23 mai 2022
Chisinau
Social

O strategie ce ar trebui să revoluționeze sistemul de sănătate

Loading
Social O strategie ce ar trebui să revoluționeze sistemul de sănătate
O strategie ce ar trebui să revoluționeze sistemul de sănătate
elpais.com

Pandemia de Covid-19 a demonstrat încă o dată lu­mii întregi cât de important e sistemul de sănătate și că acest domeniu ar trebui să fie prioritar la capitolul finanțare din partea sta­tului, pentru a putea oferi populației servicii medica­le de calitate. De exemplu, cheltuielile pentru ocro­tirea sănătății în Republi­ca Moldova, raportate la Produsul Intern Brut, sunt de 2,2 ori mai mici decât media din UE. Cheltuielile publice pentru sănătate au constituit doar 4,1% din PIB în anul 2019 față de 5,6% în anul 2010.

Dar pentru că lucrurile nu mai pot fi lăsate la voia întâmplării, într-o dinamică negativă, a fost elaborată Strategia Națională de Sănătate pentru anii 2022-2031.

Documentul are șase compo­nente de bază pe care se va axa următorul plan de activitate al Mi­nisterului Sănătății. Printre acestea se numără guvernarea sistemu­lui de sănătate, finanțarea acestu­ia, resursele umane din domeniu, medicamente și dispozitive me­dicale, prestarea serviciilor de să­nătate, sănătatea publică. Cei interesați de detaliile strategiei

vor putea vedea documentul de-acum încolo pe pagina de transparență decizională www.particip.gov.md. Scopul esențial al strategiei este de a dezvolta sistemul național de sănătate în conformitate cu Obiectivele de Dezvoltare Durabilă 2030 (ODD).

 

Șase componente de bază

Proiectul Strategiei Naționale de Sănătate 2031 reprezintă prin-cipalul document de politici publice de planificare strategică pentru sistemul de sănătate, care va cuprinde șase componente de bază în următorii 10 ani.

În linii generale, în următo­rii 10 ani, Ministerul Sănătății își propune să atingă cinci obiective specifice:

  • Dezvoltarea și aplicarea unui proces decizional transparent prin care Ministerul Sănătății și instituțiile sistemului de sănăta­te comunică eficient și accesibil cetățenilor Republicii Moldova și părților interesate despre decizii­le ce urmează să fie luate.
  • Creșterea nivelului de res­ponsabilizare a instituțiilor siste­mului de sănătate pentru acțiuni și inacțiuni în domeniu și comu­nicarea acestora cu regularita­te către toate părțile interesate și cetățenilor.
  • Creșterea nivelului de par­ticipare a părților interesate și cetățenilor în procesul decizional în sănătate și asigurarea partici­pării active și fără constrângeri în cadrul deliberărilor.
  • Fortificarea mecanismelor prin care procesele de reprezen­tare, luare a deciziilor, angajare în instituțiile sistemului de sănă­tate, care sunt angajate în execu­tare și care promovează integrita­tea la toate nivelurile (individual, instituțional și de sistem).
  • Dezvoltarea capacităților sis­temului de sănătate și a instituțiilor medicale în oferirea de soluții in­formate de evidențe și rezulta­te ale cercetărilor științifice care să asigure cel mai bun rezultat, dintre resursele alocate și obiec­tivele stabilite susținute de un sistem robust de monitorizare și evaluare a politicilor.

Referindu-se la Strategia Națională de Sănătate pentru anii 2022-2031, Aurel Popovici, pre-ședintele Federației Sindicale „SĂNĂTATEA”, a pus accentul pe resursele umane.

„Este binevenit faptul că unul dintre pilonii acestei strategii ține de resursele umane. Noi ne dorim ca acțiunile propuse să fie între­prinse cât mai rapid. Angajații din sistem trebuie să fie asigurați cu toate cele necesare ca ei să poată să-și desfășoare activitatea în condiții optime. Încă în anul 2016, a fost adoptată Strategia de dez­voltare a resurselor umane din sis­temul de sănătate pentru perioada 2016-2025. Pe hârtie au fost stipu­late niște lucruri foarte bune, dar aceste idei nu au dat rezultatele așteptate. Acea strategie se baza pe faptul că Organizația Mondia­lă a Sănătății, într-un studiu făcut în 2015-2016, prevestea o lipsă a lucrătorilor medicali în Europa în 2020, cifrată la un milion de persoane”, a menționat liderul sindical.

 

Sindicatele din sănătate pun accentul pe resursele umane

 

Aurel Popovici a menționat faptul că, în condițiile în care există o criză globală de lucrători medicali, e greu să-i reții pe tinerii absolvenți într-un sistem cu salarii mici, cu condiții de muncă grele etc.

„Ne îngrijorează acest lucru și trebuie de întreprins ceva, ca tine-rii să dorească să rămână în siste­mul nostru de sănătate. Motivul este că ei au posibilitatea de a merge să profeseze în alte țări, unde nivelul de salarizare e cu mult mai înalt și sistemul medical este mai dezvoltat”, a spus acesta.

Strategia Națională de Sănă­tate pentru anii 2022-2031 se va afla în dezbateri publice timp de o lună, adică până la finele lunii ianuarie curent, după care va fi prezentat Cabinetului de miniștri, care urmează să-l aprobe.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor