12 august 2022
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul avocatului. Donaţia unui bun imobil

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul avocatului. Donaţia unui bun imobil
Sfatul avocatului. Donaţia unui bun imobil
libertatea.ro

Sunt în vârstă şi locuiesc singur. Feciorul e căsătorit şi trăieşte separat cu familia sa, dar mă ajută cu ce poate. M-am gândit să îi donez casa în care locuiesc, dar vreau să ştiu dacă am vreo garanţie că nu voi fi dat afară într-o bună zi şi voi fi ajutat în continuare. Ce prevede legea în asemenea cazuri?

A. Melnic, or. Ialoveni

 

Liubomir DUDULICA

avocat

avocatmd@gmail.com

 

Prin contract de donaţie, o parte (donator) se obligă să mă­rească, pe seama patrimoniului său, cu titlu gratuit, patrimo­niul celeilalte părţi (donatar). În contractul de donaţie se poate stipula obligaţia donatarului de a achita datorii sau sarcini, cu indicarea obligatorie a naturii şi întinderii acestora.

Contractul care prevede pre­darea bunului după decesul donatorului este nul. În privința voinței exprimate de donator se aplică dispozițiile legale cu privire la testament. Contractul de donație se încheie în formă autentică.

Dacă obiect al donației este un bun imobil cu destinație locativă, notarul care autenti­fică contractul de donație este obligat, înainte de încheierea contractului, să îi transmită donatorului persoană fizică, contra semnătură, informația pe suport de hârtie, redactată într-un limbaj simplu și inteligi­bil, într-o limbă în care donato­rul poate informa că donatarul nu poartă, în baza contractului de donație, nici o obligație de întreținere a donatorului și nu are nici o obligație de a asigu­ra donatorului spațiu locativ, cu excepția cazului în care o asemenea sarcină s-a stipulat în contractul de donație şi să îi explice donatorului persoană fizică, într-o limbă în care aces­ta poate comunica, informația transmisă.

Părţile pot conveni ca efec­tele donaţiei să fie condiţionate de îndeplinirea unei sarcini sau de realizarea unui scop. Scopul poate fi şi de utilitate publică. Va constitui donaţie numai par­tea excedentară cheltuielilor de executare a sarcinii sau de atin­gere a scopului. Îndeplinirea sarcinii poate fi cerută, în afară de donator, de oricare persoană în al cărei interes este stipula­tă sarcina. Dacă donatarul nu îndeplinește sarcina, donatorul poate exercita mijloacele juri­dice de apărare ale creditorului prevăzute de lege în caz de ne­executare a obligațiilor.

Donația este irevocabilă, cu excepția cazurilor în care dreptul de revocare al donatorului este prevăzut de lege sau contract. În particular, contractul poate să prevadă dreptul de revocare, fie în cazul în care donatarul ar de­ceda înaintea donatorului, fie în cazul în care atât donatarul, cât și descendenții săi, ar fi decedat înaintea donatorului. Donatorul își exercită dreptul de revocare prin notificare adresată donata­rului sau moștenitorilor săi.

Donatorul sau moștenitorul său este decăzut din dreptul de revocare a donației în te­meiul legii dacă notificarea de revocare nu este dată în termen de un an din momen­tul în care el a cunoscut sau, în mod rezonabil, trebuia să cunoască circumstanța care îl îndreptățește să revoce, dar nu mai târziu de trei ani din mo­mentul dobândirii de către do­natar a dreptului de proprietate asupra bunului donat.

În cazul revocării donației, obligațiile neexecutate ale părților care rezultă din con­tract se sting, iar donatarul este obligat să restituie bunul do­nat. În caz de revocare parțială, obligațiile neexecutate se sting doar în partea corespunzătoare revocării parțiale.

Donatorul are dreptul să re­voce donația, dacă donatarul a atentat la viața donatorului sau a unei persoane apropiate acestuia, dacă se face vinovat de o altă faptă ilicită față de donator sau față de o persoa­nă apropiată acestuia, fapt care atestă o ingratitudine gravă, sau dacă refuză fără motive întemeiate să acorde donato­rului întreținerea datorată. Re­vocarea pentru ingratitudine este exclusă dacă donatorul, în cunoștință de cauză, îl iartă pe donatar.

Donatorul are dreptul să re­voce donația dacă nu este în stare să se întrețină din con­tul patrimoniului sau venitului său. Se prezumă că donatorul nu este în stare să se întrețină, dacă sunt întrunite condițiile stabilite de lege pentru a cere întreținere de la o altă persoa­nă sau pentru a primi prestații de asigurări sociale în sistemul public, chiar dacă donatorul nu a exercitat aceste drepturi. Dreptul de revocare este sus­pendat pe perioada în care donatarul întreține donatorul, iar ultimul are dreptul legal de a fi întreținut. Pe aceeași peri­oadă este suspendată curge­rea termenului de revocare a donației.

Sau, după caz, puteţi să în­cheiaţi cu feciorul contract de înstrăinare a bunului, cu con­diţia întreţinerii pe viaţă, şi să stabiliţi detaliat obligaţiile şi volumul întreţinerii.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor