28 septembrie 2022
Chisinau
Economie

Proiect de lege pentru liberalizarea pieţei produselor petroliere

Loading
Economie Proiect de lege pentru liberalizarea pieţei produselor petroliere
produse-petroliere

Foto: flickr.com

Un proiect de modificare şi completare a Legii privind piața produselor petroliere a fost înaintat Guvernulu­lui spre aprobare. Potrivit reprezentanţilor Ministerului Economiei, documentul are scopul de a fa­cilita activitatea de între­prinzător prin admiterea de noi companii pe această piaţă, precum şi de a redu­ce cheltuielile operatorilor de pe piaţa respectivă.

 

Proiectul de lege prevede ex­cluderea obligativităţii ca im­portatorii de produse petroliere principale să dispună de depozite proprii sau închiriate pentru păs­trarea unor volume de minimum 5000 de metri cubi de aseme­nea produse. Totodată, pentru importatorii de gaz lichefiat se propune să fie anulată obligati­vitatea de a avea depozite proprii sau închiriate pentru păstrarea unui volum minim de 150 de me­tri cubi de acest tip de gaz. Do­cumentul vizează şi excluderea condiției ca aceşti importatori să dispună de capital propriu în sumă de opt milioane de lei.

Proiectul mai propune exone­rarea licențierii importurilor de produse petroliere pentru con­sum propriu al entităților econo­mice (gospodării agricole, com­panii de transport etc.), dar fără drept de comercializare pe piața internă. Aceasta va fi înlocuită printr-un sistem de notificare privind volumele și tipul de pro­dus ce urmează a fi importat și prin completarea unei declarații pe propria răspundere a agentu­lui economic implicat în astfel de operațiuni.

Specialiştii sunt de părere că modificările propuse vor avea un impact benefic atât asupra consumatorilor, cât și a mediului de afaceri prin eliminarea barie­relor de penetrare pe piață, limi­tarea practicilor abuzive de for­mare a prețurilor şi excluderea carențelor existente în mediul concurențial. Eforturile depuse în această direcţie vor fi conti­nuate până la liberalizarea tota­lă a pieței produselor petroliere, conform principiilor economiei de piață.

Astfel, în scopul evitării unor volatilități majore pe piața pro­duselor petroliere, se propune ca prețurile maxime de comer­cializare cu amănuntul şi cu ri­dicata a produselor petroliere principale să fie calculate în baza cotațiilor Platt’s Mediterranean. Aceste cotaţii reprezintă prețurile de referință pentru majorita-tea tranzacțiilor cu produse pe­troliere din zonă.

Totodată, proiectul include prevederi ce oferă Agenţiei Na­ţionale pentru Reglementare în Energetică dreptul de a interveni în stabilirea plafoanelor marje­lor în cauză atunci când rata de schimb va înregistra modificări mai mari de trei la sută de la rata de referință anterioară.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor