16 august 2022
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul avocatului. Ce poţi face cu bunurile găsite

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul avocatului. Ce poţi face cu bunurile găsite
Sfatul avocatului. Ce poţi face cu bunurile găsite
tesswhitehurst.com

Recent, am găsit în stradă un inel de aur. Pe partea interioară a acestuia este gravat un nume. Aş vrea să-l restitui proprietarului, dar nu am nici cea mai vaga idee cum. Ce prevede legea pentru astfel de situaţii?

V. Petrenco, mun. Chişinău

 

Liubomir DUDULICA

avocat

avocatmd@gmail.com

 

De fapt, bunul mobil pierdut continuă să aparţină proprieta­rului său. Cel care a găsit bunul este obligat să-l restituie propri­etarului sau fostului posesor, ori, dacă acesta nu poate fi identi­ficat, să-l predea autorităţilor administraţiei publice locale sau organului de poliţie din localita­tea în care a fost găsit. Totodată, se practică plasarea anunţurilor despre bunurile găsite pe reţe­lele de socializare sau pe plat­formele de anunţuri online.

Bunul găsit într-o încăpere publică sau într-un mijloc de transport public se predă pose­sorului încăperii sau mijlocului de transport, care preia drep­turile şi obligaţiile celui care l-a găsit, cu excepţia dreptului la recompensă.

Cel care a găsit bunul poartă răspundere pentru pierderea sau deteriorarea acestuia doar în caz de intenţie sau de culpă gravă şi doar în limitele preţului lui.

Organul abilitat căruia i s-a predat bunul găsit afişează la sediul său un anunţ despre bu­nul găsit, având obligaţia de a-l păstra timp de șase luni, fiind aplicabile în acest sens dispozi­ţiile privitoare la depozitul nece­sar.

Dacă, datorită împrejurărilor sau naturii bunului, păstrarea acestuia tinde să-i diminueze valoarea ori devine prea costi­sitoare, el este vândut conform legii. În acest caz, drepturile şi obligaţiile aferente bunului se exercită în privinţa sumei înca­sate din vânzare.

Dacă proprietarul sau o altă persoană îndreptăţită nu pre­tinde, în termen de şase luni, transmiterea bunului găsit, acesta este remis, în baza unui proces-verbal, celui care l-a gă­sit. Procesul-verbal reprezintă pentru acesta din urmă titlu de proprietate, opozabil şi fostului proprietar.

Dacă persoana care a găsit bunul renunţă la drepturile sale, acesta trece în proprietatea sta­tului.

Dacă s-a dobândit dreptul de proprietate asupra unui animal găsit, fostul proprietar poate, în cazul în care se va constata exis­tenţa unei afecţiuni în privinţa sa din partea animalului sau com­portamentul crud al noului pro­prietar faţă de animal, să ceară restituirea acestuia.

Proprietarul sau fostul pose­sor al bunului găsit este obligat să compenseze cheltuielile afe­rente păstrării lui. În cazul în care bunul găsit a fost vândut, din suma încasată se reţin cheltuieli­le de păstrare şi comercializare.

Proprietarul sau fostul pose­sor al bunului găsit este obligat să plătească celui care l-a găsit o recompensă în proporţie de cel mult 10% din preţul sau din va­loarea actuală a bunului.

Dacă bunul nu are valoare comercială sau dacă plata re­compensei pentru el nu a pu­tut fi stabilită pe cale amiabilă, cel care l-a găsit are dreptul la o sumă stabilită de instanţa de judecată.

În cazul în care proprietarul a făcut ofertă publică de recom­pensă, cel care a găsit bunul are dreptul de a opta între suma la care s-a obligat proprietarul prin ofertă şi recompensa stabilită de lege ori de instanţa de judecată.

În cazul în care într-un bun imobil se descoperă o comoară (orice bun mobil ascuns sau în­gropat, chiar involuntar, al cărui proprietar nu poate fi identificat sau a pierdut, în condiţiile legii, dreptul de proprietate), ea apar­ţine pe jumătate proprietaru­lui bunului imobil în care a fost descoperită şi pe jumătate des­coperitorului dacă ei nu convin altfel. Acestuia din urmă nu i se cuvine însă nimic dacă a pătruns în bunul imobil ori a căutat în el fără consimţământul proprieta­rului sau al posesorului. Consim­ţământul proprietarului sau al posesorului se prezumă până la proba contrară.

În cazul descoperirii unei co­mori constituite dintr-un bun (bunuri) recunoscut ca monu­ment al istoriei sau culturii, aces­ta este transmis în proprietatea statului. Proprietarul bunului imobil în care a fost descoperi­tă comoara, precum şi persoana care l-a găsit, au dreptul de a primi o recompensă în proporţie de 50% din preţul comorii. Re­compensa se împarte egal între proprietarul bunului imobil în care a fost descoperită comoa­ra şi descoperitor dacă acordul dintre ei nu prevede altfel. De asemenea, recompensa se plă­teşte în întregime proprietarului dacă descoperitorul a pătruns în bunul imobil ori a căutat în el fără consimţământul proprieta­rului sau al posesorului.

Toate aceste reguli nu se apli­că persoanelor care au efectuat, în interesul unor terţi, inclusiv în cadrul exercitării obligaţiilor de serviciu, cercetări arheologi­ce, căutări în urma cărora a fost descoperită o comoară.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor