26 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

Mai mulţi salariaţi, restabiliţi la serviciu cu ajutorul sindicatelor

Loading
Fără categorie Mai mulţi salariaţi, restabiliţi la serviciu cu ajutorul sindicatelor
Mai mulţi salariaţi, restabiliţi la serviciu cu ajutorul sindicatelor
stomatolog

Foto: moldova.com

Cinci foşti salariaţi ai Instituţiei Medico-Sanitare Publice Râşcani au fost re­angajaţi recent în câmpul muncii, după ce anterior au fost transferaţi la Între­prinderea Municipală „Centrul Stomatologic Râşcani”, dar nu erau acceptaţi de către noul angajator. Ei au anunţat reprezentanţii Inspectoratului Muncii al Sindicatelor că, datorită implicării experţilor acestei instituţii, au fost restabi­liţi în funcţiile deţinute anterior, iar drepturile le-au fost asigurate pe deplin.

 

 

Dorin Lupaşcu, unul dintre cei cinci salariaţi, i-a povestit unui reporter al ziarului „Vocea poporului” că, după ce a fost efectuat transferul întregii sec­ţii stomatologice a spitalului din Râşcani la noua unitate muni­cipală, a rămas fără serviciu. El spune că, deşi toţi salariaţii sec­ţiei respective au fost anunţaţi despre transfer, cinci au rămas ulterior şomeri, pentru că noul angajator nu a vrut să-i primeas­că la lucru.

În aceste condiţii, persoanele rămase fără un loc de muncă au adresat o scrisoare Confedera­ţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova.

„Noi am stat două luni fără serviciu, în ianuarie şi februarie, iar în martie am fost restabiliţi. În prezent, lucrăm pe 0,3 din norma deplină, pe motiv că nu sunt destui bani pentru salarii”, a menţionat Dorin Lupaşcu.

Astfel, conform sursei citate, cei cinci vin la serviciu pe rând şi activează câte două ore şi 20 de minute fiecare pe parcursul unei zile de muncă. Tot el a afirmat că, înainte de transfer, salariaţii în cauză erau angajaţi cu jumătate de normă.

 

g_cnsm

Unii dintre inspectori sunt antrenaţi în programe de instruire a formatorilor

 

Într-o scrisoare adresată re­cent Inspectoratului Muncii al Sindicatelor se menţionează că plângerea colectivă depusă an­terior la CNSM „a fost examina­tă în mod detaliat şi obiectiv”. Totodată, pe lângă problemele abordate în plângere, în cadrul controlului la unitate au fost depistate şi alte nereguli legate de raporturile de muncă şi se­curitatea muncii.

De asemenea, au fost efec­tuate calculele necesare pentru achitarea salariilor pe o perioa­dă de două luni şi zece zile de absenţă forţată de la locul de muncă, se mai spune în scri­soare.

 

Se descurcă fiecare cum poate

 

Solicitat să se pronunţe pe marginea acestui caz, direc­torul Centrului Stomatologic Râşcani, Petru Ojog, a afirmat că în cele din urmă toţi salari­aţi care au fost transferaţi de la vechiul loc de lucru au ajuns la destinaţie şi au fost încadraţi în câmpul muncii.

„Le-am împărţit la toţi câte puţin din volumul de lucru pe care îl avem, pentru că acesta nu mai este cel de cândva. Şi la vechiul loc de muncă aceşti cinci tehnicieni dentari aveau un program redus de lucru”, a concretizat Petru Ojog.

Angajatorul a lăsat să se în­ţeleagă că problema acestor salariaţi are un subtext de altă natură. Vorba e că cei cinci spe­cialişti ar fi angajaţi şi în cabi­nete stomatologice particulare. „Ei încearcă să se descurce, care şi cum poate. În prezent, exis­tă diferite dificultăţi şi acestor persoane le este convenabil să fie angajate şi la o întreprindere de stat”, a conchis Petru Ojog.

Pe de altă parte, medicul-şef al Instituţiei Medico-Sanita­re Publice Râşcani, Gheorghe Roşu, a afirmat că cei cinci teh­nicieni dentari au fost angajați în cadrul noii structuri mai târziu pe motiv că aceştia ar fi insistat să le fie oferite norme depline de lucru.

 

Prescripţiile inspectorului

 

La rândul său, inspectorul Muncii al Sindicatelor, Ion Var­tic, a menţionat că în contextul întâlnirilor avute cu părţile im­plicate în aceste neînţelegeri au fost întocmite procese-verbale şi au fost înaintate prescripţii referitoare la unele devieri, care pe parcurs au fost remediate.

Ion Vartic a adăugat că pro­blema a fost generată în mare parte de faptul că transferul a fost efectuat fără a fi perfectat acordul în scris al părţilor. În acelaşi timp, era necesar să fie consultată şi organizaţia sindi­cală primară, de vreme ce sa­lariaţii sunt membri ai acestei structuri.

 

Procedura de concediere

 

Inspectorul muncii a remar­cat că angajatorul de la noul loc de muncă şi-a motivat refuzul de a încadra în serviciu cele cinci persoane prin faptul că volumul serviciilor prestate po­pulaţiei s-a micşorat şi, respec­tiv, este nevoie de mai puţini specialişti.

În acest caz, însă, conform legislaţiei în vigoare, angaja­torul ar fi trebuit să iniţieze procedura de concediere prin reducerea statelor de personal. Aceasta prevede preavizarea salariaţilor cu două luni înain­te de reducere, achitarea a câte un salariu mediu săptămânal pentru fiecare an muncit la in­stituţie, a indemnizațiilor de concediu care nu au fost folo­site, precum şi acordarea altor facilităţi sociale.

Aceeaşi procedură preve­de acordarea a câte o zi liberă plătită pe săptămână timp de două luni, pentru ca salariaţii să-şi căute un alt loc de lucru. De asemenea, angajatorul era obligat să consulte organizaţia sindicală primară.

Ion Vartic a mai adăugat că salariaţii care au fost transfe­raţi la noua unitate au decis să rămână deocamdată membri ai organizaţiei sindicale primare de la vechiul loc de muncă. Ul­terior însă ei intenţionează să creeze o nouă organizaţie sin­dicală.

 

Cunoaşterea legislaţiei muncii

 

Şeful Inspectoratului Muncii al Sindicatelor, Andrei Adam, a constatat că rolul experţilor din partea sindicatelor în acest caz a fost de a familiariza părţile cu normele legale, iar ulterior acestea au întreprins măsurile necesare pentu a se conforma legislaţiei în vigoare. În caz că specialiştii care nu erau anga­jaţi la noul loc de lucru după transfer, s-ar fi adresat în in­stanţa de judecată, ei ar fi fost restabiliţi.

Andrei Adam a constatat că, în ultimul timp, experţii in­spectoratului sunt solicitaţi tot mai des să intervină în situaţii de acest fel. Pe adresa structurii în cauză parvin tot mai multe petiţii legate, în marea lor ma­joritate, de unele neînţelegeri ce ţin, în principal, de relaţiile de muncă şi salarizare. De ase­menea, de multe ori angajato­rii, dar şi salariaţii, nu înţeleg că sănătatea şi bunăstarea fie­căruia depinde în mare măsură de condiţiile de protecţie a se­curităţii şi sănătăţii la locul de muncă şi acest lucru generează unele probleme.

În prezent, în sfera bugera­tă, în special, în domeniile în­văţământ şi medicină, are loc un proces de reorganizare şi, în unele cazuri, angajatorii nu aplică corect prevederile legis­laţiei în vigoare.

În consecinţă, salariaţii care sunt membri de sindicat solici­tă asistenţă din partea experţi­lor inspectoratului sau a speci­aliştilor altor departamente din cadrul CNSM.

Şi angajatorii încep să înţe­leagă că inspectorii sindicali au rolul de a efectua controale obşteşti, în cadrul cărora oferă consultaţii, ceea ce nu duce la aplicarea de sancţiuni. Totoda­tă, Inspectoratul Muncii al Sin­dicatelor dispune de formatori care sunt antrenaţi în progra­me de pregătire pentru a acor­da traininguri axate, în special, pe familiarizarea cu prevederile cadrului legal.

În prezent, aceşti experți sunt solicitați frecvent de or­ganizaţiile sindicale de ramură, cele primare şi chiar de către administratorii de întreprin­deri.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor