20 august 2022
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul avocatului. Zbor întârziat sau anulat vs. despăgubiri

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul avocatului. Zbor întârziat sau anulat vs. despăgubiri
Sfatul avocatului. Zbor întârziat sau anulat vs. despăgubiri
agora.md

Am procurat de la o companie aeriană un bilet avia pe ruta Chişinău-Bucureşti. De asemenea, am cumpărat bi­let avia la cursa Bucureşti-Dublin pentru aceeaşi zi. Din cauza că decolarea din Chişinău a întârziat cu mai mult de patru ore, nu am reuşit la cursa Bucureşti-Dublin, fiind nevoit să procur un alt bilet. Am cerut acestei companii să îmi restituie cheltuielile şi să îmi acorde despăgubiri, dar am fost refuzat din motive formale. Pot să pretind despă­gubiri? Ce se întâmplă dacă un zbor este anulat?

Victor D., Chişinău

 

Liubomir DUDULICA

avocat

avocatmd@gmail.com

 

Dvs. puteţi pretinde şi primi despăgubiri în situaţia dată în mărimea şi modul prevăzute de Regulamentul privind compen­sarea şi asistenţa pasagerilor în eventualitatea refuzului la îm­barcare şi anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor.

Regulamentul dat se aplică pasagerilor care decolează de pe un aeroport situat pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi pasagerilor care pleacă de pe un aeroport situat într-o ţară terţă către un aeroport situat pe teri­toriul Republicii Moldova, excep­tând cazurile în care aceştia au primit indemnizaţii sau compen­saţii şi au beneficiat de asistenţă în ţara terţă respectivă, în cazul în care operatorul aerian al zborului respectiv este un operator aerian din Republica Moldova.

Totodată, regulile stabilite prin regulament se aplică doar dacă aveţi o rezervare confirmată pen­tru zborul respectiv şi, cu excep­ţia cazului de anulare a zborului, v-aţi prezentat personal pentru înregistrare în condiţiile stipulate şi la ora indicată în prealabil şi în scris (inclusiv prin mijloace elec­tronice) de către operatorul ae­rian, o agenţie de turism sau, în cazul în care ora nu este indicată, nu mai târziu de 45 de minute înaintea orei de plecare publi­cate; sau dacă aţi fost transferat de către un operator aerian sau un turoperator sau agenţie de turism de la zborul pentru care aţi avut o rezervare la un alt zbor, indiferent de motiv.

Nu se aplică regulile date pa­sagerilor care călătoresc gratuit sau la un tarif redus, care nu este disponibil direct sau indirect pu­blicului, excepţie făcând pasage­rii care posedă bilete emise de un operator aerian sau un tur­operator, sau agenţie de turism în cadrul unui program de fide­lizare a clientelei sau al unui alt program comercial.

Acest act normativ se aplică tuturor operatorilor aerieni care asigură transportul pasagerilor menţionaţi mai sus. În cazul în care un operator aerian care nu are un contract cu pasagerul îşi execută obligaţiile în conformi­tate cu Regulamentul, atunci se consideră că acesta acţionează astfel în numele persoanei care are un contract cu pasagerul re­spectiv.

Operatorii aerieni sunt obligaţi să acorde prioritate transportării persoanelor cu mobilitate redu­să şi a însoţitorilor acestora sau a câinilor utilitari însoţitori cer­tificaţi, precum şi a copiilor fără însoţitor. În cazul unui refuz la îmbarcare, a unei anulări şi unor întârzieri de orice durată, per­soanele cu mobilitate redusă şi însoţitorii acestora, precum şi co­piii fără însoţitor, au dreptul la o asistenţă specială cât mai repede posibil.

În oricare din cazurile în care un operator aerian anticipează o posibilă întârziere a unui zbor peste ora de plecare prevăzu­tă, după cum urmează: timp de două ore, în cazul zborurilor de 1500 de kilometri sau mai puţin, timp de trei ore sau mai mult, în cazul tuturor zborurilor cuprinse între 1500 şi 3500 de kilometri, timp de patru ore sau mai mult, în cazul tuturor zborurilor decât cele indicate mai sus – pasageri­lor trebuie să li se ofere de către operatorul aerian mese şi băuturi răcoritoare, direct proporţionale cu timpul de aşteptare şi două apeluri telefonice gratuite şi tri­miterea gratuită a mesajelor prin telex, fax sau e-mail. În cazul în care ora de plecare anticipată este la cel puţin o zi după ora de plecare anunţată iniţial, pasageri­lor li se oferă de către operatorul aerian cazare hotelieră dacă este necesară o şedere de una sau mai multe nopţi sau, în cazul în care este necesară o şedere su­plimentară faţă de cea prevăzută de pasager, şi transportul dintre aeroport şi locul cazării (hotel sau altele).

În afară de aceasta, Regu­lamentul prevede şi plata unei compensaţii în caz de întârziere a zborului. Atunci când pasageri­lor li se oferă redirecţionarea spre destinaţia finală cu un zbor alter­nativ, a cărui oră de sosire nu de­păşeşte ora de sosire prevăzută a zborului rezervat iniţial: cu două ore, pentru toate zborurile de 1500 kilometri sau mai puţin; sau cu trei ore, pentru toate zborurile cuprinse între 1500 şi 3500 de ki­lometri; sau cu patru ore, pentru toate celelalte zboruri, operato­rul aerian poate reduce cu 50% compensaţia respectivă.

În cazul anulării unui zbor, pa­sagerilor în cauză trebuie:

  1. să li se ofere, la alegerea pa­sagerilor:
  • rambursarea, în termen de şapte zile, în numerar, prin trans­fer bancar electronic, ordin de plată bancar ori cec bancar sau, cu acordul scris al pasagerului, în bonuri de călătorie şi/sau alte servicii, a întregului cost al bile­tului, la preţul de achiziţie pentru partea sau părţile de călătorie neefectuate şi pentru partea sau părţile deja efectuate, în cazul în care zborul devine inutil în raport cu planul de călătorie iniţial al pasagerului, împreună cu, dacă este cazul, un zbor de retur la punctul de plecare iniţial, cât mai repede posibil;
  • redirecţionarea, în condiţii de transport comparabile, spre destinaţia finală, cât mai repede posibil; sau
  • redirecţionarea, în condiţii de transport comparabile, spre destinaţia finală, la o dată ulte­rioară, la alegerea pasagerului, sub rezerva existenţei unor locuri disponibile.

În cazul în care, un oraş, o aglomeraţie urbană sau o regi­une este deservită de mai multe aeroporturi, operatorul aerian oferă pasagerului un zbor spre un aeroport diferit de cel pentru care s-a făcut rezervarea iniţială, iar acesta, operatorul aerian, su­portă costul transferului pasage­rului de la aeroportul alternativ, fie spre cel iniţial, fie spre o altă destinaţie apropiată convenită cu pasagerul.

  1. să li se ofere de către ope­ratorul aerian mese şi băuturi ră­coritoare, direct proporţionale cu timpul de aşteptare, în plus, pa­sagerii au dreptul la două apeluri telefonice gratuite şi de a trimite gratuit mesaje prin telex, fax sau e-mail, precum şi, în eventualita­tea unei redirecţionări, în cazul în care ora de plecare anticipată a unui nou zbor este de cel puţin o zi după plecarea programată pentru zborul anulat, cazarea ho­telieră, dacă este necesară o şe­dere de una sau mai multe nopţi sau în cazul în care este necesară o şedere suplimentară faţă de cea prevăzută de pasager, precum şi transportul dintre aeroport şi lo­cul cazării (hotel sau altele);
  2. să primească o compensaţie din partea operatorului aerian, în valoare de 250 de euro pentru toate zborurile de 1500 de kilo­metri sau mai puţin; 400 de euro pentru toate zborurile cuprinse între 1500 şi 3500 de kilometri; 600 de euro pentru toate celelal­te zboruri, cu excepţia în care in­tervine oricare din următoarele:
  • în cazul în care sunt infor­maţi despre această anulare cu cel puţin două săptămâni înainte de ora de plecare prevăzută;
  • în cazul în care sunt infor­maţi despre această anulare în­tr-un termen cuprins între două săptămâni şi şapte zile înainte de ora de plecare prevăzută şi li se oferă o redirecţionare care să le permită să plece cu cel mult două ore înainte de ora de plecare pre­văzută şi să ajungă la destinaţia finală în mai puţin de patru ore după ora de sosire prevăzută;
  • în cazul în care sunt infor­maţi despre această anulare cu mai puţin de şapte zile înainte de ora de plecare prevăzută şi li se oferă o redirecţionare care să le permită să plece cel târziu cu o oră înainte de ora de plecare pre­văzută şi să ajungă la destinaţia finală în mai puţin de două ore după ora de sosire prevăzută.

Dacă pasagerii sunt informaţi despre anulare, acestora li se ofe­ră explicaţii privind posibilităţile de transport alternative.

Operatorul aerian nu este obligat să plătească compensa­ţii băneşti, în cazul în care poate face dovada că anularea este ca­uzată de împrejurări excepţionale care nu au putut fi evitate, în po­fida adoptării tuturor măsurilor posibile.

Sarcina dovedirii faptului că pasagerul a fost într-adevăr in­format despre anularea zborului, cu indicarea momentului precis, revine operatorului aerian.

În cazul în care un operator ae­rian anticipează un posibil refuz la îmbarcare, atunci mai întâi tre­buie să facă un apel la voluntari dispuşi să renunţe la rezervările lor în schimbul unor indemnizaţii negociate. Voluntarilor li se oferă rambursare sau redirecţionare în modul descris mai sus, asistenţa fiind oferită pe lângă indemniza­ţiile menţionate.

Este important să aveţi cere­rea scrisă înaintată operatorului aerian şi răspunsul, la fel, în scris. Refuzul de a vă acorda compen­saţiile prevăzute de regulament îl puteţi contesta în instanţa de judecată.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor