9 august 2022
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul avocatului. Deconectarea de la reţeaua electrică

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul avocatului. Deconectarea de la reţeaua electrică
Sfatul avocatului. Deconectarea de la reţeaua electrică
agora.md

Eram la serviciu, când m-a telefonat soţia și m-a anunțat că o persoană s-a apropiat de poartă şi i-a cerut să îi per­mită accesul în ogradă, spunând că a observat din drum că cablul electric de până la contor este montat incorect. Nu i s-a permis să intre și atunci el a întocmit un act, pe care l-a lăsat în poartă, şi a comunicat că vom fi deconectaţi de la electricitate. Care este procedura de deconectare a energiei electrice şi în ce cazuri e permisă deconectarea?

Vasile A., or. Nisporeni

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze. Linia fierbinte la tel.: 0 800 800 20 (luni şi joi de la 14.00-16.00).

 

Ion PREGUZA

expert

în Departamentul juridic al CNSM

 

Deconectarea de la rețeaua electrică se efectuează de către operatorul de sistem, la cererea organului de supraveghere ener­getică de stat, a furnizorului sau din inițiativă proprie, în cazurile și condițiile stabilite de lege.

Operatorul de sistem deco­nectează de la rețeaua electrică instalațiile utilizatorului de sistem în următoarele cazuri:

  1. la cererea organului de su­praveghere energetică de stat, în cazul neîndeplinirii acțiunilor indicate în prescripțiile emise în acest sens, ceea ce poate provo­ca avarii, incendii, electrocutări și/sau explozii;
  2. în cazul în care consuma­torul final utilizează receptoarele electrice într-un mod ce afectea­ză utilajul operatorului de sistem sau calitatea energiei electrice livrată altor consumatori finali, iar consumatorul final refuză să deconecteze aceste receptoare electrice;
  3. refuzul nemotivat al utili­zatorului de sistem de a acorda accesul personalului operatorului de sistem, pentru controlul și citi­rea indicațiilor echipamentului de măsurare;
  4. în cazul în care utilizatorul de sistem modifică în mod uni­lateral reglajele instalațiilor de protecție și control automat, sta­bilite de comun acord cu opera­torul de sistem;
  5. neîndeplinirea de către utilizatorul de sistem, în termen de 30 de zile calendaristice, a prescripției argumentate, înain­tate acestuia de operatorul de sistem în formă scrisă, cu privire la modificarea/înlocuirea echipa­mentului de măsurare ce nu co­respunde condițiilor de consum;
  6. în cazul consumului fără evidență a energiei electrice sau al consumului fără evidență a energiei electrice pe o perioadă de timp ce depășește 30 de zile calendaristice de la data înregis­trării documentate a lipsei echi­pamentului de măsurare sau a deteriorării lui din vina consuma­torului final;
  7. modificarea neautorizată de către utilizatorul de sistem a parametrilor echipamentului de măsurare;
  8. încălcarea prevederilor Re­gulamentului privind zonele de protecție a rețelelor electrice;
  9. sunt puse în pericol viața și sănătatea oamenilor sau apare pericolul prejudicierii proprietății;
  10. în cazul în care operatorul de sistem nu are acces la echipa­mentul de măsurare și consuma­torul final nu reacționează la soli­citările operatorului de sistem de a asigura accesul mai mult de trei luni consecutive.

Deconectarea instalațiilor utili­zatorului de sistem în conformi­tate cu punctele 3), 5), 6), și 8) se efectuează doar după avizarea consumatorului final. Avizul de deconectare se expediază sau se înmânează utilizatorului de sistem cu cel puțin cinci zile calendaris­tice înainte de data preconizată pentru deconectare. Se interzice deconectarea instalațiilor utiliza­torului de sistem în zilele de vi­neri, sâmbătă și duminică, în zilele de sărbătoare nelucrătoare sau cu o zi înainte de ziua de sărbătoare nelucrătoare, precum și în celelal­te zile după ora 18.00.

Deconectarea de la rețeaua electrică a instalațiilor utiliza­torului de sistem se efectuează doar prin ordin de deconectare, semnat de către persoana res­ponsabilă a operatorului de sis­tem. Operatorul de sistem este obligat să notifice furnizorul, în ziua deconectării, despre deco­nectarea instalației de utilizare a consumatorului final și să trans­mită furnizorului o copie a actului de deconectare în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data deconectării, indiferent din inițiativa cui a fost efectuată de­conectarea.

Operatorul de sistem deco­nectează imediat instalația elec­trică (instalația de utilizare sau centrala electrică) de la rețeaua electrică dacă instalația electrică este conectată neautorizat sau sunt puse în pericol viața și sănă­tatea oamenilor, ori apare perico­lul prejudicierii proprietății.

În ziua preconizată pentru de­conectare, personalul operatoru­lui de sistem trebuie să înmâneze utilizatorului de sistem o copie a ordinului de deconectare, sem­nată de persoana responsabilă a operatorului de sistem. Dacă uti­lizatorul de sistem demonstrează că a înlăturat motivele care au determinat emiterea ordinului de deconectare, personalul operato­rului de sistem nu este în drept să deconecteze instalațiile respecti­vului utilizator de sistem.

Reconectarea instalației uti­lizatorului de sistem la rețeaua electrică se efectuează doar după înlăturarea de către acest utiliza­tor a cauzelor care au dus la de­conectare.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor