15 aprilie 2021
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul economistului. Munca suplimentară și remunerarea

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul economistului. Munca suplimentară și remunerarea
Sfatul economistului. Munca suplimentară și remunerarea
theguardian.com

Cum se plătește munca prestată în orele suplimentare, în zilele de repaus și în zilele de sărbătoare nelucrătoare? Se înlocuiesc orele lucrate suplimentar în afara programului cu ore libere?

Olga Dimitrov, Chișinău

  Sfatul economistului. Munca suplimentară și remunerarea

Ana MOLDOVANU

consultant superior

în Departamentul protecție social-economică al CNSM

 

Conform articolului 104 din Codul muncii, în cazul retribuirii muncii pe unitate de timp (cu sa­lariu tarifar sau cu salariul funcției), munca suplimentară, pentru pri­mele două ore, se retribuie în mă­rime de cel puţin 1,5 salarii de bază stabilite salariatului pe unitate de timp, iar pentru orele următoare – cel puţin în mărime dublă.

În cazul retribuirii muncii în acord cu aplicarea sistemului tari­far de salarizare, pentru munca su­plimentară se plăteşte un adaos de cel puţin 50 la sută din salariul ta­rifar al salariatului de categoria re­spectivă, remunerat pe unitate de timp pentru primele două ore, şi în mărime de cel puţin 100 la sută din acest salariu tarifar – pentru orele următoare, iar cu aplicarea siste­melor netarifare de salarizare – de 50 la sută pentru primele două ore şi, respectiv, 100 la sută din cuan­tumul minim garantat al salariului pe unitate de timp în sectorul real – pentru orele următoare.

În contractul colectiv de muncă pot fi stabilite alte plăți mai majo­rate decât cele stabilite în Codul muncii.

Conform alineatului 8 al ace-luiași articol, se admite ca în con­tractul colectiv de muncă sau în contractul individual de muncă să fie prevăzută posibilitatea de a compensa orele de muncă supli­mentară cu ore libere, cu acordul scris al părților. În acest caz, orele libere vor fi acordate în decurs de 30 de zile de la prestarea muncii suplimentare.

Salariaților remunerați în acord sau pe unitate de timp (oră sau zi), pentru zilele de sărbătoare nelu­crătoare enumerate la alin. (1) art. 111 din Codul muncii, în cazul în care zilele de sărbătoare nelucră­toare nu coincid cu zilele de repa­us săptămânal, li se plătește sala­riul mediu.

În cazul în care zilele de săr­bătoare nelucrătoare coincid cu zilele de repaus săptămânal, sala­riul mediu pentru aceste zile nu se plătește.

Conform art. 158 din Codul muncii, cu condiția plății salariului mediu, munca prestată în zilele de repaus şi în cele de sărbătoare ne­lucrătoare este retribuită:

  • salariaţilor care lucrează în acord – cel puţin în mărime dublă a tarifului în acord;
  • salariaţilor a căror muncă este retribuită în baza salariilor ta­rifare pe oră sau pe zi – cel puţin în mărimea dublă a salariului pe oră sau pe zi;
  • salariaţilor a căror muncă este retribuită cu salariu lunar – cel puţin în mărimea unui salariu pe unitate de timp sau a remune­raţiei de o zi peste salariu, dacă munca în ziua de repaus sau cea de sărbătoare nelucrătoare a fost prestată în limitele normei lunare a timpului de muncă şi cel puţin în mărime dublă a salariului pe unita­te de timp sau a remuneraţiei de o zi peste salariu, dacă munca a fost prestată peste norma lunară.

La cererea scrisă a salariatului care a prestat munca în zi de re­paus sau în zi de sărbătoare ne­lucrătoare, angajatorul poate să-i acorde o altă zi liberă care nu va fi retribuită.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și