19 august 2022
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Schimbarea proprietarului și situația angajaților

Loading
Cetăţeanul şi legea Schimbarea proprietarului și situația angajaților
Schimbarea proprietarului și situația angajaților
agora.ru

Întreprinderea în care activăm urmează să fie reor­ganizată, ca urmare a condițiilor economice dificile, provocate de pandemie. E posibil ca întreprinderea să fie scoasă la vânzare, cedată altcuiva și să avem un alt angajator. Vă rog să ne spuneți ce reprezintă reorga­nizarea unității și ce garanții prevede legislația pentru salariați în asemenea caz?

Grigore Grădinaru și Anatol Coval, Chișinău

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze. Linia fierbinte la tel.: 0 800 800 20 (luni şi joi de la 14.00-16.00).

 

Ion PREGUZA

expert

în Departamentul juridic al CNSM

 

Reorganizarea unității reprezintă anumite acțiuni efectuate de fondatorii persoanei juridice, orientate spre transmiterea prin suc­cesiune a drepturilor și obligațiilor de la o persoană juridică către altă persoană juridică, precum și modificarea necesară a actelor de constituire ale persoanei juridice supusă reorganizării. Cu alte cuvinte, reorganizarea unității se caracterizează printr-o serie de proceduri reglementate de legislație. Potrivit art. 204, alin. (1) din Codului civil, persoana juridică se reorganizează prin fuziune (con­topire și absorbție), dezmembrare (divizare și separare) sau trans­formare.

Referitor la garanții, art. 1971 din Codul muncii (CM) stabilește că, în caz de reorganizare a unității, schimbare a tipului de proprie­tate sau a proprietarului acesteia, cesionarul preia toate drepturile și obligațiile existente la data producerii evenimentului ce decurg din contractele individuale de muncă și din contractele colective de muncă în vigoare (cesionar – persoană fizică sau juridică ce dobândește, în procesul reorganizării unității, schimbării tipului de proprietate sau   al proprietarului acesteia, calitatea de angajator în raport cu unitatea sau cu o parte a acesteia).

Important de menționat că reorganizarea unității, schimbarea tipului de proprietate sau a proprietarului acesteia nu constituie, în sine, temeiuri de încetare a contractului individual de muncă (cu excepțiile prevăzute la art. 86 alin. (1), lit. f) CM). Astfel, în cazul în care a avut loc schimbarea proprietarului unității, concedierea, în temeiul art. 86 alin. (1), lit. f) din CM, se admite doar pentru con­ducătorii unității, adjuncții săi și contabilul-șef.

Concedierea salariaților poate interveni, în asemenea cazuri, numai ca urmare a reducerii numărului sau a statelor de personal din unitate, în temeiul art. 86 alin. (1) lit. c) din CM.

O altă garanție juridică în materia reorganizării unității se referă la informarea și consultarea salariaților. Art. 1971 alin. (3) din CM prevede că, în caz de reorganizare a unității, schimbare a tipului de proprietate sau a proprietarului acesteia urmează a fi respectat dreptul salariaților la informare și consultare. În acest sens, art. 9 alin. (1), lit. f1) din CM dispune că salariații au dreptul la informarea și consultarea privind situația economică a unității, securitatea și sănătatea în muncă și privind alte chestiuni ce țin de funcționarea unității, în conformitate cu prevederile CM.

Așadar, cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de declanșarea procedurii de reorganizare a unității, de schimbare a tipului de proprietate sau a proprietarului acesteia, angajatorul în exercițiu/cedentul trebuie să informeze în scris reprezentanții salariaților săi (sindicatele din unitate) referitor la:

  • data sau data propusă a declanșării procedurii de reorganiza­re, a schimbării tipului de proprietate sau a proprietarului unității;
  • motivele reorganizării, schimbării tipului de proprietate sau a proprietarului unității;
  • consecințele juridice, economice și sociale ale reorganizării, schimbării tipului de proprietate sau a proprietarului unității pen­tru salariați;
  • măsurile preconizate cu privire la salariați.

Dacă, în procesul de reorganizare a unității, de schimbare a ti­pului de proprietate sau a proprietarului acesteia, sunt preconizate reduceri ale numărului ori statelor de personal, se vor aplica supli­mentar prevederile art. 88 din Codul muncii.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor