19 iulie 2024
Chisinau
Social

Noul salariu minim garantat în sectorul real trebuie pus în aplicare urgent

Loading
Social Noul salariu minim garantat în sectorul real trebuie pus în aplicare urgent
Noul salariu minim garantat în sectorul real trebuie pus în aplicare urgent
ea.md

Confederația Națională a Sindi­catelor din Moldova (CNSM) și Confederația Națională a Patro­natului din Moldova (CNPM) își exprimă îngrijorarea în legătură cu nepromovarea în ședințele de Guvern a proiectului de Hotărâre elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și supus pro­cesului de avizare, care prevede stabilirea cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real în mărime de 3500 de lei, în­cepând cu 1 februarie 2022.

Părțile mai subliniază că, pe parcursul anului precedent, indice­le prețurilor de consum s-a majo­rat cu tocmai 13,94%. Acest lucru este subliniat într-un demers co­mun expediat premierului Natalia Gavrilița, relevă sindicate.md.

Propunerea de a stabili cuan­tumul minim garantat al salariului în sectorul real în mărime de 3500 de lei, începând cu 1 fe­bruarie curent, survine după ce, la data de 7 iulie 2021, CNSM și CNPM au semnat un Memoran­dum prin care au convenit asupra necesității asigurării unei creșteri continue a garanțiilor minime în domeniul salarizării. Cele două entități au înaintat în acest sens o solicitare comună Guvernului Republicii Moldova vizând sta­bilirea unui nou cuantum minim garantat al salariului în sectorul real.

Ulterior, discuțiile privind majorarea cuantumului au fost inițiate pe platforma Comisiei naționale pentru consultări și ne­gocieri colective cu participarea reprezentanților Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldo­va și ai Confederației Naționale a Patronatului, cuantumul respectiv fiind agreat de către părți în cadrul ședinței Comisiei din 22.12.2021.

Potrivit proiectului elaborat de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale, această majorare, de până la 3500 de lei, începând cu 1 februarie 2022, este argumen­tată de necesitatea asigurării unei creșteri continue a garanțiilor mi­nime în domeniul salarizării pentru a menține puterea de cumpărare a salariaților și a asigura un mediu concurențial echitabil la nivel re­gional și internațional în ceea ce privește utilizarea forței de muncă.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand