14 august 2022
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul economistului. Remunerarea pe timp de pandemie

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul economistului. Remunerarea pe timp de pandemie
Sfatul economistului. Remunerarea pe timp de pandemie
Vocea poporului

La întreprinderea unde lucrez, salariații sunt trimiși în șomaj tehnic. Întreprinderea soțului staționează. Prin ce se deosebește șomajul tehnic de staționare? Ce înseamnă carantină?
Galina Postolache, Chișinău

 

Ana MOLDOVANU

consultant superior

în Departamentul protecție social-economică al CNSM

 

În contextul situației epide­miologice din țară, unele unități economice şi-au sistat activitatea pe perioada stării de urgenţă, iar angajaţii se află în şomaj tehnic în conformitate cu prevederile art. 80 din Codul muncii.

Şomajul tehnic reprezintă im­posibilitatea temporară de a con­tinua activitatea de producţie de către unitate sau o subdiviziune interioară a acesteia din motive economice obiective. Durata şo­majului tehnic nu poate depăşi patru luni în decursul unui an ca­lendaristic.

Pe durata şomajului tehnic, salariaţii se află la dispoziţia an­gajatorului, acesta având oricând posibilitatea de a dispune relua­rea activităţii.

În perioada şomajului tehnic, salariaţii beneficiază lunar de o indemnizaţie ce nu poate fi mai mică de 50 la sută din salariul lor de bază, cu excepţia cazurilor de suspendare a contractului indi­vidual de muncă conform art.77 lit. c) din Codul muncii. Modul în care salariaţii vor executa obliga­ţia de a se afla la dispoziţia an­gajatorului, precum şi mărimea concretă a indemnizaţiei de care beneficiază salariaţii în perioada şomajului tehnic, se stabilesc prin ordinul (dispoziţia, decizia, hotă­rârea) angajatorului, de contrac­tul colectiv de muncă şi de con­venţiile colective.

În același timp, alte unități economice şi-au sistat activitatea, iar angajaţii se află în staţionare în conformitate cu prevederile art. 801 din Codul muncii.

Staționarea reprezintă imposi­bilitatea temporară a continuării activităţii de producţie de către unitate, de o subdiviziune interi­oară a acesteia, de către un sa­lariat sau un grup de salariați și poate fi produsă: a) din cauze ce nu depind de angajator sau sala­riat; b) din vina angajatorului; c) din vina salariatului.

Retribuirea timpului de staţi­onare produsă din cauze ce nu depind de angajator sau salariat, cu excepţia perioadei şomajului tehnic (art. 80), se efectuează în mărime de cel puţin 2/3 din sa­lariul de bază pe unitate de timp stabilit salariatului, dar nu mai puţin decât în mărimea unui sa­lariu minim pe unitate de timp, stabilit de legislaţia în vigoare, pentru fiecare oră de staţionare. În caz de staţionare produsă din vina angajatorului, cu excepţia perioadei şomajului tehnic (art. 80), angajatorul este obligat să-i compenseze salariatului leafa pe care acesta nu a primit-o. Sala­riatul din vina căruia s-a produs staționarea nu este remunerat pentru orele de staţionare.

Modul de înregistrare a staţi­onării şi mărimea concretă a re­tribuţiei se stabilesc, după caz, în contractul colectiv şi/sau în cel individual de muncă ori în regu­lamentul intern al unității.

La sumele calculate ale in-demnizațiilor de șomaj tehnic și staționare se calculează contribu­ţii de asigurări sociale, deoarece, potrivit anexei nr. 3 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul pu­blic de asigurări sociale de stat, indemnizaţia de şomaj tehnic și staționare nu face parte din tipu­rile de drepturi şi venituri din care nu se calculează contribuţii de asigurări sociale de stat obligato­rii. Aceasta rezultă şi din prevede­rile Dispoziţiei nr. 16 din 10 aprilie 2020 a Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Mol­dova, în contextul instituirii unor măsuri de susţinere a cetăţeni­lor şi a activităţii de întreprinzător în perioada stării de urgenţă.

În cazul instituirii, în condițiile legii, a stării de carantină, con­tractul individual de muncă se va suspenda de drept, în conformi­tate cu prevederile art. 76 lit. d) din Codul muncii.

Carantina se instituie exclusiv în baza deciziei Comisiei teritori­ale pentru Situații Excepționale/Sănătate Publică pentru preveni­rea răspândirii infecției și include:

  •  restricția activităților de circulație ce presupune interzice­rea intrării și ieșirii din zona de carantină, cu excepția asigurării localității cu servicii și bunuri de primă necesitate;
  •  limitarea circulației în zona de carantină;
  • izolarea şi/sau separarea de alte persoane a persoanelor sus­pecte de a fi infectate, dar care nu sunt bolnave.

Conform art. 14 din Legea 289/2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale, indemnizaţia pentru carantină se acordă asi­guratului căruia i se interzice să-şi continue activitatea din cauza carantinei, pe o durată stabilită prin certificat de concediu medi­cal, eliberat conform legislaţiei în vigoare.

Indemnizația pentru caranti­nă se stabileşte în condiţiile şi în cuantumurile prevăzute la art. 13 alin. (1) din Legea menționată:

  • 60% din baza de calcul sta­bilită conform art. 7 al legii re­spective – în cazul unui stagiu de cotizare de până la 5 ani;
  • 70% din baza de calcul – în cazul unui stagiu de cotizare cu­prins între 5 şi 8 ani;
  • 90% din baza de calcul – în cazul unui stagiu de cotizare de peste 8 ani.

Indemnizația de carantină se achită din bugetul asigurărilor sociale de stat.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor