27 septembrie 2022
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Partenerii sociali și echilibrul de interese

Loading
Cetăţeanul şi legea Partenerii sociali și echilibrul de interese
Partenerii sociali și echilibrul de interese
jimcdn.com

Este bine știut că, în cadrul raporturilor colective de muncă, trebuie să existe un echilibru de interese între partenerii sociali. Vă rog să ne spuneți cum poate fi menținut acest echilibru de interese și dacă la legislația în vigoare  ar fi necesar să se facă unele modificări, com­pletări în acest sens?

Victor Panciu, Chișinău

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze. Linia fierbinte la tel.: 0 800 800 20 (luni şi joi de la 14.00-16.00).

 

Ion PREGUZA

expert

în Departamentul juridic al CNSM

 

Modul în care sunt reglementate raporturile colective de mun­că este de o importanță deosebită, dat fiind faptul că libertatea de asociere și parteneriatul social sunt privite peste tot în lume, inclu­siv în cadrul unor organizații internaționale de prestigiu, de exemplu, Organizația Internațională a Muncii, Uniunea Europeană și altele, ca fiind componente fundamentale ale unei societăți democratice.

În cadrul raporturilor colective de muncă, echilibrul de interese tre­buie să funcționeze între partenerii sociali la toate nivelurile (de uni­tate, teritorial, național–ramural și național–interramural). Or, în cazul în care interesele partenerilor sociali sunt în dezechilibru, se ajunge la situații sau stări conflictuale, acțiuni de protest și la alte urmări ne­gative nu numai pentru partenerii sociali, dar și pentru societate în ansamblu.

Pentru menținerea unui echilibru de interese în materia raportu­rilor colective de muncă, este necesară funcționarea eficientă a unui sistem de parteneriat social.

În prezent, cadrul legal al parteneriatului social în Republica Mol­dova este asigurat, în primul rând, de Codul muncii (CM). Astfel, po­trivit art. 15 din CM, parteneriatul social este definit ca un sistem de raporturi stabilite între salariați (reprezentanții salariaților), angaja­tori (reprezentanții angajatorilor) și autoritățile publice respective în procesul determinării și realizării drepturilor și a intereselor sociale și economice ale părților. Cu referire la reglementările raporturilor co­lective de muncă cuprinse în CM, acestea, pe parcursul anilor, după adoptarea CM în 2003, au suportat numeroase modificări și comple­tări determinate de necesitatea perfecționării legislației în domeniu. Însă acest proces mai continuă.

 

Legislația muncii reprezintă un proces continuu, care evoluează în contextul integrării europene

 

În ultimul timp, apar tot mai multe sugestii de modificare a pre­vederilor CM. În acest sens, sindicatele susțin și întreprind numeroa­se măsuri ce țin de competență, în vederea acomodării caracterului protectiv al normelor legislației muncii la exigențele competitivității proceselor economice. Reprezentanții businessului consideră că legislația muncii trebuie să devină mai flexibilă, mai atractivă pentru mediul de afaceri.

Faptul că Republica Moldova a pornit pe drumul integrării eu­ropene, aceasta determină necesitatea armonizării în continuare a legislației naționale cu normele dreptului european. Or, perfecționarea legislației muncii reprezintă un proces continuu, care evoluează în contextul integrării europene.

Totodată, din intenția de a preveni un dezechilibru de interese în materia reglementării raporturilor de muncă, în prezent pot fi notate mai multe luări de poziție ale sindicatelor (participare la elaborarea proiectelor de legi și a altor acte normative în vederea perfecțio-nării legislației muncii, consultări reciproce, negocieri în problemele ce țin de interesele partenerilor sociali, neadmiterea diminuării drep­turilor și garanțiilor de muncă ale salariaților etc.).

Pornind de la menirea constituțională a sindicatelor, ele nu vor accepta inițiativele de modificare a legislației sau abordările cu un caracter predominat speculativ și vor aborda problema în mod con­secvent, pentru a nu se diminua drepturile salariaților sau menirea socială a dreptului muncii.

În sfârșit, esența parteneriatului social este de a efectua măsuri comune și concrete menite să asigure echilibrul de interese, protecția socială a salariaților, promovarea încrederii reciproce a partenerilor sociali pentru a face mai flexibilă organizarea muncii și pentru asigurarea stabilizării situației social-economice.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor