22 iulie 2024
Chisinau
Social

Peste 700 de alolingvi adulţi din ţara noastră vor învăţa gratuit limba română

Loading
Social Peste 700 de alolingvi adulţi din ţara noastră vor învăţa gratuit limba română
Peste 700 de alolingvi adulţi din ţara noastră vor învăţa gratuit limba română
alolingvi

Foto: antem.org

 

Peste 700 de alolingvi adulţi din ţara noastră, angajaţi ai instituţiilor bugetare, vor în­văţa gratuit, în anul de studii 2015-2016, limba română în cadrul unui program imple­mentat de Asociația Națională a Trainerilor Europeni din Moldova (ANTEM).

 

Lucia Cucu, directorul ANTEM, a menţionat, la un eveniment re­cent, că, în acelaşi timp, alte 150 de persoane din regiunea trans­nistreană a ţării noastre vor însuşi limba de stat prin intermediul unui program de învăţare la distanţă.

„Deşi peste 5000 de alolingvi au beneficiat deja de astfel de cursuri, an de an, solicitările din partea do­ritorilor de a le urma depăşesc cifra de 3000, care nici măcar nu reflec­tă situaţia în întregime”, a consta­tat Lucia Cucu.

Cunoaşterea limbii române le oferă reprezentanţilor minorităţi­lor naţionale acces pe piaţa mun­cii, dar şi la informaţii din orice domeniu de activitate, a constatat în acelaşi context Elena Beleaco­va, directorul general al Biroului Relații Interetnice. În timpul apro­piat, membrilor Guvernului le va fi propus spre aprobare proiectul Strategiei naţionale de integrare a minorităţilor naţionale, document care ar putea să impulsioneze pro­cesul de învăţare a limbii oficiale de către alolingvi, a accentuat Ele­na Beleacova.

Programul ANTEM de instruire lingvistică a minorităţilor naţionale este un bun exemplu de transpune­re în practică a principiului legat de respectul pentru diversitate în baza căruia funcționează Oficiul Înaltu­lui Comisar pentru Minoritățile Naționale OSCE de la Haga. Hen­rik Villadsen, directorul oficiului în cauză, a apreciat în cadrul aceluiaşi eveniment că OSCE sprijină finan­ciar acest program şi va continua să-l susţină şi în viitor.

La rândul său, Corina Fusu, mi­nistrul Educaţiei, a declarat pentru „Vocea poporului” că se gândeşte la un program complex prin care alo­lingvilor să le fie oferite cursuri de predare a limbii române de calita­te, dar şi la un preţ accesibil. Dânsa a subliniat că mai multe structuri subordonate instituţiei pe care o conduce sunt preocupate de aceeaşi problemă ca şi ANTEM.

Resursele de care dispune AN­TEM sunt cam modeste, iar repre­zentanţii Ministerului Educaţiei se gândesc cum să le complementeze, a apreciat Corina Fusu. În prezent, cursuri de predare a limbii române pentru alolingvii adulţi mai sunt organizate la Universitatea Pedago­gică de Stat „Ion Creangă” din Chi­şinău, la Universitatea de Stat din Moldova, dar şi la Centrul de Cul­tură şi Asistenţă Didactică „Casa Limbii Române”. De menţionat că ANTEM este în prezent singura or­ganizaţie care oferă doritorilor po­sibilitatea de a învăţa limba română la distanţă. În acest moment, prin intermediul metodei respective în­suşesc gratuit limba oficială a ţării noastre peste 200 de persoane.

Totodată, în acest an, ANTEM va aplica şi metoda combinată de in­struire – tradițională sau în sala de studii și la distanță – în cazul a 150 de beneficiari, înscriși la nivelul B2 de învăţare a limbii române prin in­termediul cursurilor organizate de ANTEM. Metoda combinată a fost testată cu succes în anul de studii 2014-2015.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand