27 iunie 2022
Chisinau
Social

Republica Moldova ar putea introduce conceptul de salariu minim pe țară

Loading
Social Republica Moldova ar putea introduce conceptul de salariu minim pe țară
Republica Moldova ar putea introduce conceptul de salariu minim pe țară
Vocea poporului

Salariul minim pe țară ar putea fi unificat pentru sectorul public și cel pri­vat. Un astfel de proiect de lege a fost elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

Autorii proiectului susțin că în prezent nu avem o claritate referitor la salariul minim stabi­lit pe țară, fiind mai multe salarii minime (în sectorul real, sectorul bugetat ș. a.), iar salariul minim stabilit prin Hotărârea Guvernu­lui 550/2014 nu este unul aplica­bil. Pentru aceasta, este necesară unificarea și stabilirea unui sa­lariu minim pe țară pentru toa­te sectoarele, atât public, cât și privat.

Totodată, potrivit autorilor proiectului de lege, se atestă o diferențiere mare între salariile conducătorilor întreprinderilor de stat, ai celor cu capital majo­ritar de stat şi ai întreprinderilor monopoliste și lefurile angajaților din aceste întreprinderi. Astfel, se propune modificarea cuantu­murilor lunare ale salariilor, pre­cum și limitarea premiilor pentru această categorie de salariați cu până la trei salarii medii lunare per ansamblu pe unitatea con­dusă, ceea ce, în opinia autorilor, va diminua discrepanța excesi­vă dintre salariul conducătoru­lui și salariul altor categorii de angajați.

De aceea, se propune modifi­carea articolului 24 din Legea sa­larizării, cu limitarea indemniza­ţiei lunare pentru reprezentanții statului în organele de conduce­re, de până la 0,5 din mărimea salariului minim pe ţară.

„De asemenea prin acest pro­iect se propune reglementarea salarizării angajaţilor din insti­tuţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medica­lă”, se menționează în nota in­formativă a proiectului de lege. Prezenta lege ar urma să intre în vigoare la 1 iulie 2022.

 

Opinia sindicatelor

Confederația Națională a Sin­dicatelor din Moldova (CNSM) susține acest proiect de lege, însă vine cu propuneri de modificare a unor prevederi din document. Potrivit CNSM, salariul minim pe țară trebuie să fie negociat de către partenerii sociali la nivel național și să se stabilească anu­al, în funcție de salariul mediu lunar pe economie pentru anul precedent, nu mai târziu de 1 mai, prin convenție colectivă la nivel național.

De asemenea, cuantumul sa­lariului minim pe țară, aprobat prin convenție colectivă la nivel național, să se extindă pentru toți angajatorii și salariații din țară prin hotărâre de Guvern. Totoda­tă, în cazul în care până la 1 mai salariul minim pe țară nu este aprobat prin convenție colectivă la nivel național, acesta se va sta­bili prin hotărâre de Guvern după consultarea partenerilor sociali, fiind indexat, cel puțin, în funcție de evoluția indicelui prețurilor de consum în anul precedent.

„Această propunere are ca scop acordarea dreptului parte­nerilor sociali de a negocia sa­lariul minim la nivel național și de a stabili cuantumul acestuia prin convenție colectivă”, se pre­cizează în avizul CNSM semnat de președintele Igor Zubcu și expediat Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

Cu referire la proiectul de hotărâre de Guvern cu privire la modificarea și abrogarea unor hotărâri ale Guvernului (număr unic 291/MMPS/2022), CNSM nu susține excluderea preve­derilor ce vizează Anexa nr. 4, deoarece, potrivit sindicatelor, acest fapt va lichida fundamen­tele pentru utilizarea și aplicarea sistemelor tarifare de salarizare, precum și va fi exclusă posibi­litatea diferențierii salariilor în funcție de nivelul de calificare, de atribuții, de responsabilitățile pe care le are salariatul la locul de muncă.

„De asemenea, coeficienții respectivi sunt recomandabili și pot fi utilizați în funcție de posibilitățile financiare ale unităților economice. Mai mult de­cât atât, după consultările cu mai multe unități economice în care se utilizează sistemele tarifare de salarizare și coeficienții vizați de anexa în cauză, constatăm o poziție univocă – respingerea propunerii de abrogare a respec­tivei anexe”, se precizează în avi­zul sindicatelor.

Avizul CNSM conține și alte propuneri de modificare a re­spectivului proiect de lege.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor