20 iulie 2024
Chisinau
Economie

Producătorii agricoli nu sunt lăsaţi în voia sorţii

Loading
Economie Producătorii agricoli nu sunt lăsaţi în voia sorţii
Producătorii agricoli nu sunt lăsaţi în voia sorţii

 

[wp-_ad_camp_1]

 

producatroi-de-mere

Foto: agroconect.md

Banca Europeană de Investiţii va oferi Republicii Moldova un îm­prumut de 120 de milioane de euro pentru implementarea proiectului „Livada Moldovei”. Proiectul de lege privind ratificarea contractu­lui de finanţare a fost aprobat, pe 26 august, de Guvern, informează MOLDPRES.

 

Proiectul va fi implementat pe o peri­oadă de cinci ani. Ministrul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Vasile Bumacov, a declarat, la şedinţa Guvernului, că printre beneficiarii proiectului vor fi aproximativ 300 de agenţi economici şi circa 52 de mii de gospodării ţărăneşti care activează în sectorul horticol din Moldova.

Proiectul în cauză urmăreşte crearea condiţiilor favorabile pentru restructura­rea lanţului valoric al sectorului horticol din Republica Moldova şi oferirea noilor oportunităţi de finanţare în condiţii avan­tajoase a agenţilor economici.

Obiectivele generale ale proiectului vi­zează în particular dotarea cu sisteme de irigare şi antigrindină a livezilor, moder­nizarea şi tehnologizarea proceselor post-recoltare şi procesare a producţiei hortico­le, dezvoltarea infrastructurii post-recoltă pentru produsele în stare proaspătă, dez­voltarea pepinierelor pentru producerea materialului săditor autohton, îmbunătă­ţirea controlului sanitar şi fitosanitar, di­versificarea pieţelor de desfacere.

Potrivit datelor Ministerului Agricultu­rii şi Industriei Alimentare, producţia hor­ticolă în stare proaspătă a asigurat în anul 2013 circa 15% din veniturile de export, devansând la acest capitol toate celelalte sectoare ale economiei. În ultimii 10 ani, valoarea exporturilor produselor sectoru­lui horticol a sporit de 4,3 ori, depăşind rata creşterii exporturilor totale.

Totodată, producătorii agricoli din sec­torul horticol vor beneficia şi de granturi în valoare de 17,8 milioane de lei din par­tea Băncii Mondiale.

Potrivit lui Vasile Bumacov, cu ajutorul resurselor financiare oferite, dar şi a in­vestiţiilor proprii de 27,4 milioane de lei, cinci grupuri de producători vor procura frigorifere pentru păstrarea fructelor şi legumelor, linii de spălare şi calibrare a fructelor, linii de sortare şi împachetare.

„În prezent nu contează doar calitatea produselor, ci şi cantitatea acestora. Aso­cierea producătorilor agricoli în grupuri va permite livrarea constantă pe piaţă a unor volume mari de fructe şi legume”, a declarat Bumacov. Programul de granturi a fost lansat în aprilie 2014. Suma unui grant reprezintă 50% din investiţiile pen­tru frigorifere, linii de spălare şi calibrare, linii de sortare şi împachetare.

„Ideea proiectului este că doar prin asociere producătorii agricoli vor putea deveni competitivi pe piaţa locală şi exter­nă”, a menţionat Olga Sainciuc, manager de program la Banca Mondială.

Recent, a fost lansată şi cea de-a doua rundă de selecţie a dosarelor pentru pro­gramul investiţional post recoltare „Faci­litarea accesului la pieţele de desfacere”. Grupurile de producători care doresc să participe pot depune dosarele la Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură până la 30 octombrie 2014. Bugetul Pro­gramului de granturi este de şapte milioa­ne de dolari şi va fi realizat până în 2017.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand