22 iunie 2024
Chisinau
Social

Piața muncii și aplicarea Pilonului European al Drepturilor Sociale

Loading
Social Piața muncii și aplicarea Pilonului European al Drepturilor Sociale
Piața muncii și aplicarea Pilonului European al Drepturilor Sociale
sindicate.md

Sindicaliști din șapte țări, între care Spania, Portugalia, Franța, Lituania, Germania, Bulgaria, Cipru, inclusiv Republica Moldova și România, au participat, în perioada 16-18 fe­bruarie, la un seminar, la Chișinău, cu genericul „O piață a muncii mai incluzivă prin dialog social și apli­carea Pilonului European al Dreptu­rilor Sociale”.

Întrunirea s-a desfășurat timp de trei zile, perioadă în care participanții au abordat subiecte ce țin de piața muncii, incluziunea pe piața muncii, inclusiv a persoanelor cu dizabilități, poziția partenerilor sociali, care ar trebui să fie colaborarea cu organizațiile neguvernamentale pentru o piață a muncii mai incluzivă, dar și rolul sindicatelor în asi­gurarea condițiilor pentru realizarea acestui deziderat.

Igor Zubcu, președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, a fă­cut o trecere în revistă a istoricului CNSM, a rolului acesteia, a vorbit despre obiecti­vele și planurile trasate, dar și succesele pe care le-a obținut de-a lungul anilor.

 

Rolul structurii tripartite

„Aceste întrevederi sunt un prilej foar­te bun de a face un schimb de practici. Este important ceea ce facem și vreau să mulțumesc tuturor colegilor, membrilor EZA (Centrul European pentru Problemele Angajaților). Simțim suportul și spri­jinul dumneavoastră. Este o onoare pentru noi să facem parte din familia EZA, pen­tru că împărtășim aceleași valori creștine, ale democrației, ale sindicalismului modern, bazat pe principiile democrației și ale dialogului social”, a menționat Igor Zubcu.

De asemenea, participanții la seminar au fost familiarizați cu activitatea Comisiei naționale pentru consultări și negocieri co­lective, care este rolul acesteia, obiectivele pe care le urmărește, cadrul legal național în materie de parteneriat social, constrân­gerile cu care se confruntă partenerii sociali etc. Totodată,  participanții au fost informați despre programele de instruire și formare sindicală desfășurate în cadrul Institutului Muncii.

Un loc aparte în cadrul seminarului i-a revenit Pilonului European al Drepturilor Sociale. Acesta a fost semnat de către Con­siliul UE, Parlamentul European și Comisia Europeană, în cadrul Summit-ului social pentru creștere și locuri de muncă echita­bile de la Göteborg (Suedia), la 17 noiem­brie 2017. Documentul este menit să ofere drepturi noi și mai eficiente pentru cetățeni, având la bază 20 de principii esențiale, structurate în trei categorii: egalitatea de șanse și accesul la piața muncii; condiții de muncă echitabile; protecția socială și inclu­ziunea socială.

La bază și la latitudinea partenerilor so­ciali – vorbim de Guvern, patronate și sin­dicate – rămâne dialogul social, avea să declare, pentru ziarul „Vocea poporului”, Bogdan Hossu, președintele Confederației Naționale Sindicale „Cartel ALFA” din România.

Evident, cu cât mai bine va fi folosit acest dialog social, cu atât construcția legislativă, cu prioritate, și stabilitatea legislativă va fi mult mai bună pentru fiecare țară. În momentul respectiv este o participare ac­tivă și se încearcă prin dialog eliminarea conflictelor potențiale între partenerii soci­ali. Incluziunea este o chestiune mult mai separată, ținând cont de faptul că sunt pro­bleme de marginalizare a unor categorii de cetățeni cu aspecte diferite, plecând de la probleme legate de persoane cu handicap, care sunt excluse din piața muncii, a relevat liderul sindical român.

„Din ceea ce ni s-a raportat, la dumnea­voastră, unele măsuri guvernamentale, deși au avut o paletă relativ largă, nu au reușit să ajungă la cetățeanul de rând. Structu­rile societății în ansamblu au fost foarte puțin antrenate, fie că vorbim aici de ONG-uri, de Guvern etc. Avem înregistrate doar6-7 persoane cu handicap care sunt înca­drate în câmpul muncii. Este foarte puțin, dacă am raporta la numărul total. Îngrijo­rătoare este și migrația populației. Aici, Gu­vernul trebuie să vină cu politici clare, de stimulare, de creare a locurilor de muncă, de politici de ocupare. Astfel încât fiecare cetățean să-și găsească o sursă de câștig, care să-i permită să ducă o viață decentă, dacă se dorește cu adevărat stabilizarea populației și nu o migrație permanen­tă cu efect negativ asupra tuturor. Pentru că o persoană care migrează înseamnă o investiție pierdută de statul respectiv, care a investit în el”, a conchis Bogdan Hossu.

Seminarul a fost organizat de către In­stitutul de Formare Economică și Socială (IFES) din România în parteneriat cu Centrul European pentru Problemele Angajaților (EZA), cu sprijinul Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM).

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand