17 august 2022
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul avocatului. Vânzarea bunurilor sechestrate

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul avocatului. Vânzarea bunurilor sechestrate
Sfatul avocatului. Vânzarea bunurilor sechestrate
privateimobiliare.ro

După ce s-a decis, prin hotărâre judecătorească, încasa­rea de la mine a unei sume de bani considerabile, am fost vizitat acasă de către executorul judecătoresc. Acesta a în­tocmit un proces-verbal, unde a indicat toate bunurile din casă, pe care a aplicat sechestrul pentru vânzare ulterioa­ră, dacă nu voi restitui datoria. Situaţia mea financiară este foarte precară şi nu voi putea restitui banii în termen. Cum se efectuează vânzarea bunurilor de către executorul judecătoresc şi când se ridică sechestrul?

V. Cociu, mun. Chişinău

 

Liubomir DUDULICA

avocat

avocatmd@gmail.com

 

Bunurile sechestrate se vând, de regulă, la licitaţie sau prin or­ganizaţii comerciale specializate, în bază de contract de comision. Bijuteriile şi alte obiecte de aur, de argint, de platină, din pietre preţioase şi din perle, fragmen­tele din aceste obiecte, ridicate de la debitor, se vând prin inter­mediul organizaţiilor specializa­te în achiziţionarea obiectelor de valoare de la populaţie. Cu acordul părţilor, aceste bunuri pot fi predate creditorului în contul achitării datoriei la preţul convenit de ei, care nu poate fi mai mic decât preţul determinat de organizaţia specializată. Va­lorile mobiliare sechestrate se vând în conformitate cu regle­mentările legale privind circula­ţia valorilor mobiliare.

Bunurile debitorului care fac parte din fondurile organizaţiilor de stat, precum şi ale întreprin­derilor şi altor obiective incluse în programul de privatizare, se vând de către organele centrale de specialitate ale administra­ţiei publice sau de autorităţile administraţiei publice locale în modul stabilit pentru privati­zarea patrimoniului public, sub controlul executorului judecă­toresc, cu virarea mijloacelor financiare obţinute din vânzare în contul executorului judecăto­resc în mărime suficientă pentru acoperirea creanţei şi a cheltu­ielilor de executare.

Cu cel puţin cinci zile înainte de desfăşurarea licitaţiei, se ad­mite vânzarea de către debitor a bunurilor sechestrate la un preţ care să nu fie mai mic decât va­loarea stabilită în procesul-ver­bal de sechestru sau în raportul de evaluare, cu condiţia virării sau vărsării sumelor obţinute din vânzare nemijlocit în contul executorului judecătoresc. În cazul în care suma urmărită este mai mare decât preţul de vân­zare a bunului propus de de­bitor şi/sau dacă, în cererea de participare la licitaţie, cel puţin un participant oferă un preţ mai mare decât cel la care debitorul intenţionează să vândă bunul, executorul judecătoresc poate refuza debitorului vânzarea de sine stătătoare a bunului.

În cazul în care bunul seches­trat este gajat, executorul vinde acest bun şi distribuie mijloace­le obţinute din vânzare. Dacă nu au fost vândute, bunurile pot fi transmise creditorului urmăritor, iar dacă acesta refuză să le pri­mească, pot fi date debitorului.

Dacă actele de aplicare a se­chestrului asupra bunurilor nu au fost contestate în termen de şapte zile de la data întoc­mirii sau comunicării acestora, executorul judecătoresc este obligat să iniţieze, în cel mult 10 zile, procedura de vânzare a bunurilor sechestrate.

În cazul în care actele de apli­care a sechestrului asupra bu­nurilor au fost contestate, vân­zarea bunurilor la care se referă contestarea se suspendă până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti.

Sechestrul se ridică de pe bu­nuri în cazul: achitării de către debitor a datoriei şi al recupe­rării cheltuielilor de executare; achitării datoriei şi restituirii cheltuielilor de executare din contul altor bunuri vândute sau prin alte modalităţi de executa­re; necesităţii sechestrării unor alte bunuri solicitate pe piaţă, în scopul urgentării executării documentului executoriu; vân­zării bunului la licitaţie sau prin organizaţii comerciale specia­lizate, în bază de contract de comision; imposibilităţii vânză­rii bunului; scoaterii de sub se­chestru a bunului în baza unei hotărâri judecătoreşti definitive; solicitării creditorului, dacă sunt achitate cheltuielile de executa­re, inclusiv onorariul; vânzării de către creditorul gajist a bunului gajat, cu condiţia prezentării executorului judecătoresc a do­cumentelor confirmative privind achitarea integrală a preţului de vânzare şi calculul creanţei şi cu condiţia virării în contul execu­torului judecătoresc a diferenţei dintre preţul de vânzare şi va­loarea creanţei sale.

După ridicarea sechestrului de pe bunuri, dacă ele nu se păstrează la debitor, executorul judecătoresc dispune restituirea acestora debitorului.

În cazul executării parţiale a documentului executoriu, se­chestrul se menţine pe bunurile a căror valoare este suficientă pentru a achita partea neexecu­tată a datoriei şi cheltuielile de executare.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor