17 august 2022
Chisinau
Social

Membrii FSCM beneficiază de consultație juridică gratuit

Loading
Social Membrii FSCM beneficiază de consultație juridică gratuit
Membrii FSCM beneficiază de consultație juridică gratuit
Vocea poporului

Federația Sindicatelor din Comunicații (FSCM) oferă servicii juridi­ce salariaților membri de sindicat. Astfel, pentru a vedea cât de des apelează membrii de sindicat la ser­viciile acestuia, l-am rugat pe juris­tul Anatol Lupașcu să facă o trecere în revistă a tuturor activităților din anul 2020.

Astfel, Anatol Lupașcu a oferit consultații la telefon la 170 de persoane care s-au adresat la sindicate cu diverse întrebări le­gate de Codul muncii, neînțelegeri la locul de muncă etc. De asemenea, au parvenit 45 de adresări scrise expediate în format electronic și pe suport de hârtie.

Autorii mesajelor, ai demersurilor au so­licitat și le-au fost acordate consultații juri­dice pe diverse domenii ale dreptului.

Anatol Lupașcu ne-a informat că au predominat întrebările ce țin de aplicarea corectă a prevederilor Contractului colec­tiv de muncă în raport cu normele Codului muncii, dar și întrebări reglementate direct de Codului muncii.

În mod special, au fost frecvente în­trebări ce țin de reglementarea juridică corectă a timpului de muncă și timpul de odihnă, remunerarea, acordarea plăților suplimentare, a indemnizațiilor, dar și ro­lul comitetului sindical la luarea de către angajatori a deciziilor pe marginea rapor­turilor de muncă, a aplicării sancțiunilor disciplinare, încetării raporturilor de mun­că și în soluționarea litigiilor individuale de muncă.

„În urma sesizărilor primite, am tras concluzia că membrii de sindicat la modul general sunt familiarizați cu prevederile Contractului colectiv de muncă, dar încă nu conștientizează pe deplin rolul impor­tant pe care îl are acest act normativ în edi­ficarea unor raporturi de muncă moderne, bazate pe parteneriat social, respect reci­proc și echitate socială”, a menționat Ana­tol Lupașcu.

Și, chiar dacă ne aflăm în pandemie, problemele juridice nu suportă amânare. Deci, a fost organizată și audiență nemijlo­cită. La această metodă au recurs salariații care nu se confruntau doar cu probleme ce vizează legislația muncii, ci au diverse probleme juridice cu care se confruntă atât în cadrul relațiilor de muncă, cât și în afara orelor de serviciu.

Respectiv, în probleme din acest dome­niu au fost primite în audiență și consultate 32 de persoane, fiindu-le acordat suportul necesar în perfectarea unor acte juridice cu titlul de petiții, plângeri, reclamații, dar și cereri de chemare în judecată.

„Concluzia trasă pe acest domeniu este că membrii de sindicat din cadrul FSCM trebuie să știe că li se prestează acest ser­viciu gratis într-un anumit volum și că îl pot solicita pentru a putea evita asistența neprofesională acordată la întâmplare de pretinși specialiști, care le complică și mai mult situația”, a menționat Anatol Lupașcu. De asemenea, a fost acordată asistență ju­ridică avocațională pe două cauze ce țin de încetarea ilegală a raporturilor de muncă din inițiativa angajatorului.

 

Întrebări care vizează un spectru larg de problem

 

„Ambele cazuri au fost soluționate pozi­tiv, în favoarea membrilor de sindicat, doar că primul, până la urmă, a fost rezolvat prin semnarea unei tranzacții de împăcare, re­spectiv, cu anularea de către administrație a ordinului de concediere și repunerea în serviciu a membrului de sindicat concediat ilegal”, a concretizat juristul FSCM.

Cel de-al doilea angajat membru de sindicat a fost repus în drepturi prin hotă­rârea definitivă a instanței de judecată cu încasarea tuturor despăgubirilor.

„Oamenii trebuie să știe că rolul nemij­locit al comitetului sindical de la unitate, în situațiile ce țin de concedierile ilegale (dar și de aplicarea sancțiunilor disciplina­re), trebuie să fie fără anumite compromi­suri, favoruri acordate de structura sindi­cală (sau de președinte) angajatorului, să reflecte exclusiv și în mod demonstrativ susținerea intereselor membrului de sin­dicat, chiar și în situații mai mult sau mai puțin sigure sau precare”, a menționat Anatol Lupașcu.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor