17 august 2022
Chisinau
Social

Pandemia a accentuat punctele slabe care existau în societate, inclusiv inegalitățile și sărăcia

Loading
Social Pandemia a accentuat punctele slabe care existau în societate, inclusiv inegalitățile și sărăcia
Pandemia a accentuat punctele slabe care existau în societate, inclusiv inegalitățile și sărăcia
Vocea poporului

Republica Moldova este una dintre cele mai sărace țări din Europa de Est și se află în to­pul țărilor cu o populație care se micșorează cel mai rapid din lume, înregistrând o pier­dere de 1,8% anual. În baza a trei scenarii de prognozare, chiar scenariul mediu preve­de o descreștere a populației până la 2,4 milioane către anul 2035.

Deși inegalitatea a scăzut în ulti­mii ani, transferurile sociale repre­zintă încă o pondere semnificativă din venitul gospodăriilor. Fluxul mare de migranți moldoveni a dus la o dependență substanțială de remitențe pentru economia Mol­dovei, aflându-se în primele 10 țări cele mai dependente de remitențe din lume. Venitul celor mai sărace gospodării s-a majorat cu 38% în perioada pre-Covid-19, în mare parte din remitențe și asistență so­cială. În același timp, ponderea ce­lor sărăci este de trei ori mai mare în regiunile rurale comparativ cu regiunile urbane, inclusiv în rândul copiilor. Aceste concluzii se conțin în Analiza comună de țară pentru Republica Moldova 2020 a ONU, prezentată recent într-un eveni­ment online.

Potrivit lui Simon Springett, coordonator rezident ONU în Re­publica Moldova, analiza comună de țară pentru Republica Moldova a situației socio-economice este imparțială, independentă, colec­tivă care va servi drept bază pen­tru stabilirea priorităților în cadrul ONU, va alimenta eforturile de mobilizare de resurse și dezvolta­rea de parteneriate de cooperare. Totodată, pentru a oferi asistență ca răspuns la Covid-19, ONU a elaborat peste 25 de evaluări cu privire la impactul pandemiei, dar și un plan detaliat de răspuns eco­nomic și social care a fost inclus în Analiză.

In raport se mai menționează că persoanele defavorizate și vul­nerabile, care sunt adesea lăsate în urmă, nu sunt suficient de bine captate de datele oficiale și rămân invizibile în ceea ce privește ela­borarea politicilor și programelor. Inegalitățile în termeni de gen, apartenența la grupurile etnice și locul de reședință persistă în învățământ. Copiii în regiunile ru­rale învață mai rău ca cei din regiu­nile urbane. Doar 11% dintre copiii cu dizabilități au acces la evalua­rea criterială prin descriptori, la fel și copiii romi.

Liliana Rotaru, președintă a asociației CCF Moldova (Copil, Co­munitate, Familie), a declarat că în țară nu există doar un singur fac­tor al vulnerabilității, ci mai degra­bă o acumulare a acestor factori, care duc la provocări complexe care necesită soluții și intervenții complexe, de altfel acestea tind să devină cronice. Deseori, vulnerabilitățile tind să fie trans­mise de la o generație la alta, să fie istorice și să se acumuleze timp de mulți ani.

Ratele de ocupare a forței de muncă sunt cele mai scăzute în regiune, iar piața muncii se ca­racterizează printr-o discrimina­re substanțială bazată pe gen și vârstă. Ocuparea persoanelor cu dizabilități este de două ori mai joasă decât pentru populația ge­nerală, pe când 36% din persoane­le ce trăiesc cu HIV sunt șomere.

Ambasadorul UE în Moldova, Peter Michalko, a opinat că UE și statele membre ale sale sunt cei mai mari donatori în Republica Moldova, oferind peste un mi­liard de euro în ultimii ani. Din martie anul trecut, o parte sem­nificativă a suportului acordat de UE a fost reorientat către reduce­rea consecințelor pandemiei de Covid-19 și recuperarea socio-economică a țării prin prisma asis-tenței oferite de Echipa Europa.

Potrivit unei declarații a Mem­brilor Comitetului pentru femei din cadrul Consiliului Regional Pan-European (PERC) al Confe-derației Internaționale a Sindica­telor (ITUC), care s-au întrunit re­cent în ședință on-line, se atestă o creștere a nivelului de sărăcie. Pandemia a exacerbat puncte­le slabe care existau în societate, amplificând inegalitățile și a arătat cât este de expusă populația la fragilitatea sistemelor de sănătate publică și lipsa totală a capacității de a răspunde la un astfel de șoc sistemic cum este pandemia de coronavirus.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor