24 ianuarie 2022
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sporul pentru vechime în muncă

Loading
Cetăţeanul şi legea Sporul pentru vechime în muncă
Sporul pentru vechime în muncă
Vocea poporului

Lucrez, în calitate de sudor, în domeniul gospodări­ei comunale de mai bine de 22 de ani. Doresc să aflu care este modalitatea de calculare și de plată a sporu­lui pentru vechime în muncă și ce perioade se includ în această vechime în muncă? Întreruperile în muncă întrerup vechimea în muncă ce oferă dreptul la acest spor?

Nicolae Bodolică, Chișinău

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze. Linia fierbinte la tel.: 0 800 800 20 (luni şi joi de la 14.00-16.00).

Sporul pentru vechime în muncă  

Ion PREGUZA

expert

în Departamentul juridic al CNSM

 

Modalitatea de calculare a perioadei de muncă în vederea acordării sporului pentru vechime în muncă angajaților între­prinderilor din domeniul gospodăriei locativ-comunale este re­glementată de Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.169/2008 (în continuare – Regulament).

Potrivit acestui Regulament, în vechimea în muncă ce acordă dreptul de a primi sporul lunar pentru vechime în muncă se in­clude perioada de activitate la întreprinderile din domeniul gos­podăriei locativ-comunale, indiferent de tipul de proprietate și de forma de organizare juridică.

Sporul corespunzător vechimii în muncă se plătește cu înce­pere de la data de 1 a lunii următoare celei în care a fost determi­nată atingerea tranșei respective a vechimii în muncă.

În vechimea în muncă ce acordă dreptul de a primi sporul pen­tru vechime în muncă se include: perioada serviciului militar în termen, inclusiv perioada serviciului de alternativă, dacă acestu­ia i-a precedat nemijlocit munca la întreprinderile din domeniul gospodăriei locativ-comunale,  iar după trecerea în rezervă s-a angajat la întreprinderile din domeniul respectiv; perioada ser­viciului militar pe bază de contract al persoanelor din corpul de ofițeri, care au fost trecute în rezervă sau în retragere din cauza vârstei, a bolii, reducerii statelor de personal, dacă după aceasta nemijlocit a urmat munca la întreprinderile din domeniul gospo­dăriei locativ-comunale; perioada participării la acţiunile militare pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova a militarilor, rezerviștilor chemați la concentrare, a efectivelor de ostași și a corpului de comandă ale organelor afacerilor interne, a persoanelor civile detașate în interes de serviciu și a volunta­rilor care au participat la acţiunile militare din zona conflictului armat; perioada de studii  în instituțiile de învățământ din siste­mul recalificării și reciclării cadrelor, cu întrerupere de la serviciu, dacă acestui interval de timp  i-a precedat nemijlocit munca la întreprinderile din domeniul gospodăriei locativ-comunale, iar după această perioadă a urmat lucrul la întreprinderile respecti­ve; perioada de muncă în autoritățile administrației publice care efectuează gestionarea gospodăriei locativ-comunale; perioada de muncă în funcții elective și în funcții de conducere ale sindica­tului de ramură; concediul parțial plătit  pentru îngrijirea copilu­lui până la atingerea vârstei de trei ani.

Întreruperile în muncă nu întrerup vechimea în muncă ce oferă dreptul la sporul pentru vechime în muncă, însă durata acestor întreruperi nu se include în vechimea în muncă.

Referitor la modul de plată a sporului pentru vechime în mun­că, ținem să menționăm unele particularități juridice, și anume. Sporul pentru vechime în muncă se determină pentru fiecare angajat, în raport procentual față de salariul lui tarifar (salariul funcției). Plata sporului pentru vechime în muncă se efectuează proporțional timpului efectiv lucrat în luna respectivă. Sporul pentru vechime în muncă se ia în considerare la calcularea sala­riului mediu, care i se menține angajatului, integral sau parțial, în toate cazurile în care aceasta este prevăzut de legislația în vi­goare.

Plata sporului pentru vechime în muncă salariaților întreprin­derilor din domeniul gospodăriei locativ-comunale se efectuea­ză lunar, odată cu plata salariului pentru luna calendaristică, din fondul de salarizare.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
agen togel terpercaya