17 august 2022
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul avocatului. Indemnizaţia soţului supraviețuitor

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul avocatului. Indemnizaţia soţului supraviețuitor
Sfatul avocatului. Indemnizaţia soţului supraviețuitor
Vocea poporului

Soţul meu a decedat cu trei luni în urmă. Am fost căsă­toriţi 28 de ani. Recent, mi-a zis o cunoştinţă că, în cazul decesului unuia dintre soți, soţul supraviețuitor are drep­tul la o indemnizaţie lunară, dacă întruneşte unele condi­ţii, dar ea nu a putut să-mi comunice detalii. Ce condiţii trebuie să întrunesc şi care e modul de plată a acestei in­demnizaţii?

C. Mardari, raionul Briceni

 

Liubomir DUDULICA

avocat

avocatmd@gmail.com

 

Dreptul de a primi indem­nizaţie de către soţul supra­vieţuitor este reglementat prin Legea nr. 156 din 5 decembrie 2019 cu privire la acordarea indemnizației în cazul decesului unuia dintre soți. Prevederile le­gii date, însă, se aplică doar în cazul deceselor survenite după data de 1 ianuarie 2020.

Potrivit legii, în cazul dece­sului soțului care a beneficiat de pensie pentru limită de vâr­stă mai puțin de cinci ani după stabilirea dreptului la pensie, conform Legii nr. 156/1998 pri­vind sistemul public de pensii, soțului supraviețuitor i se acor­dă indemnizație lunară. Cuantu­mul indemnizației se stabilește în mărimea pensiei pentru limi­tă de vârstă în plată la data de­cesului beneficiarului de pensie, dar nu poate depăși suma a cinci salarii medii lunare prognoza­te pe economie pentru anul în care a decedat persoana.

Indemnizația se acordă lu­nar, pentru o perioadă calculată conform formulei T = 5-p, unde: T este perioada pentru care soțul supraviețuitor va beneficia de indemnizație; p – perioada în care soțul decedat a benefi­ciat de pensie pentru limită de vârstă.

Indemnizația se acordă dacă, la data decesului beneficiarului de pensie, soțul supraviețuitor a avut cel puţin 15 ani de că­sătorie cu persoana decedată. Indemnizația se acordă indife­rent dacă soțul supraviețuitor este sau nu beneficiar de pensie în sistemul public de pensii, cu condiția că pensia aflată în pla­tă a soțului supraviețuitor sau venitul lunar asigurat realizat de către acesta în luna decesu­lui soțului nu depășește de 1,5 ori minimul de existență pentru pensionari, conform datelor Bi­roului Național de Statistică dis­ponibile la momentul solicitării indemnizației.

Dreptul la indemnizație poa-te fi solicitat de către soțul su-praviețuitor timp de trei ani de la data decesului soțului.

Cererea pentru stabilirea in-demnizației se depune personal de către soţul supravieţuitor la organul teritorial de asigurări sociale la care este arondat do­miciliul acestuia, fiind prezenta­te actele ce confirmă dreptul la indemnizație.

Modul de solicitare a indem-nizației urma să fie stabilit de către Guvern.

Indemnizaţia se stabileşte din luna depunerii cererii. În ca­zul depunerii cererii în luna în care a survenit decesul soțului, indemnizația se stabilește din luna următoare.

Plata indemnizației se efectu­ează lunar, pentru luna în curs, de către prestatorul de servicii de plată de pe teritoriul Repu­blicii Moldova desemnat de beneficiarul de indemnizație, în modul stabilit de către Guvern.

În cazul în care soțul su-praviețuitor optează pentru stabilirea indemnizației prevă-zute de legea sus-menţionată, în perioada de plată a aces-teia nu are dreptul la stabili­rea și plata pensiei de urmaș în condițiile Legii nr. 156/1998 pri­vind sistemul public de pensii.

În cazul decesului benefici­arului de indemnizaţie, suma neîncasată nu poate fi achitată altei persoane.

Reținerile din indemnizaţia lunară se efectuează conform prevederilor art. 38 din Legea nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii, adică în baza: documentelor executorii, con­form Codului de executare; deciziilor emise de organul de asigurări sociale în vederea re­cuperării sumelor cu titlu de pensie, plătite necuvenit bene­ficiarului.

Indemnizațiile stabilite în conformitate cu Legea nr. 156/ 2019 cu privire la acordarea in-demnizației în cazul decesului unuia dintre soți se plătesc din bugetul asigurărilor sociale de stat.

Dacă, în temeiul celor expu­se mai sus, consideraţi că puteţi beneficia de indemnizaţia dată, dvs. urmează să adunaţi tot se­tul de acte care confirmă întru­nirea condiţiilor pentru primirea indemnizaţiei de către soţul su­pravieţuitor: copia certificatului de deces, copia certificatului de căsătorie, copia buletinului de identitate al dvs., dovada primi­rii pensiei şi cuantumul acesteia (dacă sunteţi pensionară), alte acte după caz, să completaţi o cerere şi să o depuneţi la Casa teritorială de asigurări sociale.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor