27 septembrie 2022
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul economistului. Cum se calculează stagiul de cotizare pentru pensie

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul economistului. Cum se calculează stagiul de cotizare pentru pensie
Sfatul economistului. Cum se calculează stagiul de cotizare pentru pensie
adevarulfinanciar.ro

Care sunt perioadele asimilate stagiului de cotizare?

Victor Postolache, Codreanca, Strășeni

 

Ana MOLDOVANU

consultant superior

în Departamentul protecție social-economică al CNSM

 

Conform articolului 5 din Legea nr. 156/1998 privind sistemul pu­blic de pensii, stagiul de cotizare însumează toate perioadele con­tributive.

Perioadele necontributive ale asiguratului asimilate stagiului de cotizare sunt:

 • perioada de îndeplinire a ser­viciului militar în termen sau cu termen redus;
 • perioada de îndeplinire a ser­viciului militar în bază de contract sau a altui serviciu asimilat aces­tuia;
 • perioada de îngrijire a unui copil până la vârsta de trei ani de către unul dintre părinți sau de tutore în caz de deces al ambilor părinți;
 • perioada în care asiguratul a beneficiat de indemnizație pentru incapacitate temporară de mun­că, de ajutor de șomaj, de alocație pentru integrare sau reintegrare profesională;
 • perioada de îngrijire a unui copil cu dizabilitate severă sub vârsta de 18 ani sau a unei per­soane cu dizabilitate severă de către unul dintre părinți, de către tutore sau curator, până la angaja­rea în funcția de asistent personal;
 • perioada de rezidențiat în învățământul postuniversitar obli­gatoriu;
 • perioadele de activitate ne­contributive în funcția de judecă­tor și procuror de până la 31 de­cembrie 2005;
 • perioadele în care au fost rea­lizate până la 1 ianuarie 1999:
  • de îngrijire a unui invalid de gradul I, a unui copil invalid sub vârsta de 16 ani sau a unei per­soane care a depășit vârsta de 75 de ani;
  • studiile în instituțiile de învățământ superior de zi.

Perioadele asimilate stagiului de cotizare nu pot însuma în total mai mult de opt ani, cu excepția perioadelor: de îndeplinire a ser­viciului militar prin contract sau a altui serviciu asimilat acestuia; de îngrijire a unui copil până la vârsta de trei ani; de îngrijire a unui copil cu dizabilitate severă sub vârsta de 18 ani; de activitate necontributive în funcția de judecător și procuror.

 

Stagiul de cotizare se exprimă în ani

Stagiul de cotizare al persoane­lor angajate în baza contractului individual de muncă se calculează prin însumarea lunilor pentru care s-au plătit contribuții în mărimile stabilite de legislație şi împărțirea acestei sume la 12. Rezultatul obținut se rotunjește până la o unitate după virgulă. În cazul în care suma anuală a contribuțiilor achitate este mai mică decât suma anuală a contribuțiilor calculate din salariul minim lunar pe țară stabilit de legislație (actualmente, 1000 de lei), stagiul de cotizare se calculea­ză proporțional sumei achitate.

Pentru persoanele angajate în sectorul agrar în baza contractu­lui individual de muncă, perioada de activitate cu caracter sezonier se include în stagiul de cotizare, considerându-se un an de cotiza­re, cu condiția ca suma anuală a contribuțiilor să nu fie mai mică decât suma anuală a contribuțiilor calculate din salariul minim pe țară stabilit de legislație. În cazul în care suma anuală a contribuțiilor achitate este mai mică decât suma anuală a contribuțiilor calculate din salariul minim pe țară stabilit de legislație, stagiul de cotizare se calculează proporțional sumei achitate.

Pentru celelalte categorii de contribuabili, cuantumul contribuțiilor se stabilește prin legea anua­lă a bugetului asigurărilor sociale de stat.

Potrivit prevederilor Legii buge­tului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022, nr. 206/2021, persoane­le pot fi asigurate pe bază de con­tract individual, plătind contribuții de asigurări sociale de stat în sumă de 12.838 de lei pentru anul 2022, dar nu mai puțin de 1/12 din suma respectivă lunar, ceea ce constituie 1.069,84 lei pentru o lună. Persoa­nele fizice proprietari sau arendași de terenuri agricole, care lucrează terenul în mod individual, se pot asigura pe bază de contract indi­vidual plătind contribuții în valoare de 3.270 de lei pentru anul 2022, dar nu mai puțin de 1/12 din suma respectivă lunar, adică 272,50 lei pentru o lună.

Totodată, există posibilitatea asigurării retroactive pentru per­soanele fizice cu începere din anul 1999, iar pentru persoanele fizice proprietari sau arendași de tere­nuri agricole, care lucrează terenul în mod individual, cu începere din anul 2009, plătind pentru fiecare an contribuția de asigurări soci­ale de stat în mărimea prevăzută pentru anul în care este încheiat contractul cu casele teritoriale, din raza domiciliului.

Baza de calculare a pensiei o constituie venitul mediu lunar asi­gurat din toată perioada de activi­tate, valorizat la momentul stabili­rii pensiei.

Valorizarea reprezintă indexa­rea venitului mediu lunar asigurat realizat începând cu 1 ianuarie 1999, pornind de la coeficientul de creștere a salariului mediu pe eco­nomie din perioadele contributi­ve până la anul precedent anului de stabilire a pensiei. Coeficienții de valorizare pentru fiecare an se aprobă de Guvern în fiecare an la 1 aprilie.

Venitul mediu lunar asigurat se determină din suma contribuțiilor plătite în perioadele contributive, cotele de contribuții stabilite prin lege pentru aceste perioade şi numărul total de luni de cotiza­re.

Pentru perioadele de îndeplinire a serviciului militar în termen sau cu termen redus; de rezidențial în învățământul postuniversitar obli­gatoriu, la determinarea venitului mediu lunar asigurat începând cu 1 ianuarie 1999 se ia în considera­re salariul minim lunar pe țară la data calculării pensiei (1000 de lei). Pentru perioadele de îndeplinire a serviciului militar prin contract sau a altui serviciu asimilat acestuia; de îngrijire a unui copil până la vârsta de trei ani; de îngrijire a unui copil cu dizabilitate severă sub vârsta de 18 ani sau a unei persoane cu dizabilitate severă de către unul dintre părinți până la angajarea în funcția de asistent personal;  de activitate necontributive în funcția de judecător și procuror de până la 31 decembrie 2005, la determina­rea venitului mediu lunar asigurat, începând cu 1 ianuarie 1999, se ia în considerare salariul mediu lunar pe țară la data calculării pensiei (salariul mediu pe anul 2021 era de 9115,9 lei).

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor