9 august 2022
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul economistului. Beneficiile Acordurilor de securitate socială: exportul prestațiilor de asigurări sociale

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul economistului. Beneficiile Acordurilor de securitate socială: exportul prestațiilor de asigurări sociale
Sfatul economistului. Beneficiile Acordurilor de securitate socială: exportul prestațiilor de asigurări sociale
gov.kz

Soțul a activat în Republica Moldova mai mult de 25 de ani, însă, rămânând fără serviciu, a fost ne­voit să plece la lucru peste hotarele țării. Cu care state sunt încheiate Acorduri de securitate socială? Care sunt beneficiile acestora?

Parascovia Pîslaruc, Ocnița

 

Ana MOLDOVANU

consultant superior

în Departamentul protecție social-economică al CNSM

 

Conform informației Casei Naționale de Asigurări Sociale, în prezent avem semnate 18 acor­duri internaționale în domeniul securității sociale cu următoarele state: Austria, Azerbaidjan, Re­gatul Belgiei, Bulgaria, Cehia, Es­tonia, Lituania, Marele Ducat de Luxemburg, Polonia, Portugalia, România, Federația Rusă, Ucraina, Ungaria, Uzbekistan, Republica Federală Germania, Turcia, Bela­rus.

Putem să diferențiem aceste acorduri în două categorii: prima categorie sunt acordurile bazate pe principiul teritorialității (acor­durile încheiate cu Federația Rusă, Ucraina, Azerbaidjan şi Uzbekis­tan), iar cea de-a doua – pe princi­piul proporționalității (acordurile încheiate cu România, Portuga­lia, Bulgaria, Luxemburg, Austria, Estonia, Cehia, Polonia, Ungaria, Belgia, Lituania, Germania, Turcia şi Belarus).

Acordurile bilaterale bazate pe principiul proporționalității prevăd că atât Republica Moldova, cât şi statul contractant, vor cal­cula şi achita pensia doar pentru perioadele de asigurare realizate pe teritoriul propriu, iar pensia va fi stabilită conform legislației fie­cărui stat şi va fi transferată per­soanei pe teritoriul statului în care beneficiarul își are domiciliul.

Principiul teritorialității pre­vede că, în caz de trecere cu do­miciliul permanent în statul con­tractant, cetățeanul Republicii Moldova are dreptul la pensie, in­diferent dacă el a lucrat în această țară sau nu. Respectiv, perioada activității de muncă din Moldova este luată în calcul la stabilirea pensiei, ca şi cum solicitantul de pensie ar fi lucrat pe teritoriul acestui stat contractant.

Cum are loc, de fapt, stabilirea pensiilor conform acordurilor bilaterale bazate pe principiul teritorialităţii?

De exemplu, persoana a realizat un stagiu de cotizare pe teritoriul Republicii Moldova, dar la atin­gerea vârstei de pensionare sau chiar după stabilirea pensiei a de­cis să-şi schimbe locul de trai per­manent în unul din statele cu care avem încheiate astfel de acorduri bazate pe principiul teritorialității. În acest caz persoanei i se va sto­pa dreptul la pensie în Republica Moldova şi îi va fi stabilită o altă pensie după noul loc de domiciliu în statul de domiciliu permanent, în conformitate cu legislația aces­tuia.

Acordurile internaționale în domeniul securității sociale la care Republica Moldova este par­te prevăd exportul prestațiilor de asigurări sociale, acorda­te în conformitate cu legislațiile naționale ale statelor contractan­te, ceea ce presupune dreptul unui lucrător migrat de a beneficia de prestațiile dobândite în statele în care şi-a desfășurat activitatea, pe teritoriul statului de domiciliu.

Totodată, exportul prestațiilor nu se aplică pentru alocațiile soci­ale de stat, indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă şi de maternitate, ajutoarele de șomaj, pensiile speciale pentru unele categorii de cetățeni, acor­date în conformitate cu legislația Republicii Moldova, dacă acordul internațional nu prevede altfel.

Potrivit prevederilor acordurilor internaționale, există două modalități de export al prestațiilor sociale:

  • În baza acordurilor interna-ționale în domeniul securității sociale între Republica Moldova şi Estonia, Bulgaria, precum şi Be­larus, plata pensiilor se efectuea­ză în contul bancar al instituției competente din statul de domi­ciliu al persoanei, o dată în tri­mestru. Plata prestațiilor sociale în baza Acordului între Republica Moldova şi Lituania în domeniul protecției sociale se efectuează de asemenea în contul bancar al instituției competente din statul de domiciliu, însă aceasta se efec­tuează lunar.
  • Potrivit acordurilor interna-ționale în domeniul securității sociale între Republica Moldo­va şi România, Portugalia, Cehia, Austria, Polonia, Regatul Belgiei, Ungaria, Republica Federală Ger­mania, Turcia, prestațiile sociale sunt plătite lunar, direct în contul bancar al beneficiarului.

La depunerea cererii privind reluarea plății prestației sociale, în baza prevederilor acordurilor internaționale, în mod obligato­riu, beneficiarul sau reprezentan­tul desemnat prin procură pre­zintă următoarele documente în original și copii:

  • actul de identitate valabil la momentul depunerii cererii emis pe teritoriul unuia dintre statele contractante;
  • actul care confirmă locul de domiciliu/ședere al beneficiaru­lui din țara în care urmează să se efectueze transferul;
  • rechizitele bancare potrivit normelor internaționale (IBAN, SWIFT CODE), cu indicarea (denu­mirii băncii, a filialei băncii, adre­sei băncii), precum și a valutei în care să fie efectuat transferul;
  • procura (după caz).
  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor