12 august 2022
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Parteneriatul social vs. concedierea pensionarilor

Loading
Cetăţeanul şi legea Parteneriatul social vs. concedierea pensionarilor
Parteneriatul social vs. concedierea pensionarilor
click.ro

Sunt administrator al unei societăți cu răspundere limi­tată. Întreprinderea preconizează concedierea a două persoane care dețin statut de pensionar pentru limită de vârstă. Organizație sindicală la întreprindere nu avem, însă, în timpul apropiat, e posibil să se constituie. Pentru evitarea oricăror dubii în procesul de concediere a aces­tor persoane, rog să ne spuneți: care sunt particularitățile aplicării prevederilor art. 87 din Codul muncii referitoa­re la solicitarea opiniei consultative în cazul concedierii salariaților? Cum se preavizează salariatul, sub semnătu­ră, despre concediere, în cazul în care acesta refuză să de­pună semnătura în acest sens?

Vladimir Cosataev, Rezina

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze. Linia fierbinte la tel.: 0 800 800 20 (luni şi joi de la 14.00-16.00).

 

Ion PREGUZA

expert

în Departamentul juridic al CNSM

 

Deținerea statutului de pensionar pentru limită de vârstă con­stituie temei de sine stătător pentru desfacerea contractului indi­vidual de muncă în temeiul art. 86, alin. (1), lit. y1) din Codul mun­cii. Or, în temeiul acestei norme, angajatorul este în drept (dar nu obligat) să concedieze salariatul care deține statutul de pensionar pentru limită de vârstă.

Art. 87. din Codul muncii stabilește procedura solicitării opi­niei consultative a organului sindical în cazul concedierii unor salariați.

Și anume, dacă salariatul care deține statut de pensionar pentru limită de vârstă este membru de sindicat, atunci, la concedierea acestuia, angajatorul trebuie să respecte suplimentar cerințele art. 87 alin. (1) din Codul muncii, conform cărora concedierea membri­lor de sindicat în temeiul art. 86 alin. (1)  lit. y1) din Codul muncii poate avea loc doar cu consultarea prealabilă a organului sindical din unitate.

Cu alte cuvinte, la concedierea salariatului membru de sindicat, inclusiv pe motivul deținerii statutului de pensionar pentru limită de vârstă, angajatorul este obligat să solicite doar opinia consul­tativă a organului sindical din unitate. În cazul în care salariatul supus concedierii nu are calitatea de membru de sindicat sau la unitatea respectivă nu este constituită organizație sindicală pri­mară, prevederile alin. (1) ale art. 87 din Codul muncii nu pot fi aplicate de angajator.

Prevederile alin. (2) și alin. (3) ale art.87 din Codul muncii sunt aplicabile doar la concedierea persoanelor alese în organele sin­dicale și neeliberate de la locul de muncă de bază, precum și la concedierea conducătorilor organizației sindicale primare (organi­zatorilor sindicali) neeliberați de la locul de muncă de bază.

Referitor la preavizarea salariatului, menționăm următoarele. Potrivit art. 184, alin. (1) din Codul muncii, angajatorul este obligat să preavizeze salariatul, prin ordin, sub semnătură, despre intenția sa de a desface contractul individual de muncă, cu 14 zile calenda­ristice înainte de concediere pe motivul deținerii de către salariat a statutului de pensionar pentru limită de vârstă (art. 86 alin. (1) lit. y1 din Codul muncii). În această perioadă de preavizare, salariatului i se acordă cel puțin o zi lucrătoare pe săptămână, cu menținerea salariului mediu, pentru căutarea unui alt loc de muncă.

Ordinul angajatorului privind încetarea contractului individual de muncă, potrivit art. 81, alin. (3) din Codul muncii, se aduce la cunoștința salariatului, sub semnătură, cel târziu la data eliberă­rii din serviciu. Refuzul salariatului de a confirma prin semnătură comunicarea ordinului de concediere se fixează într-un proces-verbal semnat de un reprezentant al angajatorului și un reprezen­tant al salariaților.

Faptul că la întreprinderea pe care o administrați nu este con­stituită, deocamdată, organizație sindicală primară, după noi, exclude posibilitatea unei activități eficiente de parteneriat so­cial la nivel de unitate, în vederea realizării drepturilor și intere­selor sociale și economice ale părților. În această ordine de idei, CNSM rămâne dispusă să vă acorde suport în măsura în care lucrurile țin de competența sa.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor