25 iunie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Refuzul de angajare din cauza copiilor mici este interzis. Medierea judiciară la încheierea contractului de muncă

Loading
Cetăţeanul şi legea Refuzul de angajare din cauza copiilor mici este interzis. Medierea judiciară la încheierea contractului de muncă
Refuzul de angajare din cauza copiilor mici este interzis. Medierea judiciară la încheierea contractului de muncă
agora.ru
Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze. Linia fierbinte la tel.: 0 800 800 20 (luni şi joi de la 14.00-16.00).

 

Ion PREGUZA

expert

în Departamentul juridic al CNSM

 

Refuzul de angajare din cauza copiilor mici este interzis

 

Pentru a fi angajată în serviciu, mi s-a cerut să prezint mai multe documente, inclusiv certificatul privind existența copiilor minori. Însă, după prezentarea acestui docu­ment, prin care am confirmat faptul că sunt mamă a trei copii minori, dintre care unul are doar trei ani, solicitarea mea de a fi angajată a fost respinsă. Am impresia că pre­zentarea certificatului solicitat de către angajator a de­cis soarta angajării mele în serviciu. Vă rog să-mi spuneți dacă am avut dreptul să nu prezint acest certificat și dacă angajatorul a procedat corect?

Rodica Zadarojnâi, Chișinău

 

Încadrarea în câmpul muncii se face, de regulă, potrivit cerințelor pieței muncii prin dialog sau, mai bine spus, prin negocieri dintre angajator și persoana care solicită un loc de muncă. În același timp, art. 47 din Codul muncii specifică anumite garanții la încadrarea în câmpul muncii, și anume: interzicerea refuzului neîntemeiat de an­gajare, interzicerea oricărei discriminări și posibilitatea contestării în instanța de judecată a refuzului neîntemeiat la angajare.

Unele garanții la angajare sunt indicate și în art. 247 din Codul muncii, care se referă inclusiv la persoanele cu copii în vârstă de până la patru ani.  Potrivit normei date, refuzul de angajare pentru motive de existență a copiilor în vârstă de până la patru ani este interzis.

Același articol din Codul muncii dispune că refuzul de angajare a unei persoane cu copil în vârstă de până la patru ani din alte cauze trebuie să fie motivat, angajatorul informând în scris persoana în cauză în decurs de cinci zile calendaristice de la data înregistrării în unitate a cererii de angajare.

Potrivit legislației naționale, la angajarea persoanelor cu copii în vârstă de până la patru ani, angajatorul nu este în drept să insiste asupra prezentării unui document privitor la existența copiilor mici, adică certificatul de naștere al copilului. Or, astfel de solicitare de către angajator constituie o încălcare a art. 57, alin. (2) din Codul muncii, care dispune că se interzice angajatorilor să ceară de la per­soanele care se angajează alte documente decât cele prevăzute de actele legislative.

În contextul garanțiilor la angajare, menționăm faptul că, potrivit condițiilor generale, depunerea cererii de angajare pentru încadrare în câmpul muncii nu este prevăzută de lege. Însă, la angajarea unei persoane cu copil în vârstă de până la patru ani, din partea aceste­ia este necesară depunerea cererii de angajare, deoarece aceasta (cererea), are o importantă considerabilă pentru informarea, scrisă, a solicitantului, în decurs de cinci zile calendaristice de la data înre­gistrării ei, în cazul refuzului de angajare.

 

Medierea judiciară la încheierea contractului de muncă

 

Am auzit vorbindu-se despre mediere judiciară în cazul unor raporturi civile. Doresc să aflu dacă această proce­dură se aplică și în cazul divergențelor la încheierea con­tractului individual de muncă și dacă ea este obligatorie sau nu?

Tatiana Vulpe, Călărași

 

Medierea judiciară, potrivit art. 1821 din Codul de procedu­ră civilă, este o modalitate obligatorie de soluționare amiabilă a pretențiilor adresate instanței judecătorești, cu ajutorul și sub con­ducerea acesteia, în cazurile ce țin de: protecția consumatorilor; liti­giile de familie; litigiile privind dreptul de proprietate asupra bunu­rilor între persoane fizice și/sau juridice de drept privat; litigiile de muncă și altele, specificate în acest articol din Codul civil.

Plenul Curții Supreme de Justiție, prin Hotărârea nr. 9 din 22.12.2014, a menționat că divergențele apărute în cadrul înche­ierii, modificării sau încetării contractului individual de muncă sunt litigii de muncă și se încadrează în categoria de cauze prevăzute la art.1821 din Codul de procedură civilă alin.(1), pentru care se aplică obligatoriu procedura medierii judiciare.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand