23 septembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Sindicatele solicită măsuri urgente pentru atenuarea consecințelor scumpirii resurselor energetice

Loading
Без рубрики Sindicatele solicită măsuri urgente pentru atenuarea consecințelor scumpirii resurselor energetice

cnsm

 

Confederaţia Naţională a Sindi­catelor din Moldova (CNSM) solici­tă, în mod repetat, Parlamentului și Guvernului reexaminarea tarifelor la gazele naturale și energia elec­trică și efectuarea de către Curtea de Conturi a unui audit al activității furnizorilor pentru ultimii ani.

 

Totodată, sindicaliștii insistă asupra urgentării măsurilor de ate­nuare a consecințelor majorărilor de prețuri și tarife care au loc în țară, prin acordarea compensațiilor la plata energiei electrice și a gaze­lor naturale și indexarea de urgență cu 7-8% a veniturilor salariale, indemnizațiilor și pensiilor.

Într-o scrisoare adresată președintelui Republicii Moldova, Nicolae Timofti, președintelui Parla­mentului, Andrian Candu, și pre­mierului Valeriu Streleț, CNSM se arată nedumerită de lipsa din par­tea autorităților statului a orică­ror acțiuni și măsuri de atenuare a consecințelor majorării tarifelor la energia electrică și la gaze naturale pentru consumatorii finali.

Potrivit lui Oleg Budza, pre-ședintele CNSM, sindicatele au atenționat anterior autoritățile și Agenția Națională pentru Regle­mentare în Energetică privind efec­tele nefaste care se vor produce ca urmare a deprecierii leului moldo­venesc şi majorării tarifelor pentru consumatorii finali. „De asemenea, acest subiect a fost abordat și la întrevederea cu Valeriu Streleț, pe atunci candidat la funcția de prim-ministru, însă, cu regret, măsurile concrete de susținere din partea statului întârzie, iar răspunsul for­mal al Ministerului Finanțelor pe marginea problemelor abordate nu include angajamente clare pe viitor față de protecția populației”, a spus el.

Liderul sindical a mai precizat că, în cadrul întrevederii din 29 iulie anul curent cu conducerea ANRE, instituția a dat asigurări că va revedea tarifele stabilite în ca­zul micșorării prețului de achiziție pentru resursele energetice. Deși s-a anunțat că în trimestrul trei Re­publica Moldova va achita 210,21 dolari pentru o mie de metri cubi de gaze naturale importate din Fe­deraţia Rusă sau cu 42 de dolari mai puţin decât a fost inclus în tari­ful actual, acest lucru nu a mai fost realizat.

„Dat fiind faptul că orice majora­re, chiar și una neesențială, a tarife­lor pentru energie electrică și gaze naturale generează scumpiri în lanț absolut la toate mărfurile și servici­ile, iar creșterea prețurilor la un șir de produse și servicii din ultima pe­rioadă deja a confirmat acest lucru. Puterea de cumpărare a populației va continua să se diminueze, agra­vând situația social-economică și așa dificilă”, a atenționat Oleg Bud­za.

Amintim că noul tarif pentru ga­zele naturale livrate consumatorilor finali a intrat în vigoare la sfârșitul lunii trecute, acesta constituind 6538 de lei pentru o mie de metri cubi, cu 15,4% mai mare decât tari­ful care fusese în vigoare.

Potrivit ANRE, cauza principa­lă a majorării tarifului final mediu pentru gazele naturale este depre­cierea monedei naţionale faţă de dolar, majorarea semnificativă a tarifului pentru serviciul de trans­port în urma excluderii prin lege a transportului internaţional de gaze naturale în regim de tranzit din ac­tivitatea reglementată a SA „Moldo­vagaz” şi a altor costuri necesare de a fi incluse în tarif.

 

Departamentul Informațional al CNSM

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand