17 mai 2021
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul avocatului. Înlocuirea produsului procurat

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul avocatului. Înlocuirea produsului procurat
Sfatul avocatului. Înlocuirea produsului procurat
barnaul-altai.ru

Am procurat un bun din magazin şi doar acasă am ob­servat că acesta nu corespunde descrierii după calitate şi funcţionalitate. M-am adresat la vânzător în scurt timp şi am cerut înlocuirea produsului sau, dacă nu e posibil, să-mi întoarcă banii, dar mi s-a refuzat, spunându-mi că nu este plauzibil motivul invocat, fără însă a-mi da careva ex­plicaţii. Ce prevede legea în aşa situaţii şi ce drepturi are cumpărătorul?

Afanasie C., mun. Chişinău

  Sfatul avocatului. Înlocuirea produsului procurat

Liubomir DUDULICA

avocat

avocatmd@gmail.com

 

Situaţiile date sunt reglemen­tate, în special, de prevederile Legii privind protecţia consuma­torilor.

Potrivit acestei legi, vânzătorul este răspunzător faţă de consu­mator pentru orice neconformi­tate existentă la momentul când a fost livrat produsul. În cazul unei neconformităţi, consumato­rul are dreptul de a solicita vân­zătorului să i se aducă produsul la conformitate gratuit, prin re­parare sau înlocuire, ori să bene­ficieze de reducerea corespun­zătoare a preţului sau restituirea contravalorii pentru acest produs prin rezoluţiunea contractului.

Consumatorul are dreptul, la opţiunea sa, de a solicita vânză­torului în primul rând repararea produsului sau înlocuirea aces­tuia, gratuit în fiecare caz, cu excepţia situaţiei în care măsura reparatorie respectivă este impo­sibilă sau disproporţionată. Ter­menul „gratuit” se referă la toate costurile necesare aducerii pro­dusului la conformitate, inclusiv costurile poştale, de transport, manipulare, diagnosticare, ex­pertizare, demontare, montare, manoperă, pentru materialele utilizate şi ambalare.

Consumatorul este în drept să ceară vânzătorului, în unitatea de comerţ de unde a fost pro­curat în termen de 14 zile, înlo­cuirea unui produs nealimentar de calitate corespunzătoare cu un produs similar celui procurat, dacă acest produs nu-i convine ca formă, gabarite, model, mări­me, culoare sau dacă nu-l poate utiliza conform destinaţiei din alte cauze, cu efectuarea, în cazul diferenţei de preţ, a recalculului corespunzător. Dacă produsul necesar pentru înlocuire lipseşte, consumatorul are dreptul să re­zilieze contractul, iar vânzătorul este obligat să-i restituie contra­valoarea produsului.

Cererea consumatorului de a i se înlocui produsul sau de a i se restitui contravaloarea lui urmea­ză să fie executată dacă produsul nu este utilizat, nu şi-a pierdut calităţile de consum şi dacă exis­tă probe că a fost cumpărat de la vânzătorul respectiv.

Lista produselor nealimentare de calitate corespunzătoare ce nu pot fi înlocuite cu un produs similar este următoarea: articole de bijuterie (articole din metale preţioase, cu pietre scumpe, din metale preţioase şi montate cu pietre semipreţioase şi sintetice, pietre preţioase şlefuite); confec­ţii şi articole din tricot (articole de lenjerie de corp, lenjerie de pat, articole de ciorăpărie); articole de igienă individuală (periuţe de dinţi, piepteni, agrafe, bigudiuri, pensete, aparate de ras manuale sau electrice şi alte articole des­tinate îngrijirii corpului); articole de parfumerie şi cosmetică; măr­furi textile (ţesături din bumbac şi tip bumbac, in şi tip in, lână şi tip lână, mătase şi tip mătase, pan­glici, bandă de bordură etc.); ca­bluri (conducte electrice, cabluri, şnururi); materiale de construcţie şi de finisare, alte mărfuri comer­cializate la metraj (linoleum, pe­liculă, mochetă etc.); produse şi materiale din mase polimerice ce au contact cu produsele alimen­tare, inclusiv cele jetabile (veselă şi accesorii pentru servitul mesei şi bucătărie), ambalaje, articole pentru păstrarea şi transportarea alimentelor (canistre, bidoane, butelii, butoaie), produse chimice de uz casnic, pesticide şi prepa­rate agrochimice; mobilă de me­nire socială (garnituri şi seturi); autoturisme şi articole moto-ve­lo, remorci şi agregate, mijloace mobile pentru mica mecanizare a lucrărilor agricole, nave pentru plimbări şi alte mijloace de trans­port naval de menire socială; mărfuri tehnice complexe de uz casnic pentru care sunt stabili­te termene de garanţie (aparate electrocasnice, aparate radioe­lectronice, aparate de calcul şi multiplicare, articole foto-chino, aparate de telefon (fixe şi mo­bile) şi de faximil, instrumente muzicale electrice, echipamente şi utilaje ce funcţionează cu gaze şi dispozitivele acestora); articole pentru profilaxia şi tratamentul unor boli în condiţii de domiciliu (articole pentru ocrotirea sănă­tăţii publice şi pentru igienă din metal, cauciuc, textile şi alte ma­teriale, instrumente, dispozitive şi aparate medicale, remedii pen­tru igiena cavităţii bucale, lentile pentru ochelari, articole pentru îngrijirea copiilor, preparate far­maceutice); jucării.

Deci, urmează să solicitaţi re­petat înlocuirea produsului sau restituirea contravalorii, invocând prevederile legii. Cereţi să vi se ofere răspunsul în scris.

Adresaţi-vă Agenției pentru Protecția Consumatorilor, dacă vi se încalcă drepturile.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și