8 august 2022
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sarcinile ce nu au fost stipulate în contract. Elaborarea proiectelor de acte normative

Loading
Cetăţeanul şi legea Sarcinile ce nu au fost stipulate în contract. Elaborarea proiectelor de acte normative
Sarcinile ce nu au fost stipulate în contract. Elaborarea proiectelor de acte normative
carieraplus.ro
Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze. Linia fierbinte la tel.: 0 800 800 20 (luni şi joi de la 14.00-16.00).

 

Ion PREGUZA

expert

în Departamentul juridic al CNSM

 

 

Sarcinile ce nu au fost stipulate în contract

 

Cum sunt determinate sarcinile de muncă ale salariatului la încheierea contractului individual de muncă?

Nicolae Păduraru, Chișinău

 

La determinarea atribuțiilor (drepturilor și obligațiilor) de mun­că ale salariatului și nu numai, dar și ale angajatorului, părțile contractului individual de muncă trebuie să pornească de la pre­vederile art. 9 și 10 din Codului muncii, de la cerințele de califi­care pentru încadrarea în funcția (locul de muncă) respectivă, de la prevederile Regulamentului intern al unității și ale Contractului colectiv de muncă al unității etc.

Atribuțiile de muncă concrete ale salariatului urmează să fie de­terminate prin negocieri între salariat și angajator (părți ale con­tractului individual de muncă). Este important de menționat că de caracterul acestor atribuții depinde și lucrul exercitat de către salariat, retribuirea muncii, durata zilei de muncă, durata concedi­ilor anuale plătite etc.

Pentru a determina mai bine drepturile și obligațiile de mun­că ale salariatului, trebuie să se țină cont, în măsură deplină, de specialitatea, calificarea, funcția care constituie obiectul negocierii contractului individual de muncă.

La încheierea contractului individual de muncă trebuie să se țină seama de faptul că art. 50 din Codului muncii interzice anga­jatorului să ceară salariatului efectuarea unei munci care nu este prevăzută în contractul individual de muncă, cu excepția cazurilor prevăzute de legislație. Cazurile excepționale în acest sens sunt indicate în art. 104 alin. (2) din Codul muncii. Acestea se referă la efectuarea lucrărilor necesare pentru preîntâmpinarea unei avarii de producție sau lichidarea consecințelor unor calamități naturale etc.

Prin urmare, legea garantează salariatului executarea numai a acelei munci care a fost în mod precis sau cu adevărat negociată și stipulată de către părți la încheierea sau modificarea contractului individual de muncă.

 

Elaborarea proiectelor de acte normative

 

Este bine cunoscut că sindicatele au dreptul să participe la elaborarea proiectelor de acte normative, dar doresc să aflu care lege prevede acest drept?

Maria Pripa, Strășeni

 

Participarea sindicatelor la elaborarea proiectelor de acte nor­mative este una din cele mai eficiente metode de protejare a drep­turilor și intereselor membrilor săi. Acest drept al sindicatelor este specificat în mai multe acte legislative.

De exemplu, art. 14 din Legea sindicatelor dispune că sindicate­le sunt în drept să participe la elaborarea proiectelor de programe privind dezvoltarea social-economică, a proiectelor de legi și de alte acte normative în domeniul remunerării muncii, asigurării so­ciale, formării prețurilor, ocrotirii sănătății, egalității de șanse și de tratament între bărbați și femei și în alte domenii ce țin de mun­că și dezvoltarea social-economică. În cadrul autorităților publice, sindicatul își realizează acest drept prin structurile sale de nivelul respectiv.

Sindicatul, în calitatea sa de reprezentant al salariaților, potrivit art. 42 din Codul muncii, poate să participe la elaborarea proiecte­lor de acte normative la nivel de unitate în domeniul social-econo­mic, aceasta fiind ca o formă de realizare a drepturilor salariaților de a participa la administrarea unității.

Sindicatele participă la elaborarea proiectelor de acte normati­ve preponderent în cadrul parteneriatului social prin intermediul negocierilor colective.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor