3 decembrie 2022
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul economistului. Remunerarea zilelor de sărbătoare nelucrătoare

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul economistului. Remunerarea zilelor de sărbătoare nelucrătoare
Sfatul economistului. Remunerarea zilelor de sărbătoare nelucrătoare
stiriagricole.ro

Cum se plătesc zilele de sărbătoare nelucrătoare? Angajaților cu salarii de funcție li se plătește pentru zilele de sărbătoare nelucrătoare?

Zinaida Chiriță, Bardar, Ialoveni

 

Ana MOLDOVANU

consultant superior

în Departamentul protecție social-economică al CNSM

 

Potrivit Codului muncii, art. 111, în Republica Moldova, zile de sărbătoare nelucrătoare sunt:

 • 1 ianuarie – Anul Nou;
 • 7 şi 8 ianuarie – Nașterea lui Isus Hristos (Crăciunul pe stil vechi);
 • 8 martie – Ziua internațională a femeii;
 • prima şi a doua zi de Paște conform calendarului bisericesc;
 • ziua de luni la o săptămână după Paște (Paștele Blajinilor);
 • 1 mai – Ziua internațională a solidarității oamenilor muncii;
 • 9 mai – Ziua Victoriei şi a co­memorării eroilor căzuți pentru independența Patriei;
 • 9 mai – Ziua Europei;
 • 27 august – Ziua Indepen-denței;
 • 31 august – sărbătoarea „Lim­ba noastră”;
 • 25 decembrie – Nașterea lui Isus Hristos (Crăciunul pe stil nou);
 • ziua Hramului bisericii din localitatea respectivă, declarată în modul stabilit de consiliul local al municipiului, orașului, comunei, satului.

Salariaților remunerați în acord sau pe unitate de timp (oră sau zi), pentru zilele de sărbătoare nelucrătoare, în cazul în care zi­lele de sărbătoare nelucrătoare nu coincid cu zilele de repaus săptămânal, li se plătește salariul mediu. În cazul în care zilele de sărbătoare nelucrătoare coincid cu zilele de repaus săptămânal, salariul mediu pentru aceste zile nu se plătește.

Pentru salariații remunerați cu salarii de funcție fixe, salariul de funcție (salariul de bază) al aces­tora nu se va modifica în cazul în care în luna respectivă vor exista zile de sărbătoare nelucrătoare. Din aceste considerente, Codul muncii nu prevede plata salariului mediu pentru această categorie de salariați.

Modul de calculare a salariului mediu este determinat în Hotărâ­rea Guvernului nr. 426/2004.

Salariul mediu care urmează să fie plătit salariaților, care sunt remunerați în acord sau pe unita­te de timp, în zilele de sărbătoare nelucrătoare care nu coincid cu zilele de repaos săptămânal, se calculează pe o zi lucrătoare, por­nind de la perioada de decontare de trei luni. Sumele plătite cu o periodicitate mai mare de trei luni (premiile plătite cu o periodicitate mai mare de trei luni, dar care nu depășește 12 luni, recompensa în baza rezultatelor activități anuale, indemnizațiile anuale pentru ve­chime în muncă și alte premii), nu se vor include în calcul.

Salariul mediu pentru zilele de sărbătoare nelucrătoare care nu coincid cu zilele de repaus săp­tămânal nu se plătesc salariaților care sunt remunerați în acord sau pe unitate de timp care, în intervalul de timp al lunii calen­daristice ce conține zile de sărbă­toare nelucrătoare, nu au activat în urma suspendării contractului individual de muncă conform art. 76 (concediu de materni­tate; boală sau traumatism; ca­rantină; încorporarea în serviciul militar ș. a.), art.77 (concediul fără plată pe o perioadă mai mare de o lună; curs de formare profesi­onală pe o perioadă mai mare de 60 de zile calendaristice; îngri­jire a copilului bolnav în vârstă de până la 10 ani), art. 78 (concediu pentru îngrijirea copilului în vâr­stă de până la patru ani; concediu pentru îngrijirea unui membru bolnav al familiei cu durata de până la doi ani; concediu pentru îngrijirea copilului cu dizabilități cu durata de până la doi ani ș. a.) şi 80 (șomaj tehnic) din Co­dul muncii ori s-au aflat în con­cediu anual de odihnă, în conce­diu suplimentar de studii, ori în concediu fără plată, indiferent de durata lui.

Dacă salariații sunt implicați în lucrări (a căror oprire nu este po­sibilă în legătură cu condițiile teh­nice şi de producție) în zilele de sărbătoare nelucrătoare, munca acestora este retribuită conform art. 135 din Codul muncii.

Astfel, cu condiția plății salariu­lui mediu, munca prestată în zilele de repaus şi în cele de sărbătoare nelucrătoare este retribuită:

 1. salariaților care lucrează în acord – cel puțin în mărime dublă a tarifului în acord;
 2. salariaților a căror muncă este retribuită în baza salariilor tarifare pe oră sau pe zi – cel puțin în mărimea dublă a salariului pe oră sau pe zi;
 3. salariaților a căror mun­că este retribuită cu salariu lu­nar – cel puțin în mărimea unui salariu pe unitate de timp sau a remunerației de o zi peste salariu, dacă munca în ziua de repaus sau cea de sărbătoare nelucrătoare a fost prestată în limitele normei lunare a timpului de muncă şi cel puțin în mărime dublă a sa­lariului pe unitate de timp sau a remunerației de o zi peste salariu, dacă munca a fost prestată peste norma lunară.

Totodată, la cererea scrisă a sa­lariatului care a prestat munca în zi de repaus sau în zi de sărbătoa­re nelucrătoare, angajatorul poate să-i acorde o altă zi liberă care nu va fi retribuită.

Modul de retribuire a muncii prestate în zilele de repaus şi în cele de sărbătoare nelucrătoare de sportivii profesioniști, lucră­torii de creație din teatre, circuri, organizații cinematografice, tea­trale şi concertistice, precum şi de alte persoane care participă la crearea şi/sau la interpretarea unor opere de artă, poate fi stabi­lit în convențiile colective, în con­tractul colectiv ori în cel individual de muncă.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor