20 iulie 2024
Chisinau
Social

Organizația sindicală a salariaților de la UTM, la 60 de ani

Loading
Social Organizația sindicală a salariaților de la UTM, la 60 de ani
Organizația sindicală a salariaților de la UTM, la 60 de ani
utm.md

Organizația sindicală a salariaților de la Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) împlinește în acest an 60 de ani de la înființare, un prilej pentru a reflecta asupra realizărilor și contribuțiilor la dezvoltarea economiei și a societății în ansamblu. Zeci de ani în care aceasta a evoluat, având în spa­te profesioniști devotați, veterani ai organizației, care au demonstrat un devotament deosebit pentru cauza sindicală.

„Celebrăm nu doar o cifră aritmetica, dar și o istorie bogată, o tradiție de solida­ritate, angajament continuu față de drep­turile și interesele salariaților. Prin prezența tuturor participanților la eveniment adu­cem un omagiu nu doar celor care au fost președinți ai organizației sindicale de la UTM, vicepreședinți, dar aducem un omagiu și viitorului promițător pe care îl construim împreună”, a spus Viorica Ursu, președinta Comitetului sindical al salariaților UTM,  în debutul evenimentului organizat cu prilejul aniversării a 60-a, care a fost marcată pe 7 iunie, cu ocazia Zilei sindicalistului.

La eveniment au participat membri ai administrației UTM, ai CNSM, ai Federației Sindicale a Educației și Științei (FSEȘ), par­teneri importanți din România, membri de onoare ai Organizației sindicale a salariaților de la UTM, dar și personalități din domeniul academic.

utm.md

„Anul 1964 este o dată foarte importan­tă pentru noi. De când ne-am integrat cu Universitatea Agrară din Moldova, vârsta noastră a devenit și mai mare. Ultimii câțiva ani au fost destul de complicați. Am trecut și prin pandemie, războiul din țara vecină, care continuă și acum, ne-a afectat și  pe noi. Organizația sindicală ne-a fost alături și astăzi avem refugiați cazați în cămine­le noastre. Am trecut și printr-o altă criză, care nu a depins de noi, atunci când Gu­vernul a decis comasarea UTM cu Univer­sitatea Agrară și cu alte trei institute. A fost o provocare și pentru noi: ce facem, cum facem. Noi am spus că mergem cu un dia­log deschis pe calea creării unei organizații unice la nivel de universitate, deși legea ne permitea să avem 3-4 organizații sindicale, dar de ce să creăm competiții acolo unde nu este cazul. Or, organizația sindicală tre­buie să fie cât mai consolidată, astfel ca să-și poată cere drepturile, iar noi să cerem ca obligațiunile să fie îndeplinite. Doamna Viorica Ursu a reușit să închege această organizație sindicală”, a menționat rectorul UTM, Viorel Bostan.

„Într-o universitate, cooperarea dintre administrație  și sindicate este o punte foarte importantă, atât pentru dezvoltarea instituției, consolidarea bazei tehnico-ma­teriale  a instituției, cât și pentru rezolva­rea unor probleme sociale pentru angajații universității. Eu îmi aduc aminte practic despre toate organizațiile sindicale din învățământ, în special, despre cum au evo­luat acestea. La UTM, noi am avut parte de o cooperare foarte strânsă între sindicate și administrație, cooperare care întotdeau­na s-a ghidat de contractele colective de muncă,  pe care le semnam anual. Primul Contract colectiv de muncă la UTM a fost semnat cu 30 de ani în urmă, la 24 februarie 1994”, a declarat Ion Bostan, care a fost rec­tor al UTM în perioada 1992–2015.

În prezent, Organizația sindicală a UTM are în componența sa peste 1250 de mem­bri, o parte fiind colegi din cele trei insti­tute de cercetare și de la fosta Universitate Agrară, absorbite de UTM în 2022.

„Astăzi vedem în organizația sindicală a dvs. una model, cu tradiție și istorie. Eu apreciez această colaborare frumoasă, con­structivă între administrația universității și comitetul sindical. Chiar dacă sunt proble­me care necesită efort și implicare, chiar dacă avem și ghionturi uneori din partea administrației, dar daca dorești să ai con­sens cu colegii, găsești aceste căi de nego­cieri, de a aduce cerințele oamenilor pe care îi reprezentăm la negocieri și rezultate”, a spus Ghenadie Donos, președintele FSEȘ, în mesajul său de felicitare.

„Vă doresc să rămâneți sindicaliști până la final, pentru că a fi sindicalist înseamnă a-i ajuta pe cei din jurul vostru să se simtă bine, confortabil, să contribuiți pentru ca acest lucru să se îndeplinească. Ne bucu­ră faptul că anul 2023, fiind declarat anul Organizațiilor Sindicale Primare, a scos în evidență prin concursul pe care l-am reali­zat multe experiențe interesante și frumoa­se. Una din ele este a dumneavoastră, cea din cadrul organizației sindicale primare a UTM, care s-a plasat pe locul I. Mai mult decât atât, a fost o organizație premiantă la o categorie în care am avut cele mai mul­te dosare, or asta înseamnă ceva. Dar într-adevăr ați fost locul I la categoria excelență și creativitate sindicală”, a menționat Lilia Franț, vicepreședintă a CNSM.

În anii 1998–2024, o contribuție substanțială la consolidarea solidarității mem­brilor de sindicat în protejarea intereselor a constituit colaborarea Organizației sin­dicale a UTM în schimbul de experiență cu organizații sindicale ale instituțiilor de învățământ superior din Moldova și cu instituții tehnice similare din România.

În încheierea evenimentului, a fost sem­nat un acord important de colaborare cu Sindicatul salariaților din Universitatea Po­litehnică București, reprezentată de Mihai Buțu, vicepreședinte al Federației Naționale a Sindicatelor „Alma-Mater” din România. Acest acord marchează o nouă etapă în con­solidarea relațiilor și în promovarea schim­bului de bune practici între organizațiile sindicale de ambele părți ale Prutului.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand