15 aprilie 2021
Chisinau
Social

Procesul de elaborare a standardelor ocupaţionale ar putea fi reluat

Loading
Social Procesul de elaborare a standardelor ocupaţionale ar putea fi reluat

După o pauză de câțiva ani, comitetele sectoriale pentru formare profesională din ţara noastră îşi propun să reia, în acest an, activitatea de elabora­re a standardelor ocupaţionale pentru profesiile muncitoreşti.

comitete-sectoriale

Leonard Palii, preşedintele Co­mitetului Sectorial AgroindVET, a precizat că în anul curent aceste comitete vor primi finanţare din bugetul de stat, în special, pentru elaborarea standardelor ocupa­ţionale, care vor sta la baza în­tocmirii curriculelor disciplinare pentru învăţământul profesional tehnic. Conform normelor în vi­goare, de îndată ce sunt elabora­te, standardele ocupaţionale sunt publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi devin obli­gatorii pentru factorii ministeriali.

Drept urmare, membrii Comi­tetului Sectorial AgroindVET au început elaborarea mai multor proiecte în baza cărora vor solicita finanţare. Aceasta va fi destinată întocmirii standardelor ocupaţio­nale, pregătirii experţilor implicaţi în acest proces, pilotării în conti­nuare a sistemului de formare profesională continuă, iniţierii şi dezvoltării dialogului social.

Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și