19 iunie 2024
Chisinau
Auto

Totul despre sistemele de propulsie hibridă

Loading
Auto Totul despre sistemele de propulsie hibridă
Totul despre sistemele de propulsie hibridă
auto-hibrid

 

După o perioadă lungă în care erau constant lu­aţi peste picior pentru încăpăţânarea cu care promovau propulsia hi­bridă, iată că a venit mo­mentul în care cei mai reticenţi producători se gândesc să dezvolte mo­dele hibride. Dar până la urmă, ce este un auto­mobil hibrid?

 

Ce înseamnă hibrid?

În esenţă, orice automo­bil care are două surse de putere, spre exemplu una electrică şi una termică, se califică pentru adjectivul de “hibrid”. Abordarea diferi­ţilor producători dovedeş­te însă că terminologia de propulsie hibridă este foarte elastică. Dacă pentru anu­mite vehicule hibride, spre exemplu locomotivă diesel-electrică, nu este necesară o baterie, în cazul automo­bilelor întotdeauna există la bord o baterie de capacitate mai mică sau mai mare.

 

Câte feluri de hibride există?

Pe scurt? Multe. Clasifica­te după diferite criterii. Spre exemplu, după structura sis­temului de propulsie există trei tipuri: hibrid paralel, hi­brid serie şi unul mixt, serie-paralel, sau cu distribuitor de cuplu (Power Split). Să dăm exemple.

Modelul de hibrid paralel este când motorul electric şi cel termic sunt amplasate pe acelaşi ax, cel electric aju­tând în anumite momente (la demaraj şi la acceleraţii) motorul termic. Pentru că într-un hibrid paralel moto­rul electric nu poate propul­sa de unul singur maşina, a mai fost denumit şi mild-hy­brid.

Cel mai răspândit tip de vehicul cu propulsie hibridă este locomotiva diesel elec­trică. Aici nu există baterie, sistemul fiind compus dintr-un generator de curent şi mai multe motoare electrice care propulsează locomotiva. La maşini, propulsia este asi­gurată exclusiv de motoarele electrice alimentate din ba­terii, în timp ce motorul ter­mic asigură exclusiv curen­tul electric pentru încărcarea bateriilor şi/sau alimentarea motoarelor electrice.

 

Care sunt avantajele sistemelor hibride?

Sistemele de propulsie hi­bridă sunt sisteme complexe, care ridică preţul unei maşini şi necesită o calibrare precisă a sistemului de propulsie şi a logicii de comandă a acestu­ia. Şi atunci, de unde aceas­tă pasiune a producătorilor pentru ele? Probabil, cel mai important avantaj adus de sistemele de propulsie hibri­de este scăderea emisiilor de gaze de seră. Un avantaj nu doar pentru cumpărător, cât şi (mai ales) pentru produ­cător, care trebuie să aibă o medie a emisiilor de CO2 pe întreaga gamă de maşini cât mai scăzută. Prin faptul că modelele hibride, şi în speci­al cele hibride, pot afişa cifre de emisii normate extrem de scăzute, producătorii îşi pot eficientiza nivelul de emisii al întregii game prin intro­ducerea unui hibrid în pro­ducţie.

Este astfel posibil să ai în gamă modele puternice cu motoare mari şi poluante şi, în acelaşi timp, să ai un ra­ting bun cu un nivel scăzut al emisiilor la nivel de gamă. Deocamdată, costurile aces­tei mutări inteligente sunt în mare parte suportate de cumpărători dar, în timp, sistemele hibride au devenit din ce în ce mai accesibile.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand