeni

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze. Linia fierbinte la tel.: 0 800 800 20 (luni şi joi de la 14.00-16.00).

 

Ion PREGUZA

expert

în Departamentul juridic al CNSM

 

Condițiile transferării salariatului din cadrul unității la o altă uni­tate sunt determinate prin lege. Legislația, în acest sens, are un ca­racter de protejare a drepturilor și intereselor salariaților în cazul transferării la o altă unitate.

Potrivit art. 88 prim din Codul muncii (CM), angajatorul este în drept să concedieze salariații în legătură cu transferarea la o altă unitate (în temeiul art. 86, alin. (1), lit. u)) doar cu condiția că: va primi un demers în scris din partea unui alt angajator prin care se solicită concedierea prin transfer a  unui anumit salariat, cu indica­rea locului de muncă (a funcției) ce i se propune la unitatea nouă; va obține acordul scris al salariatului pentru concediere; va achita salariatului concediat, în ziua eliberării din serviciu, toate sumele ce i se cuvin de la unitate (salariul, compensația pentru concediile nefolosite etc.). Prin urmare, în cazul concedierii dumneavoastră, compensația pentru concediile nefolosite se achită în ziua eliberării din serviciu.

Dispoziția art. 86, alin. (1), lit. u) din CM dispune că desfacerea, din inițiativa angajatorului, a contractului individual de muncă pe durată nedeterminată, precum și a celui pe durată determinată (con­cedierea), se admite pentru motivul transferării salariatului la o altă unitate cu acordul celui transferat și al ambilor angajatori.

 

În cazul concedierii, compensația pentru concediile nefolosite se achită în ziua eliberării din serviciu

 

Important de menționat că, potrivit art. 88 prim, alin. (2) din CM, salariatul, până la exprimarea în scris a acordului pentru concediere în legătură cu transferarea la o altă unitate, poate solicita de la noul angajator oferta de angajare, care va cuprinde toate clauzele viito­rului contract individual de muncă. Același articol din CM dispune că oferta de angajare se prezintă salariatului în formă scrisă și este irevocabilă în termenul prevăzut de aceasta.

Mai mult, legea (art. 88 prim, alin. (4) din CM) interzice refuzul de angajare a salariatului concediat în legătură cu transferarea la o altă unitate, ca urmare a acordului lui și al ambilor angajatori.

Astfel, condițiile privind concedierea în legătură cu transferarea salariatului la o altă unitate constă în: încetarea contractului indi­vidual de muncă în baza art. 86 alin. (1), lit. u) din CM cu achitarea de către angajatorul anterior a tuturor plăților ce i se cuvin celui concediat (specialist), inclusiv compensația pentru concediile nefo­losite și încheierea de către noul angajator a contractului individual de muncă cu specialistul concediat în legătură cu transferarea lui la unitatea dată.

Referitor la acordarea primului concediu anual de odihnă persoa­nelor angajate prin transferare menționăm următoarele.

De regulă, concediul de odihnă pentru primul an de muncă se acordă salariaților după expirarea a șase luni de muncă la unita­tea respectivă. În același timp, legea stabilește și unele excepții de la norma generală. Și anume. Potrivit art. 115 alin. (3) din CM, salariaților transferați dintr-o unitate în alta concediul de odihnă anual li se poate acorda și înainte de expirarea a șase luni de muncă după transfer.

Un alt aspect al reglementărilor legale cu privire la acordarea concediului de odihnă anual, inclusiv salariaților transferați dintr-o unitate în alta, vizează faptul că, la cererea scrisă a salariatului, po­trivit art. 115, alin. (4) din CM (în redacția LP243 din 28.07.22, în vigoare din 26.08.22), concediul de odihnă anual poate fi acordat și în afara programării stabilite.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor