13 august 2022
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul economistului. Subvenționarea locurilor de muncă, un suport binevenit pentru angajatori

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul economistului. Subvenționarea locurilor de muncă, un suport binevenit pentru angajatori
Sfatul economistului. Subvenționarea locurilor de muncă, un suport binevenit pentru angajatori
livenews.md

Pe parcursul anului 2021, Agenția Națională pentru Ocu­parea Forței de Muncă (ANOFM)va implementa măsuri de subvenționare a locurilor de mun­că, conform prevederilor art. 36 din Legea nr.105 din 14.06.2018 cu privire la promovarea ocu­pării forței de muncă și asi­gurarea de șomaj (în conti-nuare – Legea 105/2018) și a măsurii de subvenționare pentru crearea sau adaptarea locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități, conform prevederilor art. 38 din Legea nr.105/2018.

 

Ana MOLDOVANU

consultant superior

în Departamentul protecție social-economică al CNSM

 

Măsura de subvenționare a locurilor de muncă

Art. 36 din Legea 105/2018 prevede că angajatorii care an­gajează pe o perioadă nedeter­minată șomeri care au nevoie de suport suplimentar pe piața muncii primesc subvenții lunare în sumă egală cu 30% din salariul mediu lunar pe economie pentru anul precedent, pe un termen de șase luni, pentru fiecare șomer angajat.

Subvențiile se acordă pentru angajarea următoarelor categorii de șomeri care necesită suport suplimentar pe piața muncii:

 • persoanele cu dizabilități;
 • persoanele cu vârstă de 50 de ani și peste;
 • persoanele eliberate din de-tenție;
 • victimele traficului de ființe umane, după reabilitarea psiho­logică și socială;
 • persoanele care se luptă cu consumul de substanțe stupe­fiante ori psihotrope, după re-abilitarea socială și psiholo-gică;
 • victimele violenței în familie.

Subvențiile se acordă în scopul compensării parțiale a salariilor șomerilor angajați.

 

Măsura de subvenționare pentru crearea sau adaptarea locurilor de muncă pentru per­soanele cu dizabilități

Art.38 din Legea nr.105/2018 prevede că angajatorii care cre­ează locuri de muncă sau adap­tează locurile de muncă existente și care angajează în bază de con­tract individual de muncă, pe o perioadă nedeterminată, șomerii cu dizabilități, pot beneficia de compensarea a 50% din costu­rile necesare creării sau adaptă­rii locului de muncă, suportate de către aceștia, iar mărimea subvenției nu poate depăși cuan­tumul a 10 salarii medii lunare pe economie pentru anul precedent pentru fiecare loc de muncă creat sau adaptat.

Pentru anul 2021, ANOFM a planificat pentru măsura de subvenționare a locurilor de muncă, conform art. 36 din Legea 105/2018, un buget de 6 mln. 497.900 de lei, pentru angajarea a 465 de șomeri ca urmare a acordării subvențiilor.

Pentru măsura de subven-ționare pentru crearea sau adap­tarea locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități, con­form prevederilor art. 38 din Le­gea nr.105/2018, ANOFM a plani­ficat pentru anul 2021 un buget de 776.300 de lei, pentru anga­jarea a cel puțin 10 șomeri cu dizabilități ca urmare a acordării subvențiilor.

Angajatorii care sunt interesați să beneficieze de subvenții în condițiile art. 36 și art. 38 din Legea 105/2018, se pot adresa la subdiviziunea teritorială pen­tru ocuparea forței de muncă (STOFM) în a cărei rază își desfășoară activitatea, ca să de­pună cererea pentru acordarea subvențiilor și declarația, conform modelelor aprobate de ANOFM. Adresele și datele de contact ale STOFM pot fi găsite accesând site-ul: anofm.md/network/agency.

Pentru a solicita subvențiile menționate mai sus, angajatorii trebuie să întrunească următoa­rele condiții:

 • să fie înregistrați în Registrul de stat al persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali;
 • să nu aibă activitatea suspen­dată, să nu fie în proces de insol­vabilitate sau lichidare;
 • să nu aibă datorii față de bu­getul public național pentru anul precedent;
 • să nu aibă datorii față de salariați pentru anul precedent.

 

Formulare pentru art. 36 din Legea 105/2018:

 • Cererea cu privire la acorda­rea subvențiilor lunare aferente subvenționării locurilor de mun­că;
 • Declarația cu privire la în­trunirea condițiilor de acordare a subvențiilor lunare aferente subvenționării locurilor de mun­că.

 

Formulare pentru art.38 din Legea 105/2018:

 • Cererea cu privire la acordarea subvenției pentru crearea locului de muncă pentru persoana cu dizabilități;
 • Cererea cu privire la acordarea subvenției pentru adaptarea lo­cului de muncă pentru persoana cu dizabilități;
 • Declarația cu privire la întru­nirea condițiilor de acordare a subvenției pentru crearea/adap­tarea locului de muncă pentru persoana cu dizabilități.

 

Formularele le găsiți pe pagina oficială ANOFM.

Despre data-limită de de­punere a cererilor pentru acor­darea subvențiilor în condițiile art. 36 și art. 38 din Legea 105/2018 pentru anul 2020, ANOFM va informa suplimentar.

Pentru mai multe detalii, ru­găm să contactați Centrul de Apel – Piața Muncii, la numărul de telefon 080001000 (apel gra­tuit din Republica Moldova) de luni până vineri, în intervalul ore­lor 8:00-17:00.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor