17 septembrie 2021
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Mihail LVOVSCHI, avocat al CNSM: „Am avut posibilitatea să consultăm mai mulți sindicaliști”

Loading
Cetăţeanul şi legea Mihail LVOVSCHI, avocat al CNSM: „Am avut posibilitatea să consultăm mai mulți sindicaliști”
Mihail LVOVSCHI, avocat al CNSM: „Am avut posibilitatea să consultăm mai mulți sindicaliști”
Vocea poporului

Ziua profesională a avocatului

– Acum un an, până la declanșarea pandemiei de Covid-19, avocații CNSM au ajuns practic în fiecare raion, unde au discutat cu angajații mai multor între­prinderi, le-au oferit răspun­suri la mai multe întrebări în domeniul muncii care îi frămîntau și i-au ajutat să-și soluționeze unele probleme. Cum a fost pentru dvs aceas­tă experiență?

–  A fost o experiență interesan­tă. Am avut posibilitatea să discut și să consult oameni din mai multe raioane din nordul, centrul și sudul țării. Predominant, prezența mai mare a fost din partea salariaților din serviciul public, învățământ și cultură.

– De ce probleme s-au plâns cel mai mult angajații?

–  Întrebări au fost diverse, ma­rea majoritate fiind din domeniul muncii și al protecției sociale, pre­cum ar fi negocierea și aplicarea convențiilor și a contractelor colec­tive de muncă pentru salariații din sectorul bugetar, despre pensiona­re, despre sănătatea și securitatea în muncă, însă problema cea mai mare, de care s-au plâns salariații din toate raioanele vizitate, a fost nivelul de salarizare.

Am fost surprins, în mod plăcut, că în unele raioane s-au prezentat la consultații primari, conducători de unități, directori de școli, de grădinițe, pe diverse chestiuni din domeniul muncii, spre a nu comite greșeli față de angajați. Unii spu­neau că anterior s-au mai consul­tat în aceste chestiuni, însă când au aflat de vizita de consultare orga­nizată de Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova au decis să nu piardă nici această oportuni­tate de a adresa întrebările în pro­blemele de care sunt interesați.

– Dacă vorbim de drepturi, ce ați remarcat în această campanie? Își cunosc sau nu drepturile angajații?

–  Unii le cunosc mai bine, alții mai puțin. Părerea mea persona­lă este că în domeniul informării și cunoașterii de către salariați a drepturilor lor de muncă este încă mult de lucru. Reglementările în acest domeniu sunt bune, cred că problema constă în faptul că ele se aplică în majoritatea cazurilor doar formal, precum și în dezinteresul manifestat uneori de salariați în această privință.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și