9 august 2022
Chisinau
Social

Sute, chiar mii de roluri din viață, toate jucate cu brio

Loading
Social Sute, chiar mii de roluri din viață, toate jucate cu brio
Sute, chiar mii de roluri din viață, toate jucate cu brio
Vocea poporului

Membrele Comisiei de Femei a Fe­deraţiei Sindicatelor „Sindindcom­service” s-au reunit în şedinţă, pen­tru a analiza rezultatele activităţii în anul 2019 şi a trasa noi acţiuni. Evenimentul a avut loc în ajunul Zilei Internaţionale a Femeii, fiind găzduit de Institutul Muncii.

Ana Selina, preşedinta federaţiei de ra­mură, a ţinut să menţioneze că istoria Zilei Internaţionale a Femeii îşi are sorgintea încă din cele mai vechi timpuri, când feme­ile au început să ceară respectarea drep­turilor, la fel ca şi ale bărbaţilor. La mijlocul sec. XIX, în Europa şi în SUA au început să fie create primele organizaţii de femei. La 8 martie 1857, un grup de croitorese din SUA a ieşit la proteste în stradă, cerând micşorarea duratei zilei de muncă, majora­rea salariilor, oferirea dreptului de vot. De atunci, 8 martie este marcată anual drept Ziua Internaţională a Femeii.

„În Republica Moldova, 8 martie este una dintre cele mai luminoase sărbători, chiar dacă în unele cazuri femeile se con­fruntă cu o sumedenie de probleme. Tot­odată, Comisia de Femei a CNSM poartă negocieri pentru soluţionarea mai multor probleme sociale, demonstrează grijă per­manentă faţă de femei și respect faţă de acestea. Munca femeilor este una titanică, iar uneori cu sarcinile lor de muncă nu s-ar descurca nici cel mai puternic şi rezistent bărbat”, a relevat Ana Selina.

Potrivit liderului sindical, în branşă, o bună parte a liderilor organizaţiilor sindi­cale primare sunt femei. „Grija faţă de sa­lariaţi, examinarea minuţioasă a probleme­lor conduc la rezultate palpabile în munca femeilor, deloc uşoară. Ne mândrim cu faptul că, în spatele oricărui succes, atins la nivel de țară sau de regiune, întreprindere, stau talentul, abilitatea, profesionalismul de care daţi dovadă. Printre femei există buni conducători, ingineri, jurişti şi conta­bili, şoferi şi taxatori de troleibuze. Femeile reuşesc să facă mii de lucruri, să obţină a doua şi a treia specialitate”, a subliniat pre­şedinta Federaţiei „Sindindcomservice”.

Ludmila Munteanu, preşedinta Comisiei de Femei a federaţiei, a relevat faptul că în componența structurii pe care o condu­ce sunt 5090 de femei, care fac parte din organizațiile sindicale afiliate federației, ceea ce reprezintă 34,5% din numărul total al membrilor de sindicat „Sindindcomser­vice”. Totodată, 61 la sută dintre președinții comitetelor sindicale din cadrul organizaţi­ilor sindicale primare sunt femei.

 

Condițiile de muncă și sănătatea, interdependente

„O problemă actuală rămâne a fi protecția social–economică a femeilor. Preo­cuparea de bază a structurii trebuie să ră­mână asigurarea egalității de gen la locul de muncă prin remunerare egală pentru muncă egală și posibilitatea de creștere profesională a femeilor”, a menţionat Lud­mila Munteanu.

„O atenție sporită trebuie acordată în continuare condițiilor de muncă și sănătății angajatelor. De aceea, în contractele colec­tive de muncă la nivel de unitate trebuie incluse prevederi privind protecția socială a femeilor. La multe întreprinderi din ramu­ră, femeile sunt asigurate gratis cu echipa­ment individual de protecție. La cerere, fe­meilor gravide li se oferă zi incompletă sau săptămână incompletă de muncă, cu plată proporțională timpului lucrat. Salariaților, inclusiv femeilor, care au doi sau mai mulți copii cu vârsta de până la 14 ani sau co­pii cu nevoi speciale, li se oferă concediu suplimentar plătit de patru zile. Mamelor care au copii de școală, la 1 septembrie li se acordă o zi liberă plătită, ajutor material în valoare de un salariu mediu, atunci când pleacă în concediu anual de odihnă”, a de­taliat liderul sindical.

Preşedinta Comisiei de Femei a Fede­raţiei „Sindindcomservice” a precizat că SA „Tricon” de la Cahul, ÎCS „Marthatex” de la Fălești, ÎCS „Maxmanserv” SRL de la Bălți, SA„Apă Canal” Chișinău, SA „Termo­electrica” Chişinău, Întreprinderea Mixtă „Fashion Grup” de la Bălți, ÎM „Regia Trans­port Electric Chişinău”, ÎM „Regia Autosa­lubritate” și alte unităţi dispun de cantine, puncte medicale, cabine de duș, gardero­bă, coolere cu apă potabilă. La unele între­prinderi cu capital străin din Bălți, Fălești, Cahul, la care femeile reprezintă 70-80% din numărul total al angajaţilor, este asigu­rat transportul la locul de muncă, organizat de administrația acestor unităţi. Membrele Comisiei de Femei mizează şi în continuare pe menținerea bunei conlucrări cu factorii de decizie, pentru că doar în cadrul dialo­gului social pot fi soluționate toate proble­mele”, a concluzionat Ludmila Munteanu.

Totodată, participanții la conferință au abordat mai multe probleme nesoluționate privind calcularea indemnizațiilor pentru in­capacitate temporară de muncă, presiunile asupra liderilor și membrilor de sindicat. O problemă acută este lipsa specialiștilor din cauza migrației.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor