23 septembrie 2023
Chisinau
Economie

Salariul minim pe țară pentru anul 2023 va fi de doar 4000 de lei

Loading
Economie Salariul minim pe țară pentru anul 2023 va fi de doar 4000 de lei
Salariul minim pe țară pentru anul 2023 va fi de doar 4000 de lei
Vocea poporului

Membrii Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective (CNCNC) s-au întrunit, recent, într-o nouă ședință.Subiectul principal discutat de Comisie a fost stabilirea salariu­lui minim pe țară de la 1 ianuarie 2023.

Deși Confederația Națională a Sindica­telor  din Moldova (CNSM) și Confederația Națională a Patronatului au expus viziuni­le privind cuantumul propus pentru sala­riul minim, respectiv, sindicaliștii au propus 5000 de lei, care ar reprezenta 50% din sa­lariul mediu prognozat, iar patronatele au anunțat că susțin acest cuantum, dar există rezerve în privința unităților economice care aplică sistemul tarifar de salarizare, Ministe­rul Finanțelor nu a dat curs solicitării sindi­catelor.

Estimările autorităților arată că impac­tul bugetar al acestei creșteri ar depăși un miliard de lei, ceea ce autoritățile nu își pot permite pentru a acoperi cheltuielile nece­sare sectorului bugetar. Subiectul în cauză a fost dezbătut pe larg. Sindicatele însă au criticat propunerea respectivă și au prezen­tat mai multe argumente în favoarea creșterii nivelului salariului minim.

 

„Dorim o creștere nu doar cantitativă, dar și calitativă”

„Ne dorim nu doar o creștere cantitativă a salariului, ci și o creștere calitativă. Primul motiv este ca salariul minim să poată oferi angajatului posibilitatea de a beneficia de o pensie minimă. Or, în prezent, un salariat care primește 3500 de lei nu poate benefi­cia de o pensie minimă reieșind din calculele salariale, dar statul compensează diferența. Al doilea motiv este că salariul minim, în sfârșit, în Republica Moldova trebuie să re­prezinte 50% din salariul mediu prognozat. Al treilea motiv este inflația extrem de mare, care în prezent constituie 34%. Aceasta tre­buie luată în considerare la creșterile salari­ale, mai ales că, chiar dacă ar fi o creștere de 34%, aceasta ar însemna o indexare, dar nu o majorare”, a afirmat Igor Zubcu, președintele CNSM.

Acest argument a fost susținut și de că­tre Sergiu Sainciuc, vicepreședinte al CNSM. „De vreme ce suntem țară candidată pentru aderare la UE, evident că ar trebui să mer­gem pe această cale, nu cu un salariu minim care este acum, dar măcar cum este la veci­nii noștri, în România. Este o problemă care există de ceva timp, dar nu cred să fie un impediment pentru sectorul real, că nu pu­tem să majorăm salariul, că nu vom avea de unde plăti. E puțin și 5000, nu mai vorbim de 4000 de lei”, a menționat Sergiu Sainciuc.

 

Lipsă de specialiști

Un alt argument adus de sindicate pen­tru a majora salariul minim este lipsa de specialiști, care migrează spre alte domenii mai bine plătite.

„Dacă, acum câțiva ani, domeniul pe care îl reprezint era unul atractiv, cu un sa­lariu bun, astăzi avem un deficit de cadre de circa 20 la sută. Ce ar însemna asta? Că în domeniul energetic, unde lucrărilesunt normate, și unde ar trebui ca aces­tea să fie făcute de zece oameni, ele se îndeplinesc de șapte persoane. Salariile concurenților sunt mai atractive și avem un furt de cadre bine pregătite, care au lucrat în ramură câte 10-15 ani și au o pregătire profesională bună”, a relevat Margareta Strestian, președinta Federației Sindica­telor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova (FSCRE).

În context, Marcel Spatari, ministrul Mun­cii și Protecției Sociale, a spus că majorarea salariului minim pe țară până la 5000 de lei ar putea fi posibilă în două trepte, în calita­te de alternativă, de exemplu, din 1 ianuarie – 4000 de lei și revizuirea acestui cuantum către 1 iulie. Propunerea nu a fost susținută de sindicate.

Pe ordinea de zi a ședinței au figurat mai multe subiecte, cum ar fi cel cu privire la situația unităților economice în care sta­tul deține cote părți, asigurarea respectării Legii insolvabilității, cu privire la stimularea locurilor de muncă decente la sate și imple­mentarea Parteneriatelor Locale de Ocupare ca instrument inovativ de creare a locurilor de muncă la nivel local.

De asemenea, în cadrul ședinței a fost prezentată aplicația mobilă „Drepturile salariaților”, lansată de CNSM cu suportul Organizației Internaționale a Muncii.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand