16 august 2022
Chisinau
Social

Sfatul economistului. Salarizarea ucenicilor și a șefilor de întreprinderi de stat

Loading
Social Sfatul economistului. Salarizarea ucenicilor și a șefilor de întreprinderi de stat
Sfatul economistului. Salarizarea ucenicilor și a șefilor de întreprinderi de stat
Vocea poporului

Cum se salarizează ucenicii în perioada de instruire profesională?

Sergiu Cojocaru, Chișinău

 

Ana MOLDOVANU

consultant superior

în Departamentul protecție social-economică al CNSM

 

Regulamentul privind salari­zarea ucenicilor în perioada de instruire profesională, precum şi a muncitorilor calificaţi şi specia­liştilor antrenaţi în procesul de in­struire este stipulat în anexa nr.7 a Hotărârii Guvernului nr. 743/2002 cu privire la salarizarea angajaţilor din unităţile cu autonomie finan­ciară.

În scopul instruirii profesionale, unităţile cu autonomie financiară angajează ucenici pentru care or­ganizează învăţământul individu­al, în brigadă, la cursuri şi prin alte forme de instruire profesională în producţie pe cheltuiala unităţilor respective.

Lecţiile teoretice şi învăţămân­tul în producţie al ucenicilor se desfăşoară în limitele timpului de muncă prevăzut de legislaţia muncii pentru lucrătorii de vârste, profesii şi producţii respective, pe­rioada de instruire constituind cel mult șase luni.

Munca ucenicilor în perioada de instruire profesională şi a munci­torilor în perioada de reciclare sau de însuşire a unei profesii noi ne­mijlocit în producţie se salarizează în acord sau pe unitate de timp, indiferent de forma de instruire (individuală sau în brigadă).

Totodată, câştigul garantat în toate cazurile se calculează por­nind de la cuantumul salariului tarifar pe oră pentru categoria I de calificare a angajaţilor din ra­mura respectivă, legalizat în con­tractul colectiv de muncă (nivel de ramură) (în continuare – salariul tarifar pentru categoria I de cali­ficare).

  1. Salarizarea ucenicilor în ca­zul instruirii individuale pe profesii de muncitori salarizaţi în acord se efectuează:
  • pentru luna întâi de instruire – în mărime de 75% din salariul tarifar pentru categoria I de cali­ficare;
  • pentru luna a doua – în mărime de 60% din salariul tarifar pentru categoria I de calificare;
  • pentru luna a treia – în mărime de 40% din salariul tarifar pentru categoria I de calificare;
  • pentru luna a patra şi următoa­rele luni de instruire – în mărime de 20% din salariul tarifar pentru categoria I de calificare.

În afară de aceasta, pentru pro­ducţia utilă fabricată de ucenici, acestora li se calculează salariul conform normelor şi tarifelor în acord în vigoare la întreprindere.

  1. Salarizarea ucenicilor în cazul instruirii individuale pe profesii de muncitori salariaţi pe unitate de timp se efectuează:
  • pentru lunile întâi şi a doua de instruire – în mărime de 75% din salariul tarifar pentru categoria I de calificare;
  • pentru lunile a treia şi a patra – în mărime de 80% din salariul tarifar pentru categoria I de cali­ficare;
  • pentru următoarele luni până la expirarea termenului de instruire prevăzut de programul de instru­ire – în mărime de 90% din salariul tarifar pentru categoria I de cali­ficare.

În acelaşi mod sunt salarizaţi şi ucenicii ocupaţi la lucrările salari­zate în acord, în cazul în care in­struirea în producţie se efectuează la utilajul ocupat de muncitorii în­sărcinaţi cu instruirea.

Salarizarea ucenicilor în cazul instruirii lor în cadrul brigăzii se efectuează în modul şi în mărimile salarizării în acord (specificate în punctul 1).

Pe lângă aceasta, începând cu luna a doua de instruire, ucenicilor li se plăteşte suplimentar diferen­ţa până la 100% din salariul tarifar pentru categoria I de calificare din salariul în acord al brigăzii. Dacă ucenicii sunt incluşi în brigăzi ai căror membri sunt salarizaţi pe unitate de timp, munca lor se sa­larizează în modul şi în mărimile specificate la punctul 2.

Muncitorilor calificaţi şi specia­liştilor antrenaţi, fără a fi scoşi din producţia de bază, la pregătirea, reciclarea, recalificarea, asimilarea unor profesii înrudite şi ridicarea nivelului de calificare al muncitori­lor în producţie, li se acordă un su­pliment de plată lunar în mărime de 5% din salariul tarifar sau de funcţie, stabilit pentru fiecare uce­nic sau lucrător instruit, din contul mijloacelor prevăzute pentru retri­buirea muncii. Totodată, în scopul asigurării unei calităţi înalte a in­struirii în producţie, se recomandă ca un muncitor calificat sau speci­alist să instruiască concomitent cel mult 2-3 persoane (ucenici).

E de menționat că, în funcţie de complexitatea profesiei, nu­mărul persoanelor instruite con­comitent, condiţiile de muncă şi gradul de calificare al personalului antrenat în instruirea de produc­ţie, întreprinderile pot majora de sine stătător mărimea cuantumu­lui suplimentului de plată indicat în Regulamentul respectiv, în limi­tele mijloacelor disponibile pentru retribuirea muncii.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor